Gezondheidsraad reageert op WOB-verzoek BAWA

donderdag, 20 december 2007 - Categorie: Reacties

Desgevraagd deelde een woordvoerder van rechtspraktijk BAWA mede dat het besluit van 23 november door de Gezondheidsraad door een onbevoegde persoon is genomen. Vervolgens beslist de voorzitter van de Gezondheidsraad, professor J.A. Knottnerus zelf, in deze zaak en weigert openbaarmaking van twee stukken.

De gezondheidsraad zou afspraken hebben gemaakt met de leden omtrent openbaarmakingen. Het Haakbergse kantoor zal tegen die beschikking bezwaar/beroep aantekenen omdat de wet voorziet in geanonimiseerde (naamweglatingen) verstrekking van de gevraagde documenten/rapporten. (wordt vervolgd)

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie