Beslissing Gezondheidsraad op WOB-verzoek en bezwaarschrift BAWA

vrijdag, 23 mei 2008 - Categorie: Reacties

Hier lijkt een begin van transparantie te ontstaan. De VWS-hoorcommissie meldt aan de gezondheidsraad dat ook notulen van vergaderingen van de beraadsgroep straling en gezondheid feitelijk openbaar dienen te zijn, althans in samenvattende vorm. Voor het besluit en het reeds daartegen ingediende beroep van BAWA treft u hier onderstaand PDF-bestand aan.

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie