Juridische Informatie BAWA

woensdag, 04 oktober 2006 - Categorie: Reacties

Voorzorg is beter dan Nazorg. Wenst U geen onvrijwillige permanente blootstelling aan elektromagnetische straling/velden, kijk dan op www.stopumts.nl

Datum: 3.10.2006

Juridische info

Rechtspraktijk BAWA

E-Mail: info@bawa.nl

Zie chronologisch overzicht op www.stopumts.nl na publicatie artikel Zwitsers onderzoek. ( Reacties/1293 )

Bezwaar- en/of beroepstermijn binnen 6 weken na datum/verzending besluit/beschikking. Bel tijdig 053 - 5723457 ook voor Pro Forma schriftuur (om termijn veilig te stellen.

Bij collectief verzet gelieve Uw adres, woonplaats tel/fax nummer en e-mailadres van woordvoerder z.s.m. door te geven t.b.v. dossieraanleg.

Meteen aangeven of art 19 lid 1, 2, 3 is toegepast bij (bouw)-vergunningverlening.

Medische dossier(s) per aangetekende post verzenden. Geen relevante stukken per e-mail want email-post is als het verzenden van een brief zonder enveloppe.

Nieuwe GSM, UMTS en HSDPA zaken kunnen behoudens het weekend elke dag telefonisch worden aangemeld van 08.30 uur tot 22.00 uur via

automatische doorschakelnummer 053 - 5723457 (idem voor faxberichten)Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie