Brief van een lezer aan onze overheid en vele anderen

donderdag, 15 augustus 2019 - Categorie: Reacties

Verstuurd op 8 aug. 2019

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten Generaal
T.a.v. mevr. mr. drs. M.C.G. Keijzer, Staatssectretaris van Economische Zaken en Klimaat
T.a.v. dhr. mr. drs. B.J. Bruins, Minister voor Medische Zorg en Sport
T.a.v. commissie EZK (Economische Zaken en Klimaat)
T.a.v. de fractievoorzitters van de diverse partijen in de Eerste en Tweede Kamer
T.a.v. locale gemeentes
T.a.v. de Nederlandse artsen
T.a.v. de Telecom sector
T.a.v. de Gezondheidsraad
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Heino, 8 augustus 2019

Betreft: Open brief over 5G en gezondheid. Een maximum frequentie van 2,45GHz. Dat
wil niet zeggen dat lagere frequenties niet schadelijk zijn. Met name de gepulste
variant is ook erg schadelijk. Het moet niet nog erger worden dan dat het nu is.

Geachte heer/mevrouw,

De tweede kamer legt mogelijk een wetsvoorstel aan u voor ter instemming dat te maken
heeft met de uitrol van 5G. Verzoek is niet in te stemmen met dit wetsvoorstel omdat
de basis van het wetsvoorstel onvolledig is. Graag leg ik aan u voor aan welke punten
wordt voorbijgegaan.

Bij eventuele behoefte aan uitleg, nadere informatie wil ik graag een presentatie verzorgen,
om nader te duiden waar de misvatting ontstaat. Open overleg met argumenten met
mensen van telecom, de gezondheidsraad of het ICNIRP zie ik graag tegemoet.

Met deze brief wil ik graag een aantal aanvullende opmerkingen maken op de brief met
kenmerk (EZK) (kenmerk 2019Z03392 en 2019Z05943/2019D12415) die als
kabinetsreaktie ten aanzien van mogelijke gezondheidsrisico’s en 5G. aan de Tweede Kamer
op 16 april 2019 is verzonden.

Kenmerken 5G technologie
5G betekent 5e generatie. De 3 frequentiebanden van 5G zijn: 700 MHz, 3,5 GHz en 26 GHz.

150MHz en 900MHz 1G

Frequentie …………….……… Telecomaanbieder

800 MHz ………….. 4G ……… KPN / Vodafone / Tele2
900 MHz ……….. 2G / 3G …... KPN / Vodafone / T-Mobile
1800 MHz ……… 2G / 4G …... KPN / Vodafone / T-Mobile
2100 MHz ………... 3G …….… KPN / Vodafone / T-Mobile

De discussie behoort over de maximum frequentie te gaan en niet om welke Generatie, G
het betreft. 2,45GHz is de grens.

Gezondheidsaspekten
Aanvullend op de normen van de International Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP) wil ik u graag aanvullende informatie geven.

Een magnetron zendt radiogolven uit op een frequentie van 2,45 GHz met een vermogen
van 100 - 1300 Watt. Frequenties hoger dan 2,45 GHz kunnen wij in onze samenleving
eigenlijk niet toestaan. Het menselijke vlees wordt dan namelijk opgewarmd vergelijkbaar
met voedsel in een magnetron. Bij lagere frequenties warmt het vlees ook op echter hoe
hoger de frequentie des te sneller de opwarming. Ik wil hierbij verwijzen naar Prof. Dr.
Ing. Meyl in een voordracht aan artsen waarin hij stelt dat technische apparaten in het
biologische venster niet acceptabel zijn. Bij 2.4 GHz vind celcommunicatie plaats. In dit
bereik werkt WLAN, bluetooth, UMTS en diverse andere technische apparaten. Bij 2,4 GHz
resoneren waterkoloϊden. Artsen zijn verantwoordelijk voor de gezondheid van hun
patiënten en ze behoren als eerste hun energiehuishouding te controleren alvorens zij
überhaupt een patient kunnen helpen. Deze informatie vind u bij minuut 23. voordracht
Prof. Dr. Ing. Meyl, Symposium der DGEIM, Festvortrag Konstantin Meyl. Internet link:
www.youtube.com/watch?v=XRnK5NZuSVM&feature=relmfu&fbclid=IwAR2wH3R2hsNGYU7SPy37OwWZTZx5fZFqU6pGgW6PZalC7YqlfaeSKSAi-fk laatst benaderd op
04/08/2019.

Aanvullend wil ik u graag een hearing toezenden van Dr. Goldburg waarin zij als medicus
de gevaren van 5G uitvoering toelicht. Dr. Goldberg testifies at Michigan’s 5G small cell
tower legislation hearing in october 2018. Internet link:
www.youtube.com/watch?v=YNfFdsk0ZAk laatst benaderd op 04/08/2019.

In een open brief 28 augustus 2018 aan de minister van verkeer en digitale structuur,
Andreas Schreuer vragen 25 duitse artsen om de uitrol van 5G te verbieden. Ze vragen
verdere uitbouw te verbieden en om vermindering van de huidige 5G mobieltechnologie.
Ze verwijzen naar studies m.b.t hypersensitieve patiënten. De informatie van de open brief
kunt u vinden bij minuut 0:46. Ärzte fordern Ausbaustopp für 5G. Internet link:
www.youtube.com/watch?v=_7WSSYdkxBI laatst benaderd op 04/08/2019.

De huidige gemeten waarden in Nederland op straatniveau zijn in de meeste gevallen
0,5 tot 3 V/m en in een woning meestal is dit 1 V/m. Enkele stralingsnormen van de ICNIRP
zijn bijvoorbeeld: Voor frequenties groter dan 2000 MHz (werkplek), een
vermogensdichtheid van 50 Watt/m2 en een veldsterkte van 137 V/m. Voor de 1800MHz
frequentie (werkplek), een vermogensdichtheid van 43 Watt/m2 en een veldsterkte van 127
V/m Grenswaarden met betrekking tot de gezondheid kun u in deze duidelijke tablel
vinden. Internet link:
bouwbiologie-zwolle.nl/wp-content/uploads/2017/06/Grenswaarden-en-gezondheid-.pdf laatst benaderd op 04/08/2019.

Joe Imbriano die een bachelors degree heeft in chemistry en biological science en verkoper
is in het dagelijks leven geeft een voorbeeld van de gevaren van straling door technische
apparaten werkend bij een frequentie van 60 GHz die niet vooraf getest zijn op negatieve
gezondheidseffecten bij mensen. De technologie die op ons af komt werkt bij 60 GHz. Dit is
het absorptiespectrum van zuurstof moleculen (Minuut 1) De frequenties zijn al
voorgekomen bij technische apparaten in de U.S. Alle metabolische processen zijn na
blootstelling bij deze frequentie na korte tijd niet meer mogelijk. Het heeft effect op de
orbitale eigenschappen van electronen in een zuurstofmolecuul die nodig zijn om het
zuurstof molekuul te kunnen binden. Voor grote massas worden nu door politici
beslissingen genomen die denken wijs te zijn maar worden geïnformeerd en gerust gesteld
door de telecomindustrie. Joe Imbriano. 2018. (Iedere wetenschapper stelt keer op
keer weer oxidatieve cel stress vast of dit nu bij 900MHz, 1800MHz of bij 2450MHz
(WLAN) is volgens Isabel Wilke. Men kan dan niet meer zeggen het is er niet!).
Haar wetenschappelijk onderzoek “Biological and pathological effects of 2.45 GHz
radiation on cells, fertility, brain, and behavior” kunt u in de onderstaande link
downloaden in het Engels of Duits. Internet link:

www.emfdata.org/en/documentations/detail?id=223 laatst benaderd op
05/08/2019. 5G dangers, 60GHz millimeter wave micro cell dangers, and stupid, evil
elected representatives. Internet link:
www.youtube.com/watch?v=ZrjcDj3QL4Y laatst benaderd op 04/08/2019.
Net als in het eerder getoonde presentatie wil ik wijzen op de enorme verantwoordelijkheid
die nu bij het kabinet en de overige politieke partijen ligt over het besluit bij 5G.

Verder dient er onderscheid gemaakt te worden in natuurlijke straling en door mensen
veroorzaakte straling in diverse technische apparatuur. 1. Door mensen veroorzaakte LF
EMF en RF EMF/straling geven macroscopische veldsterktes terwijl de veldsterkte van
natuurlijk EMR gelijk aan nul is en dat bij alle frequenties en 2. Door mensen veroorzaakte
LF magnetische velden en RF EMF dringen door in ons lichaam en de RF EMF worden daar
grotendeels geabsorbeerd terwijl de meeste natuurlijke EMR van de zon niet door onze
huid heen dringen. De straling van de zon met een vermogensdichtheid van 1000 Watt/m2
op ons lichaam op een zonnige dag veroorzaakt geen EMF in ons lichaam terwijl de
gewoonlijke vermogensdichtheid van 0,001 tot 0,1 Watt/m2 EMF van de draadloze
communitatie correspondeert met electrische veldsterktes van 0,6 tot 6 V/m. Daarom
kunnen zwakke magnetische velden door mensen veroorzaakt schadelijke gevolgen hebben
voor mensen. Ik wil hierbij verwijzen naar een onderzoek gedaan door Dr. L. Vriens. On the
differencebetween Man-made and Natural ElectromagnetiFields/Radiation, in regard to
Biological Activity. 2018. Internet link:
www.stopumts.nl/pdf/Man-made-and-Natural-EMF-EMR.pdf?fbclid=IwAR33-jG-XnZHJ4H53_XOK7E9ntAFMN5vLFI5_hV-vGng6qZY3jxHfNW4sXM laatst benaderd op
04/08/2019.

De blootstellingslimiet van de Israelische overheid zit op 100 μWatt/cm2, dit komt overeen
met 1 Watt/m2 . De Nederlandse overheid accepteert een blootstellingslimiet van 10
Watt/m2. De Nederlandse Gezondheidsraad hanteert voor UMTS een limiet van 20
Watt/m2, de ICNIRP en de WHO hanteren een limiet van 10 Watt/m2 voor UMTS. De
zendmastmonteurs mogen werken met een stralingsdichtheid/vermogensdichtheid van 100
Watt/m2 en een veldsterkte van 194 V/m volgens DIN/VDE0848. Wie is verantwoordelijk
en aansprakelijk voor de gezondheid van de zendmastmonteur? De bovengenoemde
waarden zijn uiteraard volstrekt onacceptabel. Blootstellingslimieten voor
electromagnetische velden. 2015. Internet link:
www.stopumts.nl/doc.php/Voorlichting/67/blootstellingslimieten_voor_elektromagnetische_velden laatst benaderd op 04/08/2019.

De duitse bouwbiologische richtlijn voor slaapvertrekken is 1 μWatt/m2. De SBM2015 is
gebaseerd op internationaal onderzoek, meer dan 20 jaar praktijk ervaring, ondervindingen
van (natuurgenees-) artsen en patiënten. Building biology evaluation guidelines for sleeping
areas.2015. Internet link:
www.vitalitools.nl/downloads/docs/sbm-2015-guidelines.pdf en
bouwbiologie-zwolle.nl/leem-stuc-2/ laatst benaderd op 04/08/2019.
Hier vind u een overzicht met betrekking tot de grenswaarden en de gezondheid. Internet
link: bouwbiologie-zwolle.nl/wp-content/uploads/2017/06/Grenswaarden-en-gezondheid-.pdf laatst benaderd op 04/08/2019.
De Salzberg resoltutie in 2000 geeft een blootstellingslimiet aan van 1 μWatt/m2 binnen en
10 µWatt/m² (= 0,06 V/m) buiten. Deze resolutie is onderschreven door 19 wetenschappers.
Salzburg Resolution on Mobile Telecommunication Base Stations International Conference
on Cell Tower Siting. Linking Science & Public Health. 2000. Internet link:
www.salzburg.gv.at/gesundheit_/Documents/proceedings_(32)_salzburg_resolution.pdf?fbclid=IwAR08zHsCbtbi6k7GvzaGpwRYc01GjpTWiSgZYZy6kdq1XyVyN07iS7-2ag8
laatst benaderd op 17/06/2019. Laten wij deze verantwoorde limieten een
vermogensdichtheid van 1 μWatt/m2 binnen en 10 µWatt/m² (= 0,06 V/m) buiten
in Nederland a.u.b. nu eindelijk eens gaan hanteren.


In het onderzoek van Isabel Wilke zijn meer dan 100 studies, die in vaktijdschriften
gepubliceerd zijn, meegenomen met een dragerfrequentie van 2,45 GHz in de gepulste
variant en is daarmee tegenwoordig het meest uitgebreide onderzoek naar WLAN en
gezondheid. Haar onderzoek representeert het totaal. Haar onderzoek heeft een hoge
relevantie. De schadelijke gezondheidseffecten bij 2,45GHz zijn klip en klaar! Enkele van
deze gezondheidseffecten zijn: oxidatieve cel stress, de cellen worden beschadigd, in
principe iedere cel want de straling dringt diep door in het lichaam, DNA beschadiging, bij
DNA beschadiging ook kanker, hersentumoren, Iedere wetenschapper stelt keer op keer
weer oxidatieve cel stress vast of dit nu bij 900MHz, 1800MHz of bij 2450MHz (WLAN) is.
Men kan dan niet meer zeggen het bestaat niet! Haar onderzoek heet: „Biologische und
pathologische Wirkungen der Strahlung von 2,45 GHz auf Zellen, Fruchtbarkeit, Gehirn
und Verhalten''. 2018. umwelt-medizin-gesellschaft 1/2018 Internet link:
bouwbiologie-zwolle.nl/wp-content/uploads/2018/04/WLAN-100-Studien_Recherche-2018_1.pdf?fbclid=IwAR17sawrpGF8u-Q9BgsrsqpKVrWpTastiLLzglrnXQrXpExZYi7WlOkSnaA laatst benaderd op
04/08/2019. Risiko 5G: Interview mit Isabel Wilke, Diplom Biologin. Internet link:
www.youtube.com/watch?v=zJBQvak5Ezk&fbclid=IwAR2a5aiS_bAlXFXg-QJE2H0ugNLH8ypmUyC6myCO6V74pdeuN5a83sH2TfQ laatst benaderd op 04/08/2019.

Om de schadelijke gezondheids effecten van frequenties hoger dan 2,45 GHz nog verder te
onderbouwen en kracht bij te zetten heb ik 1 wetenschappelijke publicatie toegevoegd
waarin u het een en ander nog eens rustig kunt nalezen. 1) Subhash cander Verma,
Tejaswini, T.M., Devasis Pradhan. 2018. Harmful effect of 5G radiations: review.
Internet link:
www.researchgate.net/publication/332267703_HARMFUL_EFFECTS_OF_5G_RADIATIONS_REVIEW?fbclid=IwAR1jxdZy1FaGDQgMqr3ZZHp8sdN73hGD2EowVYrjvOuBUZVuQ5UVAxEjvQI laatst benaderd op 04/08/2019. Genoemde mogelijke gezondheidseffecten in
deze publicatie zijn: de huid en de oppervlaktelagen van het hoornvlies, tumoren die later
kanker kunnen worden, overproductie van ROS(reactive oxygen species) maakt de vorming
van vrije radicalen mogelijk die kunnen gaan oxideren en het DNA, de eiwitten, de
membraamvetten en de mitochondria kunnen beschadigen, Cataract(grijze staar) welke
blindheid kan veroorzaken, verstoring van het zenuwstelsel en de hersenen welke na
significante veranderingen gedragsveranderingen kunnen veroorzaken. Vogels en ander
wildleven verdwijnen in gebieden die verzadigd zijn met 4G straling. Geen enkele
levensvorm zal in staat zijn om weerstand te bieden tegen 5G voor langere tijd. De
aanwezigheid van 5G is een moorddadige aanval op de creatie.

Invoering van frequenties boven 2,45 GHz gaat de gezondheid van burgers zeker schaden
en mogen op grond van eerdere gegeven informatie eigenlijk niet geaccepteerd worden.
Frequenties van 700MHz tot 2,45 GHz zijn nog enigszins acceptabel ook al kunnen deze in
gepulste variant erg schadelijk zijn maar de frequenties 3,5 GHz en 26 GHz zeker niet
meer. Ik wil u dan ook met klem verzoeken om tegen een mogelijk wetsvoorstel voor de
invoering van 5G te stemmen die 3 frequenties wil invoeren. De frequentie 700MHz kan
echter wel ingevoerd worden. 26GHz willen wij onder geen beding.

Door zo veel als mogelijk voor glasverzel, coax of koper draadverbindingen te kiezen
kunnen de bovenstaande schadelijke gezondheidsaspekten eenvoudig voorkomen worden.
Uiteraard zal de telecom sector hier niet blij mee zijn aangezien zij grote economische
belangen hebben om de blootstellingslimieten zo ver mogelijk op te rekken en de
gezondheidsaspekten te verwaarlozen. Echter bieden de gezondheidsaspekten ook weer
enorme kansen indien zij deze mee gaan nemen in hun Marketing strategie. De klant de
mogelijkheid bieden om internet via draadverbinding aan te bieden, zonder de wifi optie die
er standaard op zit want vaak schiet de wifi bij het opstarten toch weer aan, is wenselijk.
Nu is deze mogelijkheid er helemaal niet!

Ik hoop met deze brief bij te kunnen dragen aan een gefundeerde besluitvorming in het
belang van de volksgezondheid. Ik vertrouw erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben
geϊnformeerd. Graag ontvang ik een schriftelijke reaktie met hierin uw mening dan wel uw
standpunt met betrekking tot deze brief. PS Ik wil u er op attent maken dat ik deze brief
aan alle bovengenoemde geadresseerden heb verzonden en evt. ook online ga plaatsen.

Met vriendelijke groet,

Werner P.A.H. de Vries
E-mail: wernerdevries@live.comLees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie