Tweede E-mail StopUMTS naar leden Tweede Kamer betrokken bij 5G

vrijdag, 26 april 2019 - Categorie: Reacties

Verstuurd 25 april 2019

Bijdrage aan de discussies over 5G

Geachte dames en heren, leden van de Tweede Kamer, de commissie EZK i.h.b.,

Gisteren, woensdag 24 april, kwam in Nieuwsuur het onderwerp ''5G en de mogelijke gevaren voor de gezondheid'' aan de orde.
Daarin werd op een essentieel punt een volledig onjuiste voorstelling van zaken gegeven. Dat wil ik hier rechtzetten, in toevoeging op mijn eerdere mail hieronder.

Eén van de geïnterviewden in Nieuwsuur was prof. dr. ir. Hans Kromhout, voorzitter van de commissie Elektromagnetische Velden (EMV) van de Gezondheidsraad (GR). In het interview verklaarde Kromhout dat bij de toepassing van 5G een lagere blootstelling aan straling te verwachten is omdat de straling meer gericht zou zijn.
Deze voorstelling van zaken is onjuist.
De stralingsintensiteit waaraan we blootstaan wordt niet minder maar juist hoger en zelfs zodanig dat de huidige ruime blootstellingslimieten niet meer toereikend zijn.
Ik licht dit toe.

Dr. Eric van Rongen secretaris van diezelfde commissie van de GR en tevens voorzitter van de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) heeft in een opiniestuk - op 25 februari 2019 verschenen in het Reformatorisch Dagblad - geschreven dat in de nieuwe aangepaste richtlijnen de limieten voor de blootstelling aan straling hoger worden voor die 5G frequenties die hoger zijn dan nu door 3G en 4G gebruikt.
Ook in Brussel, waar de blootstellingslimieten voor stralingsbelasting veel lager zijn dan bij ons, zijn deze blootstellingslimieten recent verhoogd met bijna een factor 6. Volgens de providers was dit noodzakelijk om uitrol van 5G mogelijk te maken.
Ook in Zwitserland zijn pogingen gedaan recent de blootstellingslimieten om deze reden te verhogen. De Zwitserse Eerste Kamer heeft dit voor de tweede maal afgewezen.

Inmiddels is algemeen bekend dat de stralingsintensiteiten noodzakelijk voor de hogere 5G frequenties aanzienlijk hoger zullen zijn dan voor 3G en 4G, terwijl die voor 4G al hoger zijn dan voor 3G. Door de kleinere indringdiepte in ons lichaam zal de huid met 5G met factoren tussen 10 en 100 zwaarder belast worden. Er is wereldwijd geen onderzoek gedaan naar gezondheidseffecten in dit gebied van hogere frequenties en zwaardere belasting.

De uitspraak van staatssecretaris Mona Keijzer dat 5G veilig is, is volkomen uit de lucht gegrepen. Zij verwijst naar iets uit 2006, toen er sprake was van de introductie van 3G en zelfs 4G nog geen onderwerp van discussie was.

Prof. Kromhout, als voorzitter van de commissie EMV van de GR die verantwoordelijk is voor dit gebied, verstrekt dus duidelijk onjuiste informatie. Het is onduidelijk of dit toegeschreven dient te worden aan bewuste misleiding of aan onkunde op het gebied waar hij in belangrijke mate verantwoordelijk voor is, met te verwachten ernstige consequenties voor de gezondheid van velen.
Mona Keijzer doet een uitspraak over 5G terwijl ze kennelijk 5G niet van 3G en 4G weet te onderscheiden.

Internationaal is er nu veel aandacht voor 5G.
In Brussel is milieuminister Céline Fremault (CDH) inmiddels op de rem gaan staan voor de uitrol van 5G met als argument:
''De Brusselaars zijn geen proefkonijnen, waarvan ik de gezondheid met winst kan verkopen. We kunnen niets aan het toeval overlaten.''
In Zwitserland zijn in drie kantons voorlopige moratoria aangenomen om te uitrol van 5G te stoppen.
Ook in Florence is een dergelijk moratorium ingesteld.
Verder zijn er nog de 5G Appeals, waarvan één door 247 wetenschappers ondertekend is.
Op veel andere plaatsen in de wereld is er eveneens een rem gezet op de uitrol van 5G.

Zijn wij Nederlanders misschien wel geschikte proefkonijnen? Zijn er nog niet genoeg mensen met ernstige gezondheidsproblemen door 3G en 4G?

Vriendelijke groet,
Leendert Vriens
(natuurkundige, dr., voormalig Philips Research Fellow, webmaster www.stopumts.nl , database op het gebied “EMV en Gezondheid” sinds 2004)Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie