Verweerschrift Ministerie VWS ivm bezwaarschrift BAWA

dinsdag, 02 december 2008 - Categorie: Reacties

Het ministerie van volksgezondheid van minister Ab Klink heeft een verweerschrift ingediend bij de VWS-bezwaarschriftencommissie i.v.m. het bezwaarschrift van Rechtspraktijk BAWA die reclameert omdat de orginele brief van de toenmalige minister van VWS Mw. E. Borst d.d. 20 jan. 2000 gericht aan de GGD-Nederland niet kan worden overgelegd. Dit schriftuur zou het fundament zijn van de GGD-richtlijn waarop gemeenten en providers zich o.a. beroepen. Omdat de gemeente Den Haag zich in de digitenne-zaak ook beroept bij de RvS d.d. 1 dec. 2008 op die richtlijn en de meervoudige Kamer van de Afd. Bestuursrechtspraak nog uitspraak moet doen in die zaak waar BAWA (Baakman) als raadsman van de Wijkraad fungeert wordt er zijdens dit kantoor geen nadere mededelingen gedaan. Mw. Borst is ere-lid van de Gezondheidsraad.Op het ministerie van VWS wordt dinsdag 2 december 2008 een openbare hoorzitting gehouden

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie