Brief aan minister president Rutte, geschreven door een stralingsslachtoffer.

vrijdag, 11 februari 2011 - Categorie: Reacties

Een stralingsslachtoffer, auteur van het boek ''Help de kerktoren straalt'', schrijft een brief aan Minister-President Rutte en krijgt een nietszeggend ambtelijk antwoord:

Brief voor minister- president Mark Rutte

Aan; Minister president Dhr. M. Rutte

Betreft; mensen in isolement

Datum: 14 januari 2011

Van; Ria Luttikhold


Geachte Mark Rutte,

De sociale media zoals Twitter, Flickr en YouTube is niet voor iedereen. Een favoriet medium om jongeren te bereiken maar helaas niet voor iedere jongere. En wanneer er niet gewaarschuwd wordt misschien voor geen enkele jongere over een aantal jaren.

Ik weet het: onze regering zegt dat het niet mogelijk is om fysieke klachten te krijgen door gebruik van draadloze communicatie middelen. Onze Gezondheidsraad, GGD en huisartsen maken mensen met onverklaarbare klachten ook niet wijzer. (nocebo en attributie-effect wordt er minzaam gesuggereerd). Mensen die na lang zoeken weten dat het door de antenne- installaties komen van GSM, UMTS, C2000 en LTE (www.stichtingehs.nl). Mensen die moeten vluchten uit hun woning waar de bundels van deze masten precies opvallen. Mensen die ontslag moeten nemen omdat de werkgever een DECT telefoon en draadloos internet in het kantoor plaatst. Mensen die niet meer sociaal kunnen en er niet meer bij horen. Die bij de tandarts buiten moeten zitten omdat binnen in de wachtkamer iedereen de internetmobiel of Ipad aanheeft. Om de zenuwen in bedwang te houden. Mensen waar niet over geschreven mag worden in de kranten. Horen we er niet bij in dit land? Het lijkt er wel op.

Ook u werkt hieraan mee. Want ik kan u ook niet bereiken via de PC aan draad. Via de E- mail kan ik niet meedoen met twitter. Ik wil u namelijk vragen wanneer er een campagne komt over de EMV. Over de onderzoeken die wel terdege aangeven dat er een biologisch en/of neurologisch effect kan optreden. En waaróm heb ik dat eigenlijk? Want ik had wel terdege klachten toen we 100 meter onder antenne- installaties woonden. Thermisch maar ook neurologische en biologische klachten.

Toen we vluchtten uit onze woning, weg van de mast waren de klachten binnen 5 dagen verdwenen (alleen de reumaklachten pas na een half jaar). Mast weg, klacht weg. Maar wát gebeurt er nu eigenlijk in mijn lijf? Ik heb het de GGD gevraagd maar krijg geen antwoord terug. Wat gebeurt er nu precies in mijn lijf bij draadloos gebruik door anderen? Licht mensen a.u.b voor en laat ze dan zelf kiezen hoe ze draadloos gaan…Wat mijn gezin is overkomen (2 gezinsleden toonden felle reacties onder de kerktoren met antenne- installaties en 2 niet) kan iedereen nog steeds overkomen.

Er zijn in ons land officieel al 3,5% van de mensen die reageren op de frequentiegolven van de draadloze communicatie en ook frequentiegolven die er al heel lang zijn (lichtnet). Plots reageer je, na de toename van alle draadloze gebruik ook hierop. 3,5% en waarschijnlijk veel meer wanneer huisartsen hun werk correct mogen doen van de Gezondheidsraad. 40% misschien dan wel. Of nog meer?

Mijn vraag is dus; wanneer komt er een campagne over de EMV? Zodat mensen ook duidelijk is dat niet iedereen in dit land hiertegen kan. Dat er mensen door de benen kunnen zakken in een winkel waar veel mensen een mobiel hebben. Dat mensen hartritmestoornissen krijgen van de mobiel van een ander, niet meer het vermogen hebben om op woorden te kunnen komen, niet meer kunnen betalen bij de kassa. Graag voordat de uitrol van de masten klaar is.


Hoogachtend,
Ria Luttikhold.

Ps: nu nog een adres zoeken en hopen dat u dit onder ogen krijgt. Ik wil ook twitteren en een Ipad!!

Het antwoord komt op 11 februari en luidt:

Geachte mevrouw Luttikhold,

Uw brief is in goede orde ontvangen. In uw brief vraagt u naar aanleiding van de draadloze huidige communicatiemiddelen aandacht voor de negatieve invloeden van de straling van elektro magnetische velden. Van de inhoud van uw brief heb ik kennisgenomen en het spijt mij uw ervaringen te moeten vernemen.

In reactie op uw brief wil ik u attenderen op de reacties die u van voormalig minister-president Balkenende hebt ontvangen waarin hij u verwijst naar het kennisplatform Elektromagnetische Velden. Zij informeren over de laatste ontwikkeling met betrekking tot het onderzoek naar elektromagnetische velden.

Ik dank u voor de moeite die u hebt genomen te schrijven.


Met vriendelijke groet,
namens de Minister- President, Minister van Algemene Zaken,

S.A.E. Schrover
Directeur Rijksvoorlichtingsdienst.

Als eerste; Mark Rutte heeft het dus niet gelezen. Te druk met zijn tweets? Voormalig minister- president Balkenende tekende tenminste nog zelf de brieven die ik terug kreeg en ik heb ook sterk de indruk dat hij het gelezen had.
Als tweede; het kennisplatform EMV heb ik ook gevraagd wat er nu precies in mijn lichaam gebeurd. Dat mag ik toch weten? Daar heb je als burger toch recht op? Ook de GGD heb ik het gevraagd. Van beiden geen antwoord terug! Bovendien wachten we al meer dan een half jaar op het nieuwe kennisbericht van het kennisplatform over EMV in relatie tot EHS.

Op mijn vraag wanneer er een campagne komt wordt niet eens ingegaan. Kijk, ik had dus moeten twitteren met mijn mobiel want dan wordt je gehoord. Alleen...ik heb geen mobiel dus ik voel me nu echt gediscrimineerd. Ik hoor er niet bij! Alle EHS'ers horen er niet bij. Naar een meldpunt voor discriminatie gaan heeft geen zin. Heb ik al gedaan. Krijg je ook geen antwoord terug!
Wat moet je nu met zo'n antwoord? Ik kan hier niets mee en op mijn vraag heb ik geen antwoord. En dat leidt ons land. Of moet ik zeggen: dat lijdt ons land? Laat de bevolking lijden!

Voor het origineel zie:
sites.google.com/site/stralingsresultaat/home/brief-voor-minister--president-mar-rutte .Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie