Brief Regering over 5G en Gezondheid aan de Tweede Kamer, met commentaar

donderdag, 30 mei 2019 - Categorie: Reacties

Voor de brief d.d. 16 april 2019 verstuurd aan de Voorzitter van de Tweede Kamer en namens de Regering ondertekend door de Staatssecretaris van Economische Zaken M.C.G. Keijzer en de Minister voor Medische Zorg en Sport, B.J. Bruins, zie:

www.stopumts.nl/pdf/5G_en_gezondheid_brief_regering.pdf .

In de brief zien we het gebruikelijke refereren naar de Gezondheidsraad en de eveneens gebruikelijke vrijwel volledige ontkenning van mogelijke gezondheidseffecten veroorzaakt door de elektromagnetische velden (EMV) van draadloze communicatie.

In de brief wordt verwezen naar de Nederlandse limieten voor stralingsbelasting, zoals in 1998 aanbevolen door de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Die limieten zijn zoals vermeld in de brief gebaseerd op:

''wetenschappelijk vastgestelde effecten die tijdens of kort na blootstelling kunnen optreden.''

Deze formulering komt overeen met die in ICNIRP publicatie:
www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdl.pdf

De betreffende tekst daarin:

''only established effects were used as the basis for the proposed exposure restrictions. Induction of cancer from long-term EMF exposure was not considered to be established, and so these guidelines are based on short-term, immediate health effects such as stimulation of peripheral nerves and muscles, shocks and burns caused by touching conducting objects, and elevated tissue temperatures resulting from absorption of energy during exposure to EMF. In the case of potential long-term effects of exposure, such as an increased risk of cancer, ICNIRP concluded that available data are insufficient to provide a basis for setting exposure restrictions, ...''

Lange-termijn biologische effecten, zoals veroorzaakt door de 24 uur per dag stralende zendmasten, WiFi routers, DECT telefoons, babyfoons en overige continu stralende zogenaamd 'slimme apparatuur' worden volkomen genegeerd.

De Regering is dus kennelijk met de ICNIRP van mening dat limieten voor de veiligheid voor de gezondheid van jaar in jaar uit stralende apparatuur 'wetenschappelijk' vastgesteld kunnen worden tijdens of kort na een kortdurende bestraling.

Met kortdurende bestraling worden gebruikelijk tijden van 6 en 30 minuten genoemd. En het effect waar het dan om gaat is verhitting wat bij iedereen gemeten kan worden.
Het bestaan van schadelijke niet-thermische biologische effecten, meer dan 40 jaar geleden al bepalend voor het vaststellen van de een factor 100 lagere blootstellingslimieten in Rusland en veel andere landen, wordt bij ons nog steeds genegeerd.

Verder zijn er zelfs bij korte termijn bestraling met stralingsintensiteiten ruim onder de ICNIRP limieten wel degelijk biologische effecten wetenschappelijk aangetoond die mogelijk schadelijk voor de gezondheid zijn, zoals het optreden van 'oxidative stress', de vorming van stress hormonen, enkele en dubbele DNA breuken en verandering van ECG en EEG.

Meer in het algemeen kan gesteld worden dat het volkomen absurd is te denken dat je de schadelijkheid van een omgevingsfactor 'wetenschappelijk' kunt vaststellen tijdens of kort na de blootstelling daaraan.
Cumulatieve effecten, zoals het krijgen van kanker door jarenlange blootstelling aan kankerverwekkende stoffen (Röntgen straling, roken, chroom-6 en asbest bijv.), zouden dan nooit gedetecteerd worden, om een voorbeeld te noemen.

Een minder wetenschappelijke benadering is nauwelijks te bedenken.

Gezien bovenstaande en de overvloed van informatie op dit gebied, zoals:

- wetenschappelijk:
bioinitiative.org/
www.jrseco.com/nl/bio-initiative-report-waarschuwing-van-wetenschappers/
www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2019.00223/full
www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/
www.jrseco.com/wp-content/uploads/2017-09-13-Scientist-Appeal-5G-Moratorium.pdf

- ervaringen van personen:
www.stopumts.nl/pdf/PETITIE%20behoud%20stralingsarme%20zones.pdf
(pp 6 t/m 56)
www.stopumts.nl/doc.php/Verhalen/
www.stichtingehs.nl/de-draadloze-kooi
(boek met ervaringsverhalen)

- maatregelen in andere landen waar deze problematiek meer serieus genomen wordt, waaronder uitspraken van rechtbanken:
www.stopumts.nl/pdf/Compilatie-RF-straling-2019.pdf
www.stopumts.nl/pdf/Literatuur-over-gezondheidseffecten-RF-straling.pdf

- het feit dat geen enkele verzekeringsmaatschappij gezondheidsschade veroorzaakt door deze EMV wil verzekeren, met recent een speciale bevestiging daarvan voor 5G door Swiss Re en Lloyds:
- www.stralingsarmvlaanderen.org/resources/Auva-report.pdf
- www.jrseco.com/wp-content/uploads/AUVA_R47_ATHEM.pdf
- www.jrseco.com/nl/grote-oostenrijkse-verzekeraar-vindt-effecten-van-mobieltjes-op-eeg-en-eiwit-aanmaak/
- emfrefugee.blogspot.com/2019/03/lloyds-insurers-refuse-to-cover-5g-wi_26.html
- emfrefugee.blogspot.com/2019/05/5g-mobile-networks-rated-as-high-impact.html

kunnen we concluderen dat de Regering zich schuldig maakt aan het geven van misleidende voorlichting aan de bevolking met als doel de introductie van 5G geen strobreed in de weg te leggen, dit ondanks de overvloedige informatie over de huidige schadelijkheid van de EMV van draadloze communicatie voor de gezondheid van velen.
Daarbij komt dat met 5G extra problemen te verwachten zijn:
- www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/11902/redir


Zie verder de gedetailleerde reactie van de Stichting EHS:
- stichtingehs.nl/blog/199-discussie-in-tweede-kamer-over-5g
- stichtingehs.nl/publicaties/publicaties-stichting-ehs/doc_download/111-reactie-van-st-ehs-op-kabinetsreactie-5g-en-gezondheid

kritische reacties van de internationale pers:
www.investigate-europe.eu/publications/the-5g-mass-experiment/

waaronder van investigate-europe in Nederland:
www.groene.nl/artikel/bellen-schaadt-cellen

en een overzicht van recente ontwikkelingen op dit gebied:
www.letstalkabouttech.nl/2019/04/zorgen-over-de-risicos-van-5g-voor-gezondheid-en-leefomgeving-nemen-toe-de-belangrijkste-ontwikkelingen-op-een-rij/

Leendert Vriens, 30 mei 2019


Uit de hierboven geciteerde ICNIRP publicatie uit 1998 blijkt dus dat de toen vastgestelde normen, evenals de Nederlandse nu, uitsluitend gebaseerd zijn op 'wetenschappelijk vastgestelde' korte termijn effecten. Sindsdien zijn de normen niet veranderd. Lange termijn effecten, zoals kanker, werden door de ICNIRP in 1998 als niet 'wetenschappelijk vastgesteld' beoordeeld.
Zoals vermeld was dat toen al in tegenspraak met de nu nog geldende 100 maal strengere Russische normen, die 20 jaar daarvoor al gebaseerd waren op wetenschappelijk vastgestelde lange termijn effecten (epidemiologische studies), onder meer bij radar personeel.
Sinds 1998 zijn er verder duizenden wetenschappelijke studies gepubliceerd waarin bij stralingsintensiteiten ver onder de ICNIRP norm schadelijk biologische effecten zijn aangetoond en is de RF straling van draadloze communicatie door de WHO in 2011 ingedeeld in klasse 2B: 'mogelijke kankerverwekkend', dezelfde klasse waarin DDT, gelode benzine, chloroform en veel andere chemische stoffen zijn ingedeeld.

Zie verder ook:

stralingsbewust.info/blootstellingsnormen/

en zie hoe ICNIRP alle mogelijke aansprakelijkheid van zich afschuift:

ICNIRP Legal Terms
www.icnirp.org/en/legal-notice.html

met daarin:

ICNIRP e.V. undertakes all reasonable measures to ensure the reliability of information presented on the website, but does not guarantee the correctness, reliability, or completeness of the information and views published. The content of our website is provided to you for information only. We do not assume any responsibility for any damage, including direct or indirect loss suffered by users or third parties in connection with the use of our website and/or the information it contains, including for the use or the interpretation of any technical data, recommendations, or specifications available on our website.

Our website may contain links to third party websites. We do not endorse these sites, their opinions or the products they may offer. At the time of linking, these websites were checked for any potential violation of rights and no illegal contents could be identified. In the event that we become aware of a violation the respective link to the website will be immediately deleted. We have no influence whatsoever over these websites and assume no responsibility for the accuracy, completeness or legality of the content of these websites and may not be held liable for any damage, including direct and indirect loss from or related to the use of these third party websites.Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie