Minister van volksgezondheid vraagt om uitstel m.b.t. WOB-verzoek

zaterdag, 29 maart 2008 - Categorie: Reacties

Zie onderstaand PDF-bestand..

Reactie van de woordvoerder van BAWA:
De minister van Volksgezondheid gaat over alle gezondheidsaspecten behoudens gezondheidsaspecten die in relatie staan met mobiele telefonie/doorgeven van radio- en tv-signalen. Voor die laatste aspecten deelde de toenmalige staatssecretaris drs. P. van Geel na uitkomst van de Zwitserse publicatie (juni 2006) mede dat het ministerie van VROM hiervoor verantwoordelijk was wegens gemaakte afspraken met VWS.
Zoals bekend, staat deze zaak op de rol van de Europese verzoekschriftencommissie, n.a.v. een door BAWA ingediend rekest.

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie