Chronologisch overzicht briefwisselingen na het Zwitsers onderzoek

maandag, 10 november 2008 - Categorie: Reacties

Naar aanleiding van de publicatie van het onderzoeksartikel m.b.t. het Zwitserse Onderzoek, zijn er veel vragen. Wat vooral raar is, is dat er geen onderzoeksrapport is, slechts een zeer summiere samenvatting van de resultaten.

Rechtspraktijk BAWA probeert bij diverse (overheids)instanties opheldering te krijgen.

Een chronologisch overzicht:

6/6/06: Publicatie Zwitsers Onderzoeksartikel
Artikelen/1168

14/6/06: Eerste aanvraag onderzoeksrapport bij Min. VROM en min. EZ
Reacties/1191

5/7/06: Antwoord min. VROM
Reacties/1231

6/7/06: Tweede aanvraag W.O.B. bij Min. VROM
Reacties/1232

17/7/06: Kort geding: BAWA eist onderzoeksgegevens van min. VROM
UMTS%20in%20de%20media/1254

17/7/06: Pleitnota en uitspraak voorlopige voorziening W.O.B., 17 juli 2006
Reacties/1281

17/7/06: Brief BAWA aan UMC inzake media-uitingen van dhr. Kroeze
Reacties/1278

19/7/06: Brief BAWA aan GGD inzake voorlichtingsavonden
Reacties/1279

20/7/06: Min. VROM heeft tot 27 juli om gegevens te overhandigen
UMTS%20in%20de%20media/1259

21/7/06: Verzoek tot uitrolstop aan 2e kamer ivm ontbreken onderzoeksrapport.
Reacties/1277

24/7/06: BAWA vraagt stukken op bij RIVM
Reacties/1289

28/7/06: Nog geen gegevens ontvangen van VROM. Dwangsom 1.500 euro p/d
Reacties/1276

1/8/06: Reactie GGD op brief BAWA en tegenreactie BAWA
Reacties/1292

3/8/06: Brief BAWA aan VROM: Nadere memorie
Reacties/1296

4/8/06: Toch geen fictieve weigering, want van Geel heeft nietszeggende oude rapporten opgestuurd. BAWA heeft inmiddels een bezwaarschrift ingediend bij min. VROM.
UMTS%20in%20de%20media/1271

4/8/06: Brief BAWA aan VROM ivm naammelding COFAM II
Reacties/1272

9/8/06: Min. VROM verdaagt WOB verzoek (d.d. 5 juli) met 4 extra weken.
Reacties/1288

15/8/06: Min. VW&S: Openbaarmaking gegevens en bezwaarschrift BAWA
Reacties/1295

17/8/06: Bezwaarschrift voor RIVM ivm fictieve weigering W.O.B.
Reacties/1294

18/8/06: Bezwaarschrift voor RIVM i.v.m. onvolledige gegevens (informatie ontvangen 18/8/06, fictieve weigering 17/8 vervalt)
Reacties/1321

24/8/06: Ministerie van VROM: Hoorzitting 5 sept. 2006
Reacties/1316
Toelichting Tubantia: UMTS%20in%20de%20media/1318

25/8/06: Europees Proces ingeleid
Reacties/1307

29/8/06: Het Ministerie van Volksgezondheid heeft namens het RIVM de beslissing op het WOB bezwaarschrift van BAWA d.d. 18 augustus 2006 met 4 weken verdaagd.
Reacties/1322

30/8/06: Brief VNG aan VROM (gemeenten schuiven aansprakelijkheid naar overheid)
Reacties/1329

31/8/06: Pleitnota BAWA inzake Haaksbergen versus Vodafona Libertel NV
Reacties/1330

1/9/06: Brief BAWA aan VROM ivm overleg 7 september 2006
Reacties/1331

6/9/06: Bevestiging ontvangst brief BAWA m.b.t. straling door griffie Economische Zaken
Reacties/1334

12/9/06: Open Brief BAWA aan leden 2e kamer
Reacties/1351

15/9/06: Brief BAWA aan VROM inzake verstrekking informatie aan leden
Reacties/1362

18/9/06: Brief BAWA aan VNG inzake brief VNG aan VROM
Reacties/1357

21/9/06: Brief VNG aan BAWA
Reacties/1378

25/9/06: Brief BAWA aan VNG (2)
Reacties/1375

26/9/06: Brief BAWA aan VNG (3)
Reacties/1379

4/10/06: Griffie EZ+VROM: Bevestiging verspreiding brief BAWA onder leden
Reacties/1403

5/10/06: Brief van Monet aan alle gemeenten
Reacties/1463

12/10/06: Herinnering voor VNG van BAWA
Reacties/1430

17/10/06: Brief VROM aan BAWA en reactie BAWA
Reacties/1431

27/10/06: Herinnering voor VNG van BAWA (2)
Reacties/1464

30/10/06: Mail VNG aan BAWA: Vragen zullen uiterlijk 3 november beantwoord worden
Reacties/1469

31/10/06: Brief VROM: Aanhouding WOB verzoek vraagbrief Zwitsers Onderzoek
Reacties/1468

3/11/06: Reactie VNG op vragen BAWA
Reacties/1483

6/11/06: Reactie BAWA op brief VNG (3/11/06)
Reacties/1484

10/11/06: MONET beschuldigt zieke mensen van sensatie in hun brief aan alle gemeenten. MGM schrijft daarop een reactie.
Reacties/1494

14/11/06: VROM bevestigt navraag onderzoeksrapport bij wetenschappers
Reacties/1493

16/11/06: VWS: bezwaarschrift wordt 12 dec. 06 behandeld
Reacties/1528

17/11/06: Balkenende liegt over stand der wetenschap
Reacties/1496

29/11/06: Open brief aan de W.H.O. van Belgische protestgroep
Reacties/1525

1/12/06: Balkenende maakt excuses aan mevrouw
Reacties/1550

5/12/06: Gezondheidsraad: WOB verzoek ongegrond verklaart
Reacties/1551

14/12/06: Brief BAWA aan college Haaksbergen
Reacties/1560

15/12/06: Brief BAWA aan college Haaksbergen (2)
Reacties/1567

15/12/06: Inspraakverslag raadscommissievergadering BME Haaksbergen (30/11/06)
Reacties/1570

21/12/06: FSM weigert onderzoeksrapport openbaar te maken
Reacties/1582

28/12/06: BAWA vraagt onderzoeksgegevens direct bij dhr. P. Achermann op
Reacties/1586

04/01/07: BAWA licht de informateur in inzake gevolgen elektromagnetische straling
Reacties/1595

12/01/07: Brief BAWA aan College Haaksbergen inzake hoorzitting UMTS De Greune
Reacties/1611

17/01/07: Reactie Van Geel op verzoek commissie om inzage data Zwitsers Onderzoek
Reacties/1672

07/02/07: Brief minister president
Reacties/1671

19/02/07: Brief aan Monet van Comité Gilze en Rijen stralingsvrij
Reacties/1703

26/02/07: Rekest Europees Parlement ivm proefproces BAWA
Reacties/1717

14/03/07: Nijkerk legt Orange dwangsom op van 1.500 euro p/week
Reacties/1761

14/03/07: Reactie VWS op verzoekschrift BAWA
Reacties/1762

27/03/07: VWS verwijst naar VROM, BAWA reageert
Reacties/1798

29/03/07: Brief BAWA aan Prov. Zeeland
Reacties/1806

12/05/07: Rechtspraktijk bawa vraagt om nader onderzoek bij de raad van state
Reacties/1890

12/05/07: Briefwis. BAWA / Prov. Friesland inzake UMTS-mast Mantgum
Reacties/1891

05/06/07: Brief BAWA aan 2e kamer i.v.m. belangenverstrengeling Gezondheidsraad.
Reacties/1923

07/06/07: Brief BAWA aan VROM i.v.m. WOB in de zaak C2000 A'dam Tuindorp Oostzaan
Reacties/1943

11/06/07: Brief VROM aan BAWA en reactie BAWA, Inzake besluiten welke te maken hebben met onvrijwillige blootstelling een elektromagnetische straling afkomstig van mobiele (beeld-)telefonieantennes/masten
Reacties/1930

20/06/07: VROM zal binnen twee weken op W.O.B. rekest beslissing nemen
Reacties/1946

20/06/07: Raad van State verdaagt uitspraak in de zaak Noordoostpolder
Reacties/1945

23/06/07: Gem. Wijchen onderzoekt situatie zendmast
Reacties/1948

29/06/07: Brief BAWA aan tweede kamer ivm objectiviteit Gezondheidsraad
Reacties/1961/brief_bawa_aan_tweede_kamer_ivm_objectiviteit_gezondheidsraad

03/07/07: VROM verdaagt WOB verzoek met 2 weken
Reacties/1972

04/07/07: RvS: Gem. Noordoostpolder mag vertrouwen op advies Gezondheidsraad
Reacties/1973/rvs_gem._noordoostpolder_mag_vertrouwen_op_advies_gezondheidsraad

17/07/07: WOB-verzoek TNO inzake onderzoeksgegevens COFAM II
Reacties/1991/wob-verzoek_tno_inzake_onderzoeksgegevens_cofam_ii

19/07/07: WOB-verzoek Tweede Kamer inzake Gezondheidsraad
Reacties/1992/wob-verzoek_tweede_kamer_inzake_gezondheidsraad

19/07/07: Rekest EU Parlement inzake ICNIRP
Reacties/1993/rekest_eu_parlement_inzake_icnirp

20/07/07: TNO stuurt verzoek door aan TNO Defensie en Veiligheid te Delft
Reacties/2010/tno_stuurt_verzoek_door_aan_tno_defensie_en_veiligheid_te_delft

25/07/07: TNO verdaagt beslissing op het WOB-rekest van BAWA met 2 weken
Reacties/2011/tno_verdaagt_beslissing_op_het_wob-rekest_van_bawa_met_2_weken

26/07/07: Rekest Arrondisementsrechtbank Almelo inzake WOB-rekest Commissie VWS
Reacties/2012/rekest_arrondisementsrechtbank_almelo_inzake_wob-rekest_commissie_vws

1/08/07: WOB-rekest voor min. VROM inzake onderzoeksdata Zwitsers Onderzoek
Reacties/2027/wob-rekest_voor_min._vrom_inzake_onderzoeksdata_zwitsers_onderzoek

2/08/07: VROM verdaagt antwoord WOB-verzoek met 2 weken
Reacties/2033/vrom_verdaagt_antwoord_wob-verzoek_met_2_weken

7/08/07: Brief BAWA aan Tweede Kamer inzake art. 5 Grondwet
Reacties/2036/brief_bawa_aan_tweede_kamer_inzake_art._5_grondwet

8/08/07: Brief BAWA aan Min. E.Z. inzake verzoek tot rectificatie
Reacties/2037/brief_bawa_aan_min._e.z._inzake_verzoek_tot_rectificatie

10/08/07: Brief Bawa aan Raad van State inzake nieuwe wetgeving
Reacties/2038/brief_bawa_aan_raad_van_state_inzake_nieuwe_wetgeving

16/08/07: WOB Verzoek minister EZ inzake wetenschappelijke basis blootstellingslimieten ICNIRP
Reacties/2057/wob_verzoek_minister_ez_inzake_wetenschappelijke_basis_blootstellingslimieten_icnirp

18/08/07: Reactie TNO op WOB-verzoek BAWA
Reacties/2059/reactie_tno_op_wob-verzoek_bawa

20/08/07: Reactie BAWA op afwijzing WOB-verzoek door TNO
Reacties/2060/reactie_bawa_op_afwijzing_wob-verzoek_tno

21/08/07: Raad van State adviseert klanten BAWA om zich tot ministeries en politieke partijen
Reacties/2068/raad_van_state_adviseert_klanten_bawa_om_zich_tot_ministeries_en_politieke_partijen

24/08/07: Brief Min. E.Z. inzake rectificatie persbericht d.d. 31 juli 2007
Reacties/2070/brief_min._e.z._inzake_rectificatie_persbericht_d.d._31_juli_2007

27/08/07: Reactie BAWA op brief Min. E.Z. d.d. 24 aug 2007
Reacties/2071/reactie_bawa_op_brief_min._e.z._d.d._24_aug_2007

17/08/07: Reactie VROM op WOB-verzoek BAWA
Reacties/2073/reactie_vrom_op_wob-verzoek_bawa

28/08/07: Bezwaarschrift BAWA n.a.v. reactie VROM op WOB-verzoek
Reacties/2074/bezwaarschrift_bawa_n.a.v._reactie_vrom_op_wob-verzoek

05/09/07: Bezwaarschrift BAWA n.a.v. reactie Min. EZ
Reacties/2089/bezwaarschrift_bawa_n.a.v._reactie_min._ez

11/09/07: Rechtspraktijk BAWA gaat niet akkoord met antwoord Min VROM
Reacties/2112/rechtspraktijk_bawa_gaat_niet_akkoord_met_antwoord_min_vrom

12/09.07: Min. EZ reageert op bezwaarschrift BAWA d.d. 5/9/07
Reacties/2114/min._ez_reageert_op_bezwaarschrift_bawa_d.d._5_9_07

12/09/07: Europees Parlement kent rolnummer toe aan rekest BAWA
Reacties/2116/europees_parlement_kent_rolnummer_toe_aan_rekest_bawa

20/09/07: Hoorzitting WOB procedure BAWA-TNO
Reacties/2132/hoorzitting_wob_procedure_bawa-tno

27/09/07: Brief BAWA aan Deventer Ziekenhuis
Reacties/2142/brief_bawa_aan_deventer_ziekenhuis

28/09/07: BAWA stelt Callmax aansprakelijk
Reacties/2144/bawa_stelt_callmax_aansprakelijk

4/10/07: Min. E.Z. nodigt BAWA uit voor hoorzitting inzake overleggen onderzoeken ICNIRP
Reacties/2157/min._e.z._nodigt_bawa_uit_voor_hoorzitting_inzake_overleggen_onderzoeken_icnirp

19/10/07: Verslag telefonische hoorzitting Economische Zaken
Reacties/2202/verslag_telefonische_hoorzitting_economische_zaken

22/10/07: Reactie BAWA op verslag hoorzitting Min. EZ
Reacties/2203/reactie_bawa_op_verslag_hoorzitting_min._ez

16/11/07: WOB-verzoek bij Gezondheidsraad
Reacties/2248/wob-verzoek_bij_gezondheidsraad

19/11/07: Burger stelt T-Mobile aansprakelijk (brief 29 mei 2007)
Reacties/2256/burger_stelt_t-mobile_aansprakelijk

21/11/07: Petitie BAWA/Baakman ontvangen bij griffie E/U.-parlement
Reacties/2323/petitie_bawa_baakman_ontvangen_bij_griffie_e_u.-parlement

21/11/07: Beroepschrift BAWA m.b.t. beschikking op bezwaar Min. van E.Z.
Reacties/2261/beroepschrift_bawa_m.b.t._beschikking_op_bezwaar_min._van_e.z.

23/11/07: Gezondheidsraad reageert op WOB verzoek
Reacties/2274/gezondheidsraad_reageert_op_wob_verzoek

27/11/07: BAWA dient bezwaarschrift in bij Gezondheidsraad
Reacties/2275/bawa_dient_bezwaarschrift_in_bij_gezondheidsraad

20/12/07: Gezondheidsraad reageert op WOB-verzoek BAWA
Reacties/2304/gezondheidsraad_reageert_op_wob-verzoek_bawa

2/01/08: Bezwaarschrift BAWA voor Min. VWS inzake WOB-verzoek Gezondheidsraad
Reacties/2316/bezwaarschrift_bawa_voor_min._vws_inzake_wob-verzoek_gezondheidsraad

31/01/08: WOB-rekest voor TNO
Reacties/2381/wob-rekest_voor_tno

01/02/08: Brief BAWA aan Gedeputeerde Staten Noord Holland inzake o.a. mast Middenmeer
Reacties/2387/brief_bawa_aan_gedeputeerde_staten_noord_holland_inzake_o.a._mast_middenmeer

07/02/08: Ontbindingsverzoek van de Gezondheidsraadscommissie Elektromagnetische Velden
Reacties/2393/ontbindingsverzoek_van_de_gezondheidsraadscommissie_elektromagnetische_velden

21/02/08: Brief BAWA aan Gezondheidsraad inzake mededeling veiligheid UMTS,DECT
Reacties/2415/brief_bawa_aan_gezondheidsraad_inzake_mededeling_veiligheid_umtsdect

29/02/08: Uitspraak Europees Verzoekschriftencommissie: rekest BAWA ontvankelijk
Reacties/2427/uitspraak_europees_verzoekschriftencommissie_rekest_bawa_ontvankelijk

10/03/08: Onderzoeksprotocol TNO COFAM 1 openbaar gemaakt
Reacties/2446/onderzoeksprotocol_tno_cofam_1

25/03/08: WOB-verzoek voor minister van V.W.S.
Reacties/2460/wob-verzoek_voor_minster_van_v.w.s.

28/03/08: Minister van volksgezondheid vraagt om uitstel m.b.t. WOB-verzoek
Reacties/2471/minister_van_volksgezondheid_vraagt_om_uitstel_m.b.t._wob-verzoek

03/04/08: WOB-verzoek voor minster E.Z. m.b.t. metingen t.b.v. controle dekkingsverplichtingen UMTS
Reacties/2483/wob-verzoek_voor_minster_e.z._m.b.t._metingen_t.b.v._controle_dekkingsverplichtingen_umts

07/04/08: BAWA informeert bij min. VWS naar maatregelen m.b.t. fijnstof / elektromagnetische velden
Reacties/2493/bawa_informeert_bij_min._vws_naar_maatregelen_m.b.t._fijnstof___elektromagnetische_velden

08/04/08: Gezondheidsraad reageert op brief BAWA van 21 februari 2008
Reacties/2494/gezondheidsraad_reageert_op_brief_bawa_van_21_februari_2008

09/04/08: Gezondheidsraad reageert op brief BAWA van 21 februari 2008
Reacties/2495/wob-verzoek_voor_gezondheidsraad

18/04/08: Agentschap Telecom reageert op W.O.B.-verzoek BAWA
Reacties/2518/agentschap_telecom_reageert_op_w.o.b.-verzoek_bawa

29/04/08: Informatie Agentschap Telecom n.a.v. verzoek BAWA
Reacties/2538/informatie_agentschap_telecom_n.a.v._verzoek_bawa

08/05/08: Reactie min. VWS op WOB-verzoek BAWA d.d. 25 maart 2008
Reacties/2549/reactie_min._vws_op_wob-verzoek_bawa_d.d._25_maart_2008

14/05/08: Bezwaarschrift BAWA n.a.v. beschikking min. VWS 8 mei 2008
Reacties/2550/bezwaarschrift_bawa_n.a.v._beschikking_min._vws_8_mei_2008

22/05/08: Beslissing Gezondheidsraad op WOB-verzoek en bezwaarschrift BAWA
Reacties/2551/beslissing_gezondheidsraad_op_wob-verzoek_en_bezwaarschrift_bawa

09/07/08: Agentschap bericht over bezwaar T-Mobile op openbaarmaking meetgegevens
Reacties/2644/agentschap_bericht_over_bezwaar_t-mobile_op_openbaarmaking_meetgegevens

10/07/08: Brief BAWA aan Min. EZ: Verzoek om toepassing bestuursdwang
Reacties/2645/brief_bawa_aan_min._ez_verzoek_om_toepassing_bestuursdwang

17/07/08: Agentschap Telecom bericht BAWA dat T-Mobile bezwaarschrift intrekt
Reacties/2665/agentschap_telecom_bericht_bawa_dat_t-mobile_bezwaarschrift_intrekt

22/07/08 (intern 18/06/08: Mededeling Europese Verzoekschriftencommissie n.a.v. rekest Baakman
Reacties/2673/mededeling_europese_verzoekschriftencommissie_n.a.v._rekest_baakman

23/07/08: Brief BAWA aan Tweede Kamer inzake reactie Europese Verzoekschriftencommissie
Reacties/2674/brief_bawa_aan_tweede_kamer_inzake_reactieeuropese_verzoekschriftencommissie

23/07/08: Minister van EZ voldoet aan sommatie van BAWA
Reacties/2675/minister_van_ez_voldoet_aan_sommatie_van_bawa

30/07/08: Gezondheidsraad reageert op WOB verzoek BAWA
Reacties/2689/gezondheidsraad_reageert_op_wob_verzoek_bawa

03/09/08: BAWA reageert op advies Gezondheidsraad inzake Bioinitiative
Reacties/2775/bawa_reageert_op_advies_gezondheidsraad_inzake_bioinitiative

14/09/08: Brief van Minister Cramer (over boomaantastingen en EM velden) aan de Tweede Kamer
Reacties/2809/brief_van_minister_cramer_(over_boomaantastingen_en_em_velden)_aan_de_tweede_kamer

17/09/08: BAWA vraagt rapport Kennisplatform op bij minister VROM
Reacties/2819/bawa_vraagt_rapport_kennisplatform_op_bij_minister_vrom

01/10/08: Aanvullende aansprakelijkheid ivm juridische doorbraak
Reacties/2873/aanvullende_aansprakelijkheid_ivm_juridische_doorbraak

06/10/08: VROM verdaagt beslissing op rekest BAWA
Reacties/2890/vrom_verdaagt_beslissing_op_rekest_bawa

21/10/08: Memorie van Bawa voor Min. VWS
Reacties/2947/memorie_van_bawa_voor_min._vws

27/10/08: Bezwaarschrift van BAWA voor de minister van VROM
Reacties/2963/bezwaarschrift_van_bawa_voor_de_minister_van_vrom

28/10/08: Herinnering voor Minister van VROM
Reacties/2968/herinnering_voor_minister_van_vrom

30/10/08: Ontvangstbevestiging brief aan minister VROM
Reacties/2979/ontvangstbevestiging_brief_aan_minister_vrom

3/11/08: VWS: Bevestiging hoorzitting
Reacties/2996/vws_bevestiging_hoorzitting

4/11/08: Reactie VROM op WOB verzoek en reactie BAWA
Reacties/2995/reactie_vrom_op_wob_verzoek_en_reactie_bawa
.
..Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie