Mail d.d. 17 juli 2019 aan de Raadsleden van de Gemeente Den Haag

woensdag, 17 juli 2019 - Categorie: Reacties

Aan de Raadsleden van de Gemeente Den Haag ...……...…………. 17-7-2019

Geachte raadsleden,

Er is mij verzocht u een reactie te sturen naar aanleiding van de lezing van Hugo Schooneveld (3 juli), die sprak als adviseur van de Stichting EHS. Inmiddels heeft Rob van der Boom voorzitter van die Stichting u een aanvulling toegestuurd met daarin vele links naar publicaties op dit gebied. De meest belangrijke daarvan staan ook, met een korte samenvatting van de hoofdpunten, in een overzicht wat ik regelmatig aan belangstellenden toestuur:

www.stopumts.nl/pdf/Literatuur-over-gezondheidseffecten-RF-straling.pdf

1. Items 1 en 12 daarin gaan speciaal over dieren. Hieruit blijkt dat er, in tegenstelling tot wat Schooneveld beweerde, wel veel onderzoek gedaan is naar de effecten van elektromagnetische velden (EMV), c.q. radiofrequente straling, van draadloze communicatie op dieren. In feite zijn er duizenden wetenschappelijke onderzoeken op dit gebied die schadelijke effecten aantonen, zoals onder meer het Ramazzini onderzoek.

2. In de lezing werd gesteld dat er nog veel onderzoek op het gebied van EMV en Gezondheid gedaan zou moeten worden. Dat zou ik willen nuanceren.

2a. Wat het frequentiegebied betreft dat nu gebruikt wordt voor 2G, 3G en 4G en wat loopt tot ongeveer 2,6 GHz hoeft geen onderzoek meer gedaan te worden. Schadelijke effecten van de EMV van mobiele communicatie zijn in vele duizenden onderzoeken aangetoond. Voor een belangrijk ouder overzicht, met update, zie het BioInitiative rapport:

www.jrseco.com/wp-content/uploads/bioInitiativeReport2012-Updated2014-2019.pdf

Op dit onderzoeksgebied houd ik verder de meest belangrijke publicaties bij in een rubriek op mijn sinds 2004 bestaande website StopUMTS, nu voornamelijk een database op dit gebied:

www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/

Alleen al in juli dit jaar staan daar de volgende nieuwe items op:
- 166 studies showing a direct link between EMF exposures and prenatal effect
- The possible global hazard of cell phone radiation on thyroid cells and hormones: a review
- 135 scientific studies & reports showing significant effects of EMF exposures on male fertility
- 75 studies and articles showing effects of EMFs and the initiation and promotion of breast cancer

Het lijkt me interessant om bovenstaande link aan te klikken, alleen al om een indruk te krijgen van hoeveel er op dit gebied gepubliceerd wordt.

Echter, zolang onze Gezondheidsraad (GR) alle studies die schadelijke effecten aantonen negeert en zolang onze Regering alleen maar luistert naar onze GR, en soms zelfs dat niet, hebben verdere studies geen zin.

2b. Wat het frequentiegebied betreft boven ongeveer 3,5 GHz, het gebied bestemd voor twee van de drie toekomstige 5G frequenties, daar is nog geen onderzoek naar gedaan zoals bevestigd is door de GR. De GR heeft daar wat gezondheid betreft ook nog geen enkele uitspraak over gedaan. De Regering wil 5G uitrollen zonder dat er onderzoek naar gezondheidsaspecten gedaan. Verwacht wordt dat 5G ernstige huidproblemen zal veroorzaken. Zie mijn notitie ‘5G en de huid’:

www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/11902/redir

Op 25 juni jl. is in de Tweede Kamer een petitie aangeboden door Verminder Electrosmog, ondertekend door 18.000 personen, tegelijk met de ‘Informatiemap 5G en Gezondheid’ door Burgerinitiatief 5G Den Haag en StopUMTS. Deze map gaat speciaal over 5G:

pdf/Informatiemap-5G-Tweede-Kamer-2019.pdf

3. Voor de veelheid van maatregelen elders in de wereld op dit gebied genomen, vooral van overheidszijde, zie:

www.stopumts.nl/pdf/Compilatie-RF-straling-2019.pdf

4. De internationale oproep om de uitrol 5G op aarde en in de ruimte te stoppen, het 5G Space Appeal is op 7 juni al 110.091 maal ondertekend door wetenschappers, artsen, milieuorganisaties en burgers uit 187 landen. Ook waarschuwen 247 wetenschappers uit 42 landen in het EU Appeal voor de effecten op onze gezondheid.

Voor meer informatie bent u welkom.
Met vriendelijke groet,
Dr. Leendert Vriens
natuurkundige, voormalig Philips Research Fellow
webmaster www.stopumts.nl , infostopumts@gmail.com

PS Ik geef ook lezingen over dit onderwerp waarin onder meer wordt ingegaan op het overheidsbeleid, de blootstellingslimieten, maatregelen in andere landen genomen om burgers te beschermen en wat je thuis kan doen om de stralingsbelasting te verminderen. Ook de invoering van 5G en de consequenties daarvan komen aan bod.Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie