Rekest ingevolge de WOB aan de Vaste Tweede Kamer Commissie VWS

donderdag, 11 februari 2010 - Categorie: Reacties

Gerelateerd bericht: Juridische%20Informatie/4490

Vaste Tweede Kamer Commissie VWS

's-GRAVENHAGE

Haaksbergen 11 februari 2010

REKEST INGEVOLGE DE WOB

-----------------------------------------

GEEFT TE KENNEN :

Ondergetekende, werkzaam voor Rechtspraktijk BAWA c.s. te 7481 BX Haaksbergen verzoekt U om afschrift van de lijst van ingekomen stukken zoals ter inzage is gelegd t.b.v. de commissievergadering van 14 oktober 2009 alsmede om de afschrift van de notulen van voornoemde vergadering.

Het verzoek dient het belang van de openbaarheid van bestuur en om de inzichtelijkheid van de besluitvormingsprocessen m.b.t. risico,s van onvrijwillige blootstelling van gekunstelde on-en gepulste elektromagnetische straling/velden ( niet-ioniserende straling ) afkomstig van mobiele telefoniezendinstallaties o.a. GSM UMTS WSDPA WIMA LTE WiFi enz. van Uw commissie te kunnen doorgronden.

Binnen de toepasselijke wettelijke termijn wordt Uw op rechtsgevolg gerichte beschikking tegemoet gezien.

Hoogachtend,

Uw dw. dr.,
J.P.E. Baakman
Raadsman

PS: Voor de goede orde delen wij U mede dat afschrift van dit schriftuur per gelijke post is verzonden aan de griffie van het Europese Hof te Straatsburg onder verzoek dit rekest als gedingstuk aan het procesdossier toe te voegen in de aldaar aanhang gemaakte zaken.Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie