Een treffend gedicht toegestuurd aan de fractieleiders van de CU, de SGP en het CDA

vrijdag, 27 juni 2014 - Categorie: Reacties

De Begeleidebrief:

'' Geachte meneer Slob, meneer van der Staaij, meneer Haersma Buma,

Hierbij een gedicht waarvan ik hoop dat dit aanleiding zal geven tot verder actie uwerzijds. Mijn vraag hierbij is: wanneer u voor uw God en volk verantwoordelijkheid gaat nemen t.a.v. het ellendige lot van stralingsslachtoffers en het terugdringen van de straling in algemene zin?

met vriendelijke groet,

drs. M.C. Geelhoed-Oorschot ''


Het gedicht:

Het leven (1)

Soms begrijp ik het leven niet,

mens-zijn: een leven met anderen?

De kern van het mens-zijn ligt voor mij niet in het verschiet.

Vele dromen, vele plannen en wensen, maar deze ziekte doet alles teniet.

Getrouwd en gescheiden van je man,

Begrijpt u daar wat van?

We leven ons leven enkel en alleen.

Wilde God dit lijden dwars door de eindtijd heen?

Soms antwoorden tussen de vele vragen,

is dit onze opdracht, deze zware last te dragen?

En ons lot: niemand trekt het zich aan.

Het laat ze koud, liefdeloos als ze zijn en zwelgend in de waan

van lui (christelijk) komfoor en ruwe overtreding van Gods wet.

Al lijden hun kinderen, sterven anderen, er is niets wat hen aan het denken zet.

Is dat dan hun lot, verblind in hoofd en hart?

Is dit het einde van de mensheid, een ondergang in diepe smart?


Het leven (2)

Doe God geen tekort en verdriet,

Hij is het die al dit leed hoort en ziet.

Geen kil en afstandelijk, koud hart,

hoe de mensheid Hem ook tart.

Heer, kom terug, bid ik vaak.

Ik weet, U strijdt voor uw volk en uw zaak,

en tegelijkertijd geeft u ons, heidenen, nog genadetijd.

Eens, want U bent de God van de ultieme gerechtigheid,

verdelgt U in een oogwenk alle schijnheilige, satanische offerpalen,

doet u teniet al die wettelozen en zult U hen loon naar hun verderfelijk werk betalen.

Gouden poort, poorten in Jeruzalem, jubelt het uit,

uw God en redder trekt binnen en bij koninklijk besluit,

lang geleden beloofd en de profetieën, alle, vervuld,

daalt neer Uw verblindend koninkrijk in grote luister gehuld.


Marja Geelhoed-Oorschot

27 juni 2014Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie