Schriftelijke vragen van het lid Stoffer (SGP) aan EZK en aan MZS over de uitrol van 5G

donderdag, 28 januari 2021 - Categorie: Reacties

Schriftelijke vragen van het lid Stoffer (SGP) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en aan de minister voor Medische Zorg en Sport over de uitrol van 5G

Schriftelijke vragen van het lid Stoffer (SGP) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en aan de minister voor Medische Zorg en Sport over de uitrol van 5G

1. Heeft u kennisgenomen van het essay van prof. John Wiliam Frank in de Journal of Epidemiology & Community Health waarin hij pleit voor betere toepassing van het voorzorgsprincipe bij de uitrol van 5G1?

2. Deelt u zijn constatering dat er steeds meer bewijs is dat blootstelling aan hoogfrequente elektromagnetische velden behorend bij de uitrol van 5G mogelijk negatieve biologische effecten hebben?

3. Hoe waardeert u de constatering dat de advisering door en de richtlijnen van de ICNIRP/WHO zich ten onrechte beperken tot de thermische effecten van elektromagnetische straling?

4. Hoe waardeert u zijn pleidooi om eerst meer onafhankelijk onderzoek te doen naar de gezondheidseffecten alvorens het 5G netwerk met hoogfrequente elektromagnetische velden uit te rollen?

5. Gaat u zorgen voor meer onderzoek naar de gezondheidseffecten - thermische en niet-thermische - van hoogfrequente elektromagnetische straling bij de verwachte blootstelling in de toekomst? Zo ja, hoe?

6. Wat betekent het genoemde onderzoek voor de uitrol van het 5G netwerk in Nederland?

1 jech.bmj.com/content/jech/early/2021/01/04/jech-2019-213595.full.pdf .

Goede vragen van een lid van de Tweede Kamer (SGP) over mogelijke gevaren voor de gezondheid veroorzaakt door de uitrol van 5G, gericht aan de verantwoordelijke staatssecretaris en de minister.Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie