Staatssecretaris over ''Advies Gezondheidsraad over mobiele telefoons en kanker''

donderdag, 22 augustus 2013 - Categorie: Reacties

Bron: www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/08/19/advies-gezondheidsraad-over-mobiele-telefoons-en-kanker.html .
19 aug. 2013

Via bovenstaande link is de brief van de staatssecretaris Mansveld van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, gericht aan de Tweede Kamer, down te loaden. De brief is een reactie op het advies van de GR (gezondheidsraad) van 3 juni 2013 aan de staatssecretaris:
www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/201311_Mobile_Phones_Cancer_Part1.pdf .

Voor het commentaar van Stopumts op het advies van de GR zie:
Artikelen/7493/redir .

Enkele interessante citaten uit de brief van de Staatssecretaris:

Op p. 2:
'Zonder te impliceren dat de dagelijkse blootstelling of de internationale limieten te hoog zijn, stelt de Raad dat er geen reden is om het ALARA-principe (Alara staat voor as low as reasonably achievable) niet toe te passen op radiofrequente elektromagnetische velden. Dat betekent dat blootstelling zo laag als redelijkerwijs mogelijk zou moeten zijn.'

0p p. 2/3:
'Op dit moment richt het zich vooral op het bevorderen van een onderzoeksprogramma via ZonMW1 en op het bevorderen van onafhankelijke informatieverstrekking over dit onderwerp via het Kennisplatform elektromagnetische velden en gezondheid.'

Op p. 3:
'De suggestie van de Gezondheidsraad om blootstelling aan elektromagnetische velden zo laag als redelijkerwijs mogelijk te houden interpreteer ik in dit verband daarom als een appel op de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven om daar waar het redelijkerwijs mogelijk is bij te dragen aan het beperken van de blootstelling aan elektromagnetische velden van mobiele telefoons.'

Er wordt dus aanbevolen het ALARA principe toe te passen en er wordt verwezen naar de informatie verstrekt door het Kennisplatform EMV&G. Tot die informatie behoort het Kennisbericht van 19 april 2012,
Berichten%20Nederland/7515/redir .
waarin duidelijk staat dat de volgende gezondheidsklachten: hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn, hartritmestoringen, huidproblemen, moeheid en concentratieproblemen, die de patiënt ervaart als hij in de buurt komt van hoogspanningslijnen, omroepzenders, mobiele telefoons en het WiFi modem thuis, onder meer veroorzaakt kunnen worden door EMV.

Verder commentaar op het rapport van de Gezondheidsraads in:
pdf/Mobiele%20telefoons%20en%20kanker,%20epidemiologisch%20onderzoek.pdf .
De brief van de Staatssecretaris ook in:

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie