Protestbrief tegen ons gezondheidssysteem

woensdag, 06 november 2013 - Categorie: Reacties

Ingezonden brief:
6 nov. 2013

aan StopUMTS

Ze zeggen wel eens verbeter de wereld en begin bij je zelf, ik heb uit principe al een half jaar geen ziektekostenpremie meer betaald ( zie bijlage)
en wat mij betreft laat ik dit tot een rechtzaak komen ik wil daarmee een duidelijk signaal afgeven , als protest met de huidige situatie.

Ik heb deze brief gemaakt als aanvulling van mijn onderbouwing naar het CVZ , maar misschien is hij ook geschikt voor op je site ?

en nu de brief:

Aan mijn medemensen

Als mens kan en wil ik niet meer verplicht verzekerd zijn voor mijn ziektekosten en wil ik niet meer verantwoordelijk zijn voor het in stand houden van dit systeem. Ik kies dan ook voor een andere manier om voor elkaar te zorgen.

Aanleiding hiertoe is het voortschrijdend inzicht door mijn gevoeligheid voor straling.
Het vertrouwen in de Staat -of de regering zoals sommigen het zeggen- was al niet zo groot, maar een jaar of 6 geleden werd het mij steeds duidelijker dat “vadertje staat”niet het beste met mij voorheeft, wat ik eigenlijk wel zou mogen verwachten. Het werd voor mij steeds helderder dat er andere belangen spelen dan die voor de mens, de dieren en de aarde.

Ook werd het voor mij steeds duidelijker dat de aarde een planeet is waar iedereen vanuit vrijheid zijn ding kan doen en waar dan óók de mogelijkheid aanwezig is om dingen te doen die schadelijk zijn voor de mens, de dieren en de aarde. We leven nu in een wereld waarin een dier gereduceerd is tot product en ieder zijn dingen kan doen zonder daar de verantwoording voor te hoeven dragen. Het is niet aan mij om hierover te oordelen, ik ben tenslotte niet verantwoordelijk voor de daden van een ander. Ik kan en wil echter niet verantwoordelijk zijn voor een systeem van ziektezorg waar ik niet achter sta en daarnaast door mijn gevoeligheid voor straling niet eens gebruik van kan maken.

Straling van WIFI, DECT, GSM e.d. is voor mij net zoiets als rook voor iemand met astma; als ik nu gebruik zou willen maken van de reguliere ziektezorg, dan betekent dit dat ik het knap benauwd krijg. De meeste ziekenhuizen en huisartsencentra zijn allemaal aangepast aan de moderne tijd, zelfs de kraamafdelingen. Dan heb ik nog niet eens over het openbaar vervoer en andere openbare gebouwen.
Bovenstaande situatie is voor mij realiteit, net zo goed als dat het de realiteit is dat de overheid de Telecom industrie ondersteund.

De gevoeligheid voor straling heeft voor mij ook voordelen. Bijvoorbeeld een van de voordelen, is dat dit mij buiten het systeem geplaatst heeft en ik feitelijk arbeidsongeschikt ben geworden. Ik kan niet eens meer gewoon boodschappen doen. Door het onvrijwillig werkeloos zijn, heb ik de tijd en ruimte gekregen om te onderzoeken hoe het nu werkelijk zit.

Het zal wel aan de tijd liggen, de tijd van transitie. Ik kwam namelijk tot het onthutsende inzicht dat er niks klopt en niks is wat het lijkt te zijn. Daarom heb ik besloten om mijn soevereiniteit te claimen . Door dit claimen van mijn soevereiniteit heb ik de natuurlijke persoon, welke ik gekregen heb door mijn geboorteaangifte door mijn vader, losgekoppeld van mijn mens-zijn. Dit loskoppelen van mijn mens-zijn en mijn staatsidentiteit, heeft mij de keuze gegeven om vanuit vrijheid wel of niet mee te doen aan ‘het’ systeem. Ik heb de keuzevrijheid om wel of geen gebruik te maken van de service die mij verleend wordt middels mijn Burger service nummer. Ik wil als medeverantwoordelijke aardebewoner leven volgens de Universele Rechten van de Mens en daarin past voor mij niet de huidige ziektezorg.

Het moge duidelijk zijn wat mijn keus is ten aanzien van bovenstaande. Ik doe dit niet vanuit strijd, om recalcitrant te zijn of dwars, maar omdat ik als mens en scheppend wezen zijnde niet anders wil en kan.

Eric: van de familie Busman

zie ook:
Oproepen/8097/de_overheid_aanschrijven_ja .Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie