Brief Regering over 5G en Gezondheid aan de Tweede Kamer, met commentaar

donderdag, 30 mei 2019 - Categorie: Reacties

Voor de brief d.d. 16 april 2019 verstuurd aan de Voorzitter van de Tweede Kamer en namens de Regering ondertekend door de Staatssecretaris van Economische Zaken M.C.G. Keijzer en de Minister voor Medische Zorg en Sport, B.J. Bruins, zie:

www.stopumts.nl/pdf/5G_en_gezondheid_brief_regering.pdf .

In de brief zien we het gebruikelijke refereren naar de Gezondheidsraad en de eveneens gebruikelijke vrijwel volledige ontkenning van mogelijke gezondheidseffecten veroorzaakt door de elektromagnetische velden (EMV) van draadloze communicatie.
In de brief wordt verwezen naar de Nederlandse limieten voor stralingsbelasting, zoals in 1998 aanbevolen door de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Die limieten zijn zoals vermeld in de brief gebaseerd op:

''wetenschappelijk vastgestelde effecten die tijdens of kort na blootstelling kunnen optreden.''

Lange-termijn biologische effecten, zoals veroorzaakt door de 24 uur per dag stralende zendmasten, WiFi routers, DECT telefoons, babyfoons en overige continu stralende zogenaamd 'slimme apparatuur' worden volkomen genegeerd.

De Regering is dus kennelijk met de ICNIRP van mening dat limieten voor de veiligheid voor de gezondheid van jaar in jaar uit stralende apparatuur 'wetenschappelijk' vastgesteld kunnen worden tijdens of kort na een kortdurende bestraling.

Met kortdurende bestraling worden gebruikelijk tijden van 6 en 30 minuten genoemd. En het effect waar het dan om gaat is verhitting wat bij iedereen gemeten kan worden.
Het bestaan van schadelijke niet-thermische biologische effecten, meer dan 40 jaar geleden al bepalend voor het vaststellen van de een factor 100 lagere blootstellingslimieten in Rusland en veel andere landen, wordt bij ons nog steeds genegeerd.

Meer in het algemeen kan gesteld worden dat het volkomen absurd is te denken dat je de schadelijkheid van een omgevingsfactor 'wetenschappelijk' kunt vaststellen tijdens of kort na de blootstelling daaraan. Cumulatieve effecten, zoals het krijgen van kanker door jarenlange blootstelling aan kankerverwekkende stoffen, zouden dan nooit gedetecteerd worden, om een voorbeeld te noemen.

Een minder wetenschappelijke benadering is nauwelijks te bedenken.

Gezien bovenstaande en de overvloed van informatie op dit gebied, zoals:

- wetenschappelijk:
www.jrseco.com/nl/bio-initiative-report-waarschuwing-van-wetenschappers/
www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/
www.jrseco.com/wp-content/uploads/2017-09-13-Scientist-Appeal-5G-Moratorium.pdf

- ervaringen van personen:
www.stopumts.nl/pdf/PETITIE%20behoud%20stralingsarme%20zones.pdf
(pp 6 t/m 56)
www.stopumts.nl/doc.php/Verhalen/
www.stichtingehs.nl/de-draadloze-kooi
(boek met ervaringsverhalen)

- maatregelen in andere landen waar deze problematiek meer serieus genomen wordt, waaronder uitspraken van rechtbanken:
www.stopumts.nl/pdf/Compilatie-RF-straling-2019.pdf
www.stopumts.nl/pdf/Literatuur-over-gezondheidseffecten-RF-straling.pdf

- het feit dat geen enkele verzekeringsmaatschappij gezondheidsschade veroorzaakt door deze EMV wil verzekeren, met recent een speciale bevestiging daarvan voor 5G door Swiss Re en Lloyds:
- www.stralingsarmvlaanderen.org/resources/Auva-report.pdf
- emfrefugee.blogspot.com/2019/03/lloyds-insurers-refuse-to-cover-5g-wi_26.html
- emfrefugee.blogspot.com/2019/05/5g-mobile-networks-rated-as-high-impact.html

kunnen we concluderen dat de Regering zich schuldig maakt aan het geven van misleidende voorlichting aan de bevolking met als doel de introductie van 5G geen strobreed in de weg te leggen, dit ondanks de overvloedige informatie over de huidige schadelijkheid van de EMV van draadloze communicatie voor de gezondheid van velen.
Daarbij komt dat met 5G extra problemen te verwachten zijn:
- www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/11902/redir


Voor de debatten in de Tweede Kamer over dit onderwerp zie:
debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/telecommunicatie-9
17 april 2019
debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/telecommunicatie-8
4 april 2019

Zie verder de gedetailleerde reactie van de Stichting EHS:
- stichtingehs.nl/blog/199-discussie-in-tweede-kamer-over-5g
- stichtingehs.nl/publicaties/publicaties-stichting-ehs/doc_download/111-reactie-van-st-ehs-op-kabinetsreactie-5g-en-gezondheid

kritische reacties van de internationale pers:
www.investigate-europe.eu/publications/the-5g-mass-experiment/

waaronder van investigate-europe in Nederland:
www.groene.nl/artikel/bellen-schaadt-cellen

en een overzicht van recente ontwikkelingen op dit gebied:
www.letstalkabouttech.nl/2019/04/zorgen-over-de-risicos-van-5g-voor-gezondheid-en-leefomgeving-nemen-toe-de-belangrijkste-ontwikkelingen-op-een-rij/

L.Vriens, 30 mei 2019Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie