Min. EZ reageert op bezwaarschrift BAWA d.d. 5/9/07

donderdag, 13 september 2007 - Categorie: Reacties

De minister van Economische Zaken heeft gereageerd op het bezwaarschrift van BAWA van 5 september 2007 waarin BAWA protesteerde tegen het niet-inzichtelijk maken het overzicht van onderzoeken welke zijn geraadpleegd door het ICNRIP in 1998.

In de reactie van 12 september 2007 geeft de minister op voorhand aan dat BAWA wel het recht heeft om inzage te krijgen in het procesdossier inzake deze zaak.

De minister kondigt tevens aan dat binnen 6 weken zal worden beschikt, maar dat tussentijds op het ministerie van E.Z. een hoorzitting zal plaatsvinden.

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie