Mail d.d. 11 juni 2019 aan mevrouw Laura Bromet lid van de Tweede Kamer

woensdag, 12 juni 2019 - Categorie: Reacties

Betreft de risico’s voor de Gezondheid van 5G

Aan mevrouw Laura Bromet,
lid van de Tweede Kamer namens Groen Links

Geachte mevrouw Bromet,

Ik kreeg een kopie toegestuurd van een recente mail waarin u schrijft:

“Ik heb de staatssecretaris uitgebreid bevraagd over de risico’s van 5G. Die zijn onderzocht in opdracht van het kabinet, er is 30 miljoen euro aan uitgegeven.
Uit deze onderzoeken blijkt nog niets van schadelijkheid van 5G.”


De staatssecretaris heeft voor zover mij bekend gerefereerd naar een ZonMw rapport over onderzoeken die in 2006 gestart zijn over 2G en 3G. 4G was nog niet aan de orde en 5G was iets voorbij de verre horizon. Het mij bekende bedrag was niet 30 miljoen euro maar 16 miljoen euro. Internationaal gezien zijn deze onderzoeken volstrekt onbeduidend geweest t.o.v. de vele duizenden onderzoeken elders in de wereld over 2G, 3G en meer recent 4G, waarin zeer overtuigend schadelijke effecten zijn aangetoond.

Over 5G zijn er nog geen onderzoeken geweest naar de gezondheidsrisico’s ook internationaal niet en is er geen 30 miljoen maar 0 euro aan uitgegeven. 5G wordt ook geheel anders dan 3G en 4G. Vooral de belasting van de huid gaat één tot twee ordes van grootte toenemen.

Ter informatie stuur ik u over dit punt twee links, de eerste over deze belasting van de huid en de tweede over de brief d.d. 16 april 2019 verstuurd aan de Voorzitter van de Tweede Kamer en namens de Regering ondertekend door de Staatssecretaris van Economische Zaken M.C.G. Keijzer en de Minister voor Medische Zorg en Sport, B.J. Bruins. Uit deze brief en mijn toegevoegd commentaar daarop blijkt de volledige onkunde van de bewindslieden op dit gebied. Het lijkt me dat mijn uitleg ook door leken te begrijpen moet zijn.

De twee links:
5G en de huid
www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/11902/redir
Brief Regering over 5G en Gezondheid aan de Tweede Kamer, met commentaar
www.stopumts.nl/doc.php/Reacties/12039/redir

Indien u eerlijke voorlichting op prijs zou stellen dan ben ik gaarne bereid die te geven. Ik geef regelmatig lezingen op dit gebied, dit jaar al vijf. Onze verwachting is dat de gezondheid van burgers door 5G veel ernstiger aangetast zal worden dan nu al door vooral 3G en 4G.

Het lijkt me trouwens zeer onwenselijk dat Tweede Kamerleden beslissingen nemen over een belangrijk onderwerp als 5G, terwijl zij volkomen onwetend zijn over de huidige problemen veroorzaakt door de straling van draadloze communicatie en ook niet bereid zijn zich daarover deskundig te laten informeren.

Met vriendelijke groet,
dr. Leendert Vriens
(natuurkundige, voormalig Philips Research Fellow, webmaster www.stopumts.nl een sinds 2004 bestaande website, de meest uitgebreide database over EMV & Gezondheid in Nederland).


PS. En om niet te vergeten, in andere landen zijn overheden minder onkundig op dit gebied, zie:
COMPILATIE: Maatregelen van overheden ter bescherming van de bevolking tegen EMV
www.stopumts.nl/pdf/Compilatie-RF-straling-2019.pdf .Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie