Brief Nederlandse meettechnicus aan voorzitter Kennisplatform Elektromagnetische Velden.

zondag, 01 april 2012 - Categorie: Reacties

Op 25 maart 2012 schreef de bekende meettechnicus ing. Ch. Claessens onderstaande brief aan de voorzitter van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden:

Burgemeester Rombouts
Postbus 12345
5200 GZ 's-Hertogenbosch

Breda, 25-03-2012.

Geachte heer Rombouts,

Naar verluidt bent u tevens de (voortvarende) voorzitter van het Kennisplatform EMV.
Langs deze weg wil ik het volgende als open brief onder uw aandacht brengen:

Op 17 Juli 2011 heb ik een document gestuurd naar het Kennisplatform Elektromagnetische Velden aangaande mijn zienswijze omtrent het testen van elektrosensitieve personen.

Volgens uitlatingen in verslagen blijkt deze materie bij een aantal leden van het Kennisplatform volkomen onbekend te zijn, doch speelt een belangrijke rol. Enige tijd later beloofde de secretaris mij telefonisch, mijn document aan de leden van het Klankbord te sturen.
Normaal gesproken is het toch zo, dat op een eerstvolgende bijeenkomst de ingekomen stukken besproken worden, maar naar ik heb vernomen is er geen gewag van gemaakt.
Wanneer men genoemd document serieus leest, moeten er onherroepelijk vragen rijzen. Echter, ik mocht geen enkele vraag ontvangen. Dus, is het niet goed gelezen.
Met andere woorden, men kan documenten naar het Kennisplatform EMV sturen zoveel men wil, ze verdwijnen commentaarloos in de prullenbak.


Leest u verder op:
www.milieuziektes.nl/Rapporten/0325Rombouts.pdf .Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie