GESOND: ingezonden brief met commentaar op de opzet van het onderzoek

zondag, 05 oktober 2014 - Categorie: Reacties

Brief gestuurd naar GGD Amsterdam en Universiteit Utrecht

Voor informatie over dit onderzoek en het commentaar van StopUMTS zie:
Oproepen/8707/gesond_oproep_om_mee_te_doen_met_onderzoek .
Hieronder de ingezonden brief:


Wat het onderzoek Gesond betreft, dit is mijn reactie erop:

Imke van Moorselaar, ivmoorselaar@ggd.amsterdam.nl
Anke Huss, a.huss@uu.nl

Geachte dames,

De oproep GESOND om mee te doen aan een (thuis) test voor EMV belasting is mij onder ogen gekomen, en mij is ook gevraagd of ik mee wilde doen.
Ik heb één heel groot bezwaar voor dit onderzoek en dat is uw opzet, dat je snel (binnen enkele minuten) reageert.
Er is een groep EHS-ers bij wie dit zo is, maar er is volgens mij een grotere groep EHS-ers bij wie het langer duurt. Die groep valt hier buiten de boot.
Zo krijg je absoluut geen goed beeld van het aantal mensen dat vaak met ernstige klachten reageert op EMV.
Ik zelf reageer na een half uur tot enkele uren, afhankelijk van de stralingsbron. Zelfs de volgende dag kan ik nog bij moeten komen.
Het punt is, mensen hebben geen sensoren om EMV waar te nemen (al zijn er mensen die het meteen voelen). De EMV doen hun werk op celniveau, biologische effecten (dus geen warmte effecten!). Persoonlijk begint het bij mij met spierkrampen, allereerst in de nek en dan het hele lichaam; mijn bloeddruk daalt, de energie loopt weg en ik kan niet meer goed op mijn benen staan. Als ik in de straling blijf, val ik er na een tijdje gewoon bij neer. Herstel kan bij mij zomaar 2 dagen duren. Het heeft voor mij dus geen zin mee te doen aan uw onderzoek.

Het signaleren van straling is op zich geen klacht. De lichamelijke klachten die je ervan kunt krijgen is een secundaire reactie op veranderde biologische celprocessen.
Dit kan zich uiten in slapeloosheid, spierkrampen, tinnitus, etc.etc. binnen een paar uur tot een dag, en deze klachten verdwijnen weer bij geen blootstelling. De meeste EHS-ers herstellen er dus weer (grotendeels) van in een schone omgeving.
De celstress die de EMV geven, kunnen echter ook klachten op lange termijn geven. De celbeschadigingen op langere termijn kunnen zich in ernstiger ziektes uiten. (zoals kanker).
En dit geldt waarschijnlijk voor iedereen en dit is zeker niet met dergelijke korte termijn studies aan te tonen.

Ik ben heel verbaasd dat allerlei onderzoeken die wel degelijk de schadelijkheid van EMV aantonen, nog steeds niet als bewijs gezien worden.
En dat nieuwe onderzoeken daar niet op verder gaan en zich steeds maar weer op korte termijn effecten richten. Er is weinig onderzocht wat al deze draadloze straling tezamen op termijn doen met ons; we zijn allemaal proefkonijnen!! Dr. Lennart Hardel, professor in oncologie en kanker epidemiologie (University Hospital Orebro, Zweden) heeft al wél 5 nieuwe studies gepubliceerd over blootstelling gedurende een periode van 20 jaar. In mei 2011 heeft het kankercomité van de wereldgezondheidsorganisatie WHO en International Agency for Research on Cancer IARC, radiofrequente straling (zoals die van mobieltjes) geclassificeerd als 2B, “mogelijk kankerverwekkend”. Hardel zegt nu om de classificatie van radiofrequente straling bij te stellen van 2b naar 1 - een bekende kankerverwekker. Als de IARC deze aanbeveling accepteert zou radiofrequente straling in hetzelfde rijtje geplaatst worden als asbest en tabak.

Professor Olle Johansson is een geprezen wetenschapper en werkzaam voor het Zweedse Karolinska instituut, dat internationaal hoog aangeschreven staat, leidend is op medisch gebied en bekend staat om haar nobelprijs-awards in Fysiologie of Geneeskunde. Hij waarschuwt al jaren voor de gevolgen van draadloze velden voor milieu en mens. Ons DNA wordt beschadigd.
Ook Prof. Magda Havas, werkzaam op Trent Universiteit in Canada waar ze de biologische effecten van omgevingsfactoren onderzoekt, heeft schrikbarende bevindingen te melden.
Dit zijn toch twee wetenschappers die maar niet zo wat roepen.

Dit onderzoek is m.i. zonde van het onderzoeksgeld.

Dat wilde ik u toch laten weten.

Vriendelijke groet Alice Lentjes, Ruurlo.Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie