Beperk de Straling stuurt nieuwe brief naar NMBS i.v.m. wifi-plannen

donderdag, 28 augustus 2014 - Categorie: Reacties

Bron: www.beperkdestraling.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1067%3Abeperk-de-straling-stuurt-nieuwe-brief-naar-nmbs-ivm-wifi-plannen&catid=43%3Anieuws-algemeen .
20 aug. 2014


In januari 2014 stuurde Beperk de Straling een brief naar de NMBS om onze bezorgdheid te uiten over de plannen voor WiFi of 4G op de trein. Wij kregen een antwoord waarin de NMBS kortweg aangeeft dat de geldende blootstellingsnormen gerespecteerd zullen worden.

In juli stuurden wij dan ook een nieuwe brief,
demobilisation.files.wordpress.com/2014/08/antwoord-aan-nmbs-wifi-op-trein-07-20143.pdf .
waarin we aangeven dat hun antwoord niet in staat is om onze bezorgdheid weg te nemen. De kern van die bezorgdheid is immers dat de huidige stralingsnormen ontoereikend zijn en niet geschikt om de menselijke gezondheid op een adequate manier te beschermen.

In onze brief onderstrepen we de noodzaak om op zijn minst ook coupés te voorzien zonder wifi of 4G-signaal. Zeker niet álle reizigers hebben immers behoefte aan internet op de trein en het lijkt ons cruciaal, in het licht van de wetenschappelijke onzekerheid en het onvermogen van de NMBS of enige andere instantie om de onschadelijkheid van WiFi te garanderen, om mensen de vrije keuze te laten om al dan niet in een WiFi/4G-coupé plaats te nemen. Met een icoon op de wand van de wagon zou men makkelijk kunnen aangeven of het al dan niet gaat om een coupé met WiFi/4G.

-------------------------
Neemt u zelf regelmatig de trein? Gebruik deze flyer
demobilisation.files.wordpress.com/2014/08/flyer-wifi-trein-kopie.docx .
(Word-document) om uw medereizigers te sensibiliseren! Gebruik ook onze modelbrief
demobilisation.files.wordpress.com/2014/08/modelbrief-wifi-op-de-trein-01-2014-kopie.docx .
om de NMBS te contacteren. Zie ook onze wifi op de trein-pagina.
www.beperkdestraling.org/index.php?option=com_content&view=article&id=966:geen-wifi-op-de-trein&catid=43&Itemid=266 .
-------------------------

Iets wat op korte termijn wellicht minder haalbaar is, maar wat we toch als denkpiste hebben willen lanceren, is de mogelijkheid om op innovatieve wijze bekabeld internet te voorzien op de trein, ook voor tablets en smartphones. Met name zou men dit als streefdoel voor ogen kunnen houden bij het ontwerpen van nieuwe treinstellen. De NMBS zou hiervoor bijvoorbeeld met technologiebedrijven samen kunnen zitten om te bekijken hoe dit op een ergonomische manier en infrastructureel haalbare manier gerealiseerd kan worden. Men kan bijvoorbeeld denken aan internet via USB-aansluitingen die geschikt zijn voor zowel laptop als tablet en/of speciale aansluitingen voor tablets en smartphones. De NMBS zou hierin een pioniersrol kunnen opnemen. Wij menen dat er technologische oplossingen mogelijk zijn die tegemoet komen aan de behoefte aan een internetverbinding en die geen risico's inhouden voor de gezondheid.

Wij vroegen de NMBS om een onderhoud over deze kwestie, maar kregen nog geen antwoord.

In tussentijd overwegen wij de mogelijkheid om treinreizigers door middel van een actie te informeren over onze bezorgdheid omtrent de geplande stralingstoename op de trein.Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie