Noodnummer 112 mail Marja Geelhoed naar Tweede kamer

donderdag, 04 september 2014 - Categorie: Reacties

Bron: ingezonden mail met het verzoek deze op StopUMTS te zetten
4 sept.. 2014

Onderstaande brief geschreven naar Kamerleden:
(brief is een reactie/ aanvulling op de brief die Eke Vriens geschreven heeft naar de Kamerleden
stopumts.nl/doc.php/Reacties/8631/noodnummer_112_mail_stopumts_naar_tweede_kamer .)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

'M.Hamer@tweedekamer.nl'; 's.gesthuizen@tweedekamer.nl'; 'marianne.thieme@tweedekamer.nl'; 'h.lodders@tweedekamer.nl'; 'r.leegte@tweedekamer.nl'; 'c.dik@tweedekamer.nl'; 'n.klein@tweedekamer.nl'; 'r.klever@tweedekamer.nl'; 'agnes.mulder@tweedekamer.nl'; 'j.c.vos@tweedekamer.nl'; 'cie.ez@tweedekamer.nl' .

Geachte dames en heren,

In aansluiting op betreffende brief (zie bijlage) het volgende. Ik ben samen met mijn man één van de stralingsslachtoffers waar in de brief over gesproken wordt. Wij moesten naar Duitsland uitwijken, als ik was gebleven had ik niet meer geleefd. De straling had mij de das omgedaan. Er zijn sterke aanwijzingen dat de elektrohypersensitiviteit (extreme stralingsgevoeligheid) alles te maken heeft met ernstige vergiftigingen van zware metalen, waaronder kwikzilver uit amalgaam vullingen. De kwikzilver wordt opgeslagen in de hersenen en de rest van het lichaam, waar het zijn verwoestende werk doet. Er is inmiddels al een duidelijke relatie aangetoond tussen Alzheimer en een grote hoeveelheid kwikzilverbelasting (autopsie). Wanneer er ook andere zware metalen aanwezig zijn, is de schadelijkheid van kwikzilver nog veel ernstiger. Deskundigen spreken van een 'antenne' in het hoofd wanneer iemand zwaar belast is met kwikzilver e.a. zware metalen. Het is afschuwelijk om met zo'n antenne in je hoofd te moeten leven, werkelijk alle hoogfrequente signalen worden door de hersenen opgepikt. Ik spreek vanuit de wrange en zeer pijnlijke ervaringen die ik iedere dag opdoe.

Bovenop de kwikzilververgiftiging is vaak een complex van ziekmakende factoren aanwezig zoals:

- een genetisch onvermogen om zelf te kunnen ontgiften,

- eerdere blootstellingen aan andere giften (zoals formaldehyde in prenataal stadium zoals in mijn geval),

- een ernstige vorm van Lymeborreliose e.a. zogenaamde coinfecties

- chronische ontstekingen in de kaak a.g.v. aanwezigheid van kwikzilver e.o. spirocheten in de ontstekingshaarden,

- een ernstige vorm van Multipele Chemische Sensitiviteit,

- een ernstig tekort aan essentiële mineralen, sporenelementen, vitaminen.

Al deze ziekten c.q. mankementen zijn bij mij aanwezig.

De spirocheten die de Lyme veroorzaken gaan in reactie op straling veel neurotoxinen (giftige stoffen voor het zenuwstelsel) uitscheiden met vreselijke pijnen tot gevolg, daarnaast worden zij actiever. Lyme kan niet genezen voordat eerst de zware metalen eruit gehaald zijn. De verwoestende effecten van een chronische Lyme zijn al vreselijk, maar daarbovenop zijn er ook de effecten van het zeer giftige kwikzilver.

Om te kunnen genezen van dit complex aan ziekteverschijnselen is het absoluut noodzakelijk om uit de straling te blijven. Voorts moeten de tekorten aan essentiële voedingsstoffen aangevuld worden, de amalgaam vullingen verwijderd worden, kaakontstekingen verwijderd worden, het lichaam en de hersenen ontgiften met zwaardere middelen, behandeling van chronische infecties waaronder Lyme. Voor diegenen die genetisch niet in staat zijn zelf te ontgiften, zal een regelmatige ontgifting met zwaardere middelen moeten plaats vinden.

Dit betekent dat het onverantwoord is dat er in Nederland geen stralingsvrije zones zijn. De overheid is verantwoordelijk voor een goede gezondheidszorg voor een ieder, ook degenen die lijden aan bovenbeschreven ziekten. Wij, als stralingsslachtoffers, hebben net zo veel rechten als iedere andere Nederlands burger. Het is toch niet de bedoeling dat wij blijven lijden aan ziekten die gewoon genezen kunnen worden? Er zijn inmiddels mensen overleden aan dit complex van ziekteverschijnselen. Dit is onbestaanbaar in Nederland.

Wij verwachten van de Kamerleden dat zij zich gaan inzetten om de gezondheidszorg van zieke stralingsgevoelige mensen te verbeteren, waaronder vergoeding van alle noodzakelijke medische stappen om te kunnen genezen. Een stralingsvrije behandel-, leef- en werkplek is een absolute must om te kunnen genezen. Dus ja, ook stralingsvrije zones inrichten in Nederland is noodzakelijk. Tot de tijd dat er stralingsvrije zones in Nederland ingericht zijn, zouden ook uitgaven voor afschermende maatregelen (om hoogfrequente straling tegen te houden) voor de slachtoffers vergoed moeten worden. Wij verwachten onmiddellijke actie uwerzijds!


met vriendelijke groet,

drs. M.C. Geelhoed-Oorschot

(adres)

Email: reddingsboei@gmail.com

sites.google.com/site/wifivluchteling/

Voor verdere informatie en verdere verwijzingen in de mail zie bovenstaande link.
Dit is een zeer persoonlijke brief. Er staat onder meer in dat: 'elektrohypersensitiviteit (extreme stralingsgevoeligheid) alles te maken heeft met ernstige vergiftigingen van zware metalen'. Alles is wellicht iets te sterk uitgedrukt, maar dat er bij velen een relatie is lijkt ondertussen wel duidelijk te zijn. Zie:

Berichten%20Internationaal/6941/usa_zware_metalen_maken_u_gevoeliger_voor_ehs. .
en
pdf/Genuis-Lipp2012-NL.pdf .
en
Onderzoeken/2259/redir?opsturen=1 .
en
Artikelen/7253/vullingen_en_implantaten? .Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie