Brief St. Milieuziektes aan Kennisplatform EMV

maandag, 18 juni 2012 - Categorie: Reacties

Aan het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en
Leden Klankbordgroep

Breda, 10-06-2012

Naar aanleiding van uw Nieuwsbrief - Eerste indruk Fins onderzoek naar pacemakers bij hoogspanningslijnen: verstoring kan, maar kans is klein, wil ik het volgende onder uw aandacht brengen:

Het is opvallend hoe het Kennisplatform EMV met twee verschillende snelheden werkt. Op 25 November 2010 heb ik een toelichting gegeven tijdens een bijeenkomst van het Wetenschapsforum over mijn commentaaar op het Kennisbericht - Meten een vak apart - , waardoor dit Kennisbericht aangepast zou worden. Bij mijn weten is dit tot de dag van vandaag nog steeds niet gebeurd.

Aan de andere kant is het Kennisplatform EMV er als de kippen bij, om wanneer er ergens een waarschuwend bericht omtrent EMV uitgebracht wordt, zulke berichten te bagatelliseren. Zoals bijvoorbeeeld bij de Zembla uitzending van 1 Juni j.l., waarbij zelfs nog vóórdat de uitzending had plaatsgevonden er al een bericht was uitgegeven, en nà de uitzending massaal vele berichten werden afgegeven om deze waarschuwingen in alle toonaarden te ontkennen en af te zwakken, zoals
vermeld op StopUMTS (05-06-2012).

De gewone burger vraagt zich af, waarom de schriftgeleerden van het Kennisplatform EMV zo fel gekant zijn om goed onderbouwde waarschuwingen als fabels af te doen. Dit geeft de indruk dat het Kennisplatform EMV, evenals de Gezondheidsraad, als doel heeft om de Industrie te beschermen tegen de burgers, in plaats van andersom. De Duitsers hebben daar een mooi woord voor: *Gesundbeter*.

Zo ook de Nieuwsbrief dd. 8 Juni omtrent Fins onderzoek naar pacemakers bij hoogspanningslijnen. www.kennisplatform.nl/actueel/12-06-08/Fins_onderzoek_naar_pacemakers_bij_hoogspanningslijnen_
verstoring_kan_maar_kans_is_klein.aspx .

Het Kennisplatform is van mening dat de conclusie van Korpinen gelezen moet worden als: Ondanks het feit dat er verschillen zijn tussen de onderzoeksopzet en de werkelijke situatie in Nederland, laat het onderzoek zien dat de kans op verstoring van de werking van de pacemaker klein is.

In haar Memo schrijft het Kennisplatform EMV:
Bij het onderzoek van Korpinen is een vereenvoudigd model van een menselijk lichaam gebruikt. Een pop gevuld met zout water is niet hetzelfde als een menselijk lichaam, met verschillende organen en weefsels die verschillen in de elektrische geleidbaarheid. Dit maakt het lastig om de conclusies rechtstreeks te vertalen naar pacemakers die in het lichaam van mensen geïmplanteerd zijn.

Nu vraag ik mij af, waarom het Kennisplatform EMV niet zelf aanleiding geeft om een onderzoek hiernaar te laten verrichten in Nederland, want de mening van het Kennisplatform EMV is gebaseerd op datgene wat schriftgeleerden menen te lezen, en niet op werkelijke toestanden.

ZonMw heeft een budget van 16,6 miljoen €, en in berichten omtrent een lezing bij de ICNIRP van Peter Zwamborn wordt zelfs een bedrag van 24,2 miljoen € genoemd.

Hieronder geef ik het praktijkrelaas van een mij bekende persoon, die geleden heeft onder het EMVsyndroom, maar zich nu kiplekker voelt:
Op 9-02-1998 werd bij mij een pacemaker geplaatst omdat na een medicijnallergie diazepam mijn sinusknoop was gestopt. Na diverse controles mocht ik een vakantie boeken en dat werd een reis naar de Dolomieten in september.
Bij een busreis is het zo dat je iedere dag 2 banken naar achter of naar voren moet.
En toen ik eenmaal halverwege de bus zat werd ik beroerd en de volgende dag nog 2
banken naar achter
was het niet meer te doen.
Ik ben naar de chauffeur gegaan en vroeg hem of ik op de stoel naast hem mocht zitten en maakte de opmerking dat het leek of het beroerd zijn aan mijn pacemaker lag.
De chauffeur zei een lelijk woord en verbood me om achter in de bus te zitten want 2
weken daarvoor was een man op die plaats bewusteloos geraakt. Ook deze man had
een pacemaker. Het bleek te komen van zijn bergrem, een Thelmarem of agnetische
rem.
Dit werd geconstateerd door een arts die ook in de bus zat. Dus nu als ik een busreis
maak boek ik een essentie om voor in de bus te blijven. Mijn cardioloog heeft toen ook navraag gedaan en ik heb nu altijd een brief van hem bij mij dat ik niet in de buurt van een bergrem en dynamo mag zitten.

Het volgende speelde zich af in het GOED gebouw gezondheidscentrum in mijn woonplaats. Sinds wij een GOEDgebouw hebben in Ridderkerk maken verschillende ziekenhuizen daar gebruik van en is het niet nodig naar Zwijndrecht of Dordrecht te gaan. Zo ging ook ik voor controle pacemaker naar het GOED. In het GOED gebouw zijn talloze spaarlampen. Ik stapte in een goede gezonheid naar binnen, begroette de zuster aan de balie en dan wachten. Ik was vroeg en de cardioloog was laat. En hoe meer de tijd verstreek hoe beroerder ik werd, hoofdpijn, zere oren, dikke keel en toen de zuster kwam zeggen dat het nog even zou duren kon ik alleen nog maar fluisteren. Eenmaal aan de beurt bij de technicus vroeg hij mij wat er aan de hand was omdat mijn pacemaker niet helemaal naar behoren werkte en dat dat nog nooit was gebeurd. Ik vertelde hem dat dat altijd gebeurde in gebouwen waar spaarlampen zijn. De cardioloog constateerde ook nog een hele hoge bloeddruk, raar want ik had nooit hoge bloeddruk. Ik vertelde ook hem waardoor het kwam en hij vertelde dat hij nu begreep waarom hij vaker rare klachten had bij mensen.
Ik kreeg als voorzorg een licht medicijn tegen hoge bloeddruk zodat ik wat beschermd
zou zijn als het nodig was. Dit zelfde heb ik meegemaakt in het Louvre in Parijs. Kokhalzend naar buiten om dat daar niet alleen spaarlampen zijn maar ook die honderden mensen met hun GSM-metje. Nu gaat het goed met mij. Ik kan rustig met bus, tram of trein reizen terwijl er tijden zijn geweest dat ik de bus e.d. uit moest. Ik heb de adviezen van de Hr. Claessens opgevolgd en dat heeft me goedgedaan.
En ik houd over alles contact met hem.

Uit bovenstaande blijkt, dat de praktijk met echte, levende mensen geheel anders is, dan laboratoriumproeven met computer gesimuleerde poppen.

Een onderzoek dienaangaande kan heel simpel zijn.
1. Het Kennisplatform EMV kan een aantal busondernemingen vragen omtrent hun ervaringen met personen met een pacemaker.
2. Het Kennisplatform EMV kan een aantal cardiologen vragen stellen omtrent hun ervaringen dienaangaande.

Daarvoor is niet een studiereis naar bijvoorbeeld Brazilie nodig, maar kan gewoon in Nederland plaatsvinden.
Dit is voer voor schriftgeleerden, tenzij men niet bereid is de praktijk te aanvaarden.
Ik verzoek u een en ander in overweging te willen nemen.

Met vriendelijke groeten,

Charles ClaessensLees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie