Brief van een lezer van StopUMTS aan de CU en de SGP in de Tweede Kamer

vrijdag, 13 november 2020 - Categorie: Reacties

Onderwerp: Wat valt dit mij tegen!
Datum: 2020-11-12 08:56
Afzender: bij StopUMTS bekend
Ontvanger: christenunie@tweedekamer.nl, sgp@tweedekamer.nl

Geachte fracties

T.a.v. secretaresses/secretarissen: Graag deze mail verspreiden onder uw fractieleden.

Ik las op het internet dat er een motie van de VVD was dat 5G zo snel mogelijk uitgerold zou moeten worden.
Tot mijn verbijstering en teleurstelling zie ik dat ook uw fracties voor gestemd hebben.

stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/12625/VVD%20promoot%20snelle%20uitrol

Waarom ben ik verbijsterd en teleurgesteld? Ik leg dat graag in het kort uit.
In, ik denk 2012, ben ik samen met dhr. Leendert Vriens in Den Haag geweest voor een gesprek met Carola Schouten, Carla Dik en mevrouw In 't Veld. Het ging over de gezondheidsschade die mijn vrouw, de heer Vriens en heel veel lotgenoten hebben als gevolg van straling. Vooral draadloze technieken. Er werd door uw vertegenwoordigers meegeleefd en er werd toegezegd dat als in de Kamer dit onderwerp langs zou komen de CU-fractie er dan voor op zou komen. Ik heb sinds die tijd wel gezien dat er vragen gesteld werden. Waarvoor dank. Echter de antwoorden van de ministeries/bewindslieden sluiten steeds aan op wat bijvoorbeeld het RIVM vindt, en wat de Commissie EMV vindt. Maar: bij die instututen wordt ABSOLUUT geen rekening gehouden met mogelijke gezondheidseffecten. Helaas.

In 2013 is Roelof Bisschop bij mij en mijn vrouw geweest. Wij verbleven in een chalet van 10 x 4 meter, zwaar afgeschermd. Mijn vrouw is ernstig ziek als ze te veel in straling komt. Inmiddels zijn we verhuisd, lees: gevlucht, naar Duitsland waar de stralingsniveau in het buitengebied lager zijn (afhankelijk van de plaats, maar toch). En: woningen in het buitengebied in Duitsland zijn aanmerkelijk goedkoper dan in Nederland, dat is ook wel een ding... De heer Bisschop gaf aan dat hij de problematiek mee zou nemen naar de SGP-fractie. Hij antwoordde mij later dat de SGP-fractie te klein is om diep in de materie te duiken, maar dat als het langs zou komen in de Tweede Kamer er door de fractie aandacht aan gegeven zou worden.

Dat in het kort wat er voorgevallen is.

En dan lees ik nu dat de CU en SGP gestemd hebben voor de motie. Ik lees niets van dat er vragen gesteld werden. Ik lees niets van dat er rekening gehouden moet worden met de vele (honderdduizenden in Nederland) stralingszieken. Ik lees niets van opkomen voor de zwakken, wat uw beide fracties hoog in het vaandel hebben. Een vluchteling elders in de wereld heeft het beter dan de stralingsvluchtelingen hier. Voor hen wordt in ieder geval nog wat gedaan en worden serieus genomen.

De houding van uw fracties deed mij deze week sterk denken aan 'doorrijden na ongeval'. U weet(!) van de problematiek af en als het zover is om op te komen voor zwakken dan laat u het afweten. Als iemand doorrijd na een ongeval is Nederland te klein. En nu?

Ik ben zwaar teleurgesteld in uw fracties.

Ik weet dat politiek bedrijven vaak keuzes maken is. U had toch ook iets kunnen doen met: Uitrollen, ja als het moet, maar we eisen dat er objectief gekeken wordt naar de mensen die ziek zijn (ziek, eenzaam, geisoleerd, kwaliteit van leven is minimaal) en voor hen bescherming regelen. U zult daar zelf vast wel betere bewoordingen voor hebben.

Hoe nu verder? Mijn vertrouwen in politici, ook in uw fracties, krijgt opnieuw een knauw. Waar blijft de barmhartigheid die de Bijbel zo belangrijk vindt, of liever gezegd de Gever van die Bijbel? Voor vluchtelingen in het buitenland, voor gemartelde mensen, voor mensen met handicaps, en zo zijn er wel meer groepen, komt u wel op, maar voor stralingsvluchtelingen?

Ik spreek de wens uit dat u meer gaat doen voor die mensen die 'geen leven' meer hebben.

Als u prijs stelt op meer informatie van mijn kant, of van mensen die lotgenoot en hoog opgeleid zijn en weten hoe dat zit met die ziekmakende straling, dan zijn er vast wel van die gekwalificeerde personen die u bij kunnen en graag willen bijpraten.

Voor nu: sterkte wensend bij uw belangrijke werk. En de zegen van de Here daarbij.

Afzender bij StopUMTS bekendLees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie