Bezwaar 5G; voorbeeldbrief voor gemeenten

woensdag, 27 maart 2019 - Categorie: Reacties

Bron: ingezonden door een lezer van StopUMTS
maart 2019

Naam - Adres - Postcode - Woonplaats

Aan het College van B&W, Gemeente xxxxxxxxxxxxxxx

Bezwaar tegen elk mogelijk voornemen vergunningsverstrekking 5G zenders.

Geachte College van B&W,

Hierbij verzoek ik u dringend in onze gemeente, cq. mijn woonomgeving de komende 7 jaar géén enkele vergunning af te geven voor het plaatsen van t.b.v. 5G netwerken zeer hoogfrequente zendinrichtingen.
Niet i.v.m. het recent gepubliceerde reële risico op privacyschending i.v.m. het Chinese machtsrisico van Huawei.
Maar wél om de volgende, voor iedereen eigenlijk zeer logische, maar zéér zwaarwegende 7 redenen;

Er is totaal géén langlopend onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van 5G straling op de gezondheid van onze kinderen, baby’s, zwangeren, dieren en onszelf! Aangezien deze frequentie/communicatie/straling geheel nieuw is.

Ondanks een internationaal bezwaarschift i.v.m. ernstige, onduidelijke gezondheidsrisico’s, verzonden aan de EU, per januari 2019 ondertekend door 247 toonaangevende topwetenschappers uit 42 landen, gaat de 5G gekte onder immense commerciële druk gewoon door zonder dat de landelijke of lokale overheid er ook maar iets aan doet!
Link naar internationaal bezwaarschrift aan de EU: emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal

Omdat ik mij hierbij uitdrukkelijk beroep op bescherming door de overheid, o.b.v. artikel 21 van onze grondwet;
“De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.”

De mens heeft in alle millennia achter ons nóóit te maken gehad met “natuurlijke straling” in de zeer hoge GHz frequenties waar 5G ons straks 24 uur per dag mee gaat bestralen. In tegenstelling tot ioniserende (volksmond; radioactieve) straling die al miljoenen jaren uit de kosmos en uraniumerts bij ons als mens komt en waar we door de evolutie, in zeer kleine mate, “in elk geval aan gewend zijn”.

Er helaas, gelet op strikte technische eisen van de 5G techniek, een zéér dichte dekking van zenders nodig zal zijn, één zender per 10-20 huizen, bushokjes, scholen, kortom, enorme, permanente 24 uurs stralingsbelasting met géén enkele plaats om hieraan te ontsnappen!

We weten dit allemaal; de mens bestaat en leeft uitsluitend bij de gratie van miljarden elektrische pulsen die onze hersenen, spieren, organen en ogen in bedrijf houden. Het door de overheid ten onrechte luisteren naar instanties zoals de US FCC (door lobby en corruptie geplaagde FCC) of naar ICNIRP in Nederland, waar één van de gevaarlijkste geleerden het maar blijft hebben over “geen opwarmingseffecten” terwijl de diepgaande impact van deze straling op de krankzinnig complexe elektrische-pulsen-machine die “mens” heet, of op ons gezichtsvermogen, voortplanting, ziekten, totáál niet bekend is op lange termijn.

Dit gegarandeerd “het nieuwe Asbest of Softenon van de 21e eeuw.” Gaat worden.
Asbest; 6 decennia verplicht in de bouw. In scholen of bij speelplaatsen zagen? Geen probleem! En… waar zijn we nu…? We moeten een gaspak aan om 70 cm² te mogen verwijderen!
Softenon; Ook vele “geleerden” in 1958 die het een wondermiddel noemden, weer précies zó als de geleerden nu bij het ICNIRP de geweldige loftrompet voor 5G blazen. Tot er vele duizenden kinderen afgrijselijk mismaakt ter wereld kwamen en zo het leven door moesten. Het heeft nog 10 jaar geduurd voordat Thalidomide in heel Europe in de ban ging. Laten we in godsnaam niet wéér in zo’n val trappen! We weten het nu niet beter, alles speelt zich af “in de geest van de tijd!”

Omdat ik mij hierbij uitdrukkelijk beroep op nakoming van artikel 22 van onze grondwet;
“De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.”

Ik verzoek u dringend mij, gelet op mijn zwaarwegende bezwaren en redenen, binnen redelijke termijn van uiterlijk 2 maanden op de hoogte te stellen van het voornemen van het college omtrent het nu, of in de nabije toekomst afgeven van vergunningen voor deze potentieel zéér gevaarlijke en voor de volksgezondheid onvoldoende onderzochte en waarschijnlijk zeer schadelijke 5G stralers en aanverwante techniek in onze mooie gemeente xxxxxxxxxx

Plaats, datum, naam,
HandtekeningLees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie