Woedende correspondentie tussen onderzoeksjournalist/stralingsslachtoffer en provider.

woensdag, 22 juni 2011 - Categorie: Reacties

Stopumts ontving op 22 juni 2011 afschrift van onderstaande correspondentie tussen onderzoeksjournalist Benjamin Adamah, zelf stralingsslachtoffer, en Roderick van Houten, Manager Externe Betrekkingen van provider Telecom. De bewoordingen zijn niet terughoudend zoals bij Stopumts gebruikelijk, maar vanwege de feitelijke juistheid van de brief vindt de redactie plaatsing gerechtvaardigd. Bovendien laat de brief zien dat een toenemend aantal stralingsslachtoffers het niet meer neemt steeds maar weer afgescheept te worden met voorbedachte dooddoeners:

Beste meneer Roderick van Houten,

Waar haalt u dit waanidee vandaan: ''.. dat u aangeeft bezorgdheid te
zijn over mogelijke effecten van antenne-installaties op de
gezondheid.'' Ik heb dat nergens gezegd. Het is nergens te vinden in
mijn e-mails. Hoe komt u daar dan in godsnaam bij? Mijn probleem is
veel erger en ik ben vastbesloten een einde te maken aan zeven jaar
gemartel met straling van UMTS en schending van mijn grondwettelijke
rechten. Dus mijn vraag heel duidelijk: waar staat in de door mij
verzonden e-mails aan Paagman ''...dat u aangeeft bezorgdheid te zijn
over mogelijke effecten van antenne-installaties op de gezondheid''.
Dit slaat toch totaal nergens op?! Uw antwoord graag!!

Ik eis ook dat u onmiddellijk kapt met dat veinzen dat mijn ellende of
de gezondheid van mijn kind u ook maar iets kan schelen. Wat T-Mobile
kan schelen is alleen dit en de eigen jaarcijfers:
Berichten%20Nederland/4170/t-mobile_krijgt_dwangsom_vanwege_umts-net?printen=1
Zelfs al zou u willen dan nog loopt u dan zelf tegen boetes aan. En u
heeft niet de ruggengraat hierin een fatsoenlijk ethisch standpunt in
te nemen anders hadden we nu geen mailverkeer maar zat iemand anders
op uw plek. Ik ben al zeven jaar achtereen gepokt en gemazeld in dit
soort spelletjes en format-schrijfsels om met zendmasten mishandelde
burgers af te poeieren en ik heb een intense afkeer van dit soort
taalgebruik. Komt wellicht ook doordat ik een achtergrond van zowel
opleidingen PR als telematica heb, maar dat terzijde.

Wat het volgen van wetenschappelijk onderzoek betreft ''De mobiele
operators volgen de ontwikkelingen van alle wetenschappelijke
onderzoeken en laat het oordeel van de resultaten over aan de daartoe bevoegde autoriteiten.'' Een aantal van die bevoegde autoriteiten zijn de EEA, Het Europarlement en de Raad van Europa met haar resolutie van 27 mei 2011. De norm waar u
mee schermt gaat bij hen volledig down the drain om een verwachtte
kankerexplosie en milieuramp te voorkomen.

Prof. Neil Cherry (bijlage 4.pdf) heeft de corruptie van, hoe deze norm van u niet met wetenschap maar net als het Zwitserse onderzoek met grove wetenschapsfraude werd
samengesteld uitvoerig behandeld net als de Australische filosoof Dom
Maisch Phd die in 2010 een 302 pagina's tellend proefschrift publiceerde ''de Procrustean Aproach'': www.iemfa.org/images/pdf/The_Procrustean_Approach.pdf . over
misbruik van risk management zoals het antennebureau (op PR
begroting-post Nationaal Antennebeleid 8 dec 2000 dus verre van
onafhankelijk) dit Jip en Janneke niveau nog meent te moeten hanteren
in het kielzog van Eric van Rongen die meewerkte aan de Nederlandse
vertaling van een misbaksel in deze trand van Michael Repacholi
waartegen Neuil Cherry twee rechtszaken won omdat Repacholi een
kleuterschooltje wilde laten bestralen. Ik mailde het Antennebureau
laatst nog deze brief: Reacties/5739

Vandaag loopt de termijn die ik Paagman stelde af. Gebeurt er niets
dan krijgt hij straks een heel mediacircus over zich heen. Ik heb hem
en Hampshire Hotels nu vaak genoeg de gelegenheid voor een discrete
oplossing zonder publiciteit geboden: 0,1 MicroWatt per m2 (BSM 2008
norm - stringent onafhankelijk wetenschappelijk onderbouwd en 10.000
keer getest in plaats van de abominabele collusie bagger van de op
congressen inmiddels zeer zenuwachtige ICNIRP-mannetjes en wankelende
WHO/IARC waar u nog zo lang mogelijk op hoopt te teren) of die
zendmasten van het dak af. Met uw reactie ben ik als co-auteur van het
bijna voltooide boek de Draadloze Misdaad erg blij en u gaat nog wel
merken waarom, meneer van Houten.

Nog even ter geheugenopfrissing, u beweert een stuk onzin dat nergens
in een van mijn e-mails is terug te vinden: ''dat u aangeeft
bezorgdheid te zijn over mogelijke effecten van antenne-installaties
op de gezondheid'' . Waar haalt u dat vandaan?!

De bijlage Diario de Sevilla (100 kankergevallen rond zendmast bij
school) is voor de heer Paagman / Hampshire Hotels als orientatiestuk
om T-Mobile de nodige vragen te stellen over uw voorlichting over
zendmasten naar hen toe als verhuurder van het dak van het gebouw waar
uw masten op geplaatst zijn, waar duidelijk flink wat aan ontbrak. U
kunt wel schrijven: ''Wij delen echter niet het verband dat u legt
tussen uw ervaring en onze installatie'' tegen inmiddels een stuk of 10
artsen appels in, wagonladingen op het web met dezelfde ervaringen
tijdruimtelijk gerelateerd aan zendmasten en onomstotelijke
laboratoriumexperimenten, eindeloos verifieerbaar zoals de kwantenniveau spin
ontregeling van het NO-molecuul (Warnke, Universiteit Saarland) en de
calcium efflux (Goldsworthy en consistent in honderden onderzoeken al
van voor 1976) en dan het Ecolog Rapport dat in opdracht van T-Mobile
zelf werd uitgevoerd en DNA breuken aantoonde dus extreme
kankerverwekkendheid (we hebben hier al drie kankergevallen vlak bij
elkaar met twee doden inmiddels, met daarnaast een doodgeboren baby en
een zelfmoord) en doen alsof u en ik en Paagman gezellig verplicht dom
en onwetend zijn omdat T-Mobile die het Ecolog Rapport onder de pet
wilde en wil houden anders een boete krijgt, maar dat gaat helemaal
niet werken, Roderick. Geloof me, alle format afpoeierschrijfsels waar
T-Mobile over beschikt kunt u in mijn geval linea recta in de shredder
dumpen; u zet u zelf er telkens faliekant voor gek mee, want ik maak
van alles gehakt.

Oh, ja, ik moet wel lachen om die slotzin van u: Please consider the
environment - do you really need to print this email? Ik heb net samen
met een collega en bouwbioloog dit onderzoek in Groningen laten
uitvoeren pdf/singelkastanjesmeting.pdf .
Bekijk ook die bijlage Brief minister Cramer: knobbelaantasting
kastanjebomen begint consistent bij de uitrol UMTS. Aldus Wageningen,
en u bent toch zo verzot op wetenschappelijk onderzoek? De verwachting
in Groningen is dat over tien jaar alle oude bomen hier zijn
doodgestraald. Vooral UMTS en GSM 1800 bleken consistent de grote
sloophamers. Dat ene niet-uitgeprinte mailtje van u neemt het zoals de
stand der wetenschap er nu voorstaat op tegen alle bomen in Nederland
die op T-Mobile UMTS of overige wordt getrakteerd.


Benjamin Adamah
onderzoeksjournalist
Sandalfon
sandalfon.groningen.org

-----------------------------------

Op 21-06-11 heeft Houten, Roderick
van<Roderick.van.Houten@t-mobile.nl> het volgende geschreven:

Geachte heer Adamah,

Van de heer Paagman, vastgoedmanager van onder meer het Hampshire Hotel in
Groningen kregen wij uw e-mail doorgestuurd, waarin u aangeeft last te
hebben als gevolg van antenne-installaties voor mobiele telecommunicatie.

Normen op basis van wetenschappelijk onderzoek
Allereerst hechten wij er aan u aan te geven dat wij het betreuren dat u
aangeeft bezorgdheid te zijn over mogelijke effecten van
antenne-installaties op de gezondheid. Wij delen echter niet het verband dat
u legt tussen uw ervaring en onze installatie. De mobiele operators volgen
de ontwikkelingen van alle wetenschappelijke onderzoeken en laat het oordeel
van de resultaten over aan de daartoe bevoegde autoriteiten. De apparatuur
voor mobiele telecommunicatie voldoet aan alle (internationaal) gestelde
normen en blijft daar zelfs ver onder.

Het belang van goede voorlichting
De mobiele operators kunnen zich bezorgdheid echter best voorstellen. Zo
blijken veelal berichten die in de media (en via Internet) worden
aangehaald, vaak niet wetenschappelijk onderbouwd of blijken in een
vergelijkbaar controle-onderzoek niet dezelfde resultaten te tonen. Ook
worden wetenschappelijke studies verkeerd geïnterpreteerd en via Internet in
de wereld gestuurd. Daarom hechten wij aan het geven van goede voorlichting
hierover. Voor specifieke vragen over de plaatsing van antenne-installaties
is de vereniging MoNet, waar de mobiele operators samenwerken in het kader
van publieksvoorlichting. Via Monet zult u nog een aparte reactie ontvangen.

En we kunnen ons ook voorstellen dat u graag informatie ontvangt van een
instantie met objectieve informatie over antennes. De overheid heeft
speciaal voor vragen over antennes het Antennebureau ingesteld. Hier kan
iedereen terecht kan met vragen en eventuele klachten over antennes.
0900-2683663 (lokaal tarief) of
www.antennebureau.nl<http://www.antennebureau.nl>.

Met vriendelijke groet,

Roderick van Houten
Manager Externe Betrekkingen

T-Mobile Netherlands BV
Postbus 16272
2500 BG Den Haag
www.t-mobile.nl
* Please consider the environment - do you really need to print this email?


Kopieën:
Weijdewold Vastgoed b.v. - t.a.v. de heer Paagman
Antennebureau

-----------------------------------------------------------------

Ook de heer Paagman, verhuurder van het onroerend goed (het dak van het Hampshire Hotel) waar de antennes opgesteld staan, kreeg een brief van de heer Adamah:

Geachte heer Paagman, Hampshire Hotels,

Dit is denk ik de oplossing op een dienblad: T-Mobile moet u (zie ook
het schrijven van Roderick van Houten aan mij) hebben gewezen bij het
tekenen van de contracten op het in opdracht van T-Mobile uitgevoerde
Ecolog Rapport waaruit DNA breuken en een hele zwik meer ellende naar
voren kwam als gevolg van straling. Zo niet dan kunt u het contract
met hen volgens mij gewoon verscheuren en die zendmasten vandaag nog
van het dak laten schroeven. T-Mobile moet u gewoon eerlijk en
volledig voorlichten en geen zaken opzettelijk achterhouden waar u dan
voor op kunt draaien. U heeft zelf kunnen lezen dat T.Mobile blijft
liegen als ze de term wetenschap in de strijd gooien.

De Ecolog cover up is al jaren het grootste internationale schandaal
binnen deze discussie waarbij telecomproviders de wetenschap proberen
te saboteren om hun gang te kunnen gaan. Ziet u zelf maar:

www.cellphoneradiationprotection.com/reports/T-mobile-accused-of-burying-health-report.shtml .

www.hese-project.org/hese-uk/en/niemr/ecologsum.php .

electromagnetichealth.org/electromagnetic-health-blog/t-mobile-deutsche/ .

En kijk dan vervolgens even hier naar (uit mailtje Roderick aan mij):
''Allereerst hechten wij er aan u aan te geven dat wij het betreuren
dat u aangeeft bezorgdheid te zijn over mogelijke effecten van
antenne-installaties op de gezondheid. Wij delen echter niet het
verband dat u legt tussen uw ervaring en onze installatie. De mobiele
operators volgen de ontwikkelingen van alle wetenschappelijke
onderzoeken en laat het oordeel van de resultaten over aan de daartoe
bevoegde autoriteiten. De apparatuur voor mobiele telecommunicatie
voldoet aan alle (internationaal) gestelde normen en blijft daar zelfs
ver onder.

Het belang van goede voorlichting
De mobiele operators kunnen zich bezorgdheid echter best voorstellen.
Zo blijken veelal berichten die in de media (en via Internet) worden
aangehaald, vaak niet wetenschappelijk onderbouwd of blijken in een
vergelijkbaar controle-onderzoek niet dezelfde resultaten te tonen. Ook
worden wetenschappelijke studies verkeerd geïnterpreteerd en via
Internet in de wereld gestuurd. Daarom hechten wij aan het geven van
goede voorlichting hierover. Voor specifieke vragen over de plaatsing
van antenne-installaties is de vereniging MoNet, waar de mobiele
operators samenwerken in het kader van publieksvoorlichting. Via Monet
zult u nog een aparte reactie ontvangen.''

Dit is dus zwart op wit van A tot Z ongefundeerd, manipulerend gezwets
en de bal ligt nu weer bij u....

Roderick hoeft niet aan te komen zetten met een appels en peren
opmerking richting verschil zendmaststraling en mobieltjesstraling.
Zowel die van zendmasten als mobieltjes is onder een (met
wetenschapsfraude samengestelde) thermisch effect norm. De enige
grens die proefondervindelijk geen schade lijkt aan te richten bevindt
zich uiterlijk op 0,1 microWatt/ m2 . Alles daarboven richt elektrisch
schade aan en het meeste hierover is al 80 jaar bekend. De eerste
onderzoeken die op schadelijkheid van microgolven wijzen dateren van
1928.

Ik denk dat u nu ook wel zult lachen om dit zinnetje van Roderick:
''Ook worden wetenschappelijke studies verkeerd geïnterpreteerd en via
Internet in de wereld gestuurd.'' nu u die Ecolog rotzooi kent. Het
verbaast me trouwens dat u het niet kent gezien Ongeveer 2.390.000
resultaten voor google op zoekterm Ecolog, het rapport dat door het
Europees Parlement, BioInitiative, de EEA, Raad van Europa wel wordt
meegenomen.

Met vriendelijke groet,
Benjamin Adamah

NB: de wetenschapsfraude is te vinden in de stukken van Cherry en
Maisch bij de vorige mail als bijlagen.Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie