Brief aan de gemeente Zutphen

vrijdag, 08 maart 2019 - Categorie: Reacties

Bron: Facebookgroep 'Straling en Zo'
7 maart 2019

Gemeente Zutphen

T.a.v. College van B& W en gemeenteraadsleden

Zutphen, 6 maart 2019

Geachte heer, mevrouw,

Door de steeds verdergaande uitbreiding van het mobiele netwerk en het opschalen van de snelheid ervan worden we de laatste jaren steeds meer blootgesteld aan de elektromagnetische straling die ermee gepaard gaat, en met steeds hogere frequenties en verdergaand bereik. Velen van ons voelen fysiek welke impact dat heeft op ons lichaam. Bij sommigen uit zich dat in heel heftige acute fysieke klachten, met verregaande gevolgen voor gezondheid, functioneren en welbevinden. Bij anderen uit e.e.a. zich in reeksen van vage klachten (slecht slapen, verminderde weerstand, tekorten in bloedwaarden, een opgejaagd gevoel, moeite om te concentreren etc.) die bij het verlichten van de stralingsbelasting in de directe omgeving weer verminderen of verdwijnen. Vele wetenschapers en ook artsen luiden de noodklok over straling.

In Nederland loopt de politiek ver achter op andere landen als het gaat om het erkennen van mogelijke gezondheidsrisico’s van straling. In 2011 adviseerde de Raad van Europa om bewust om te gaan met straling en redelijkerwijs blootstelling aan straling te verminderen, met name van kinderen en jongeren. Scholen werd geadviseerd om internet via draad te gebruiken vanwege deze risico’s. De Wereldgezondheidsorganisatie classificeerde straling in 2011 als mogelijk kankerverwekkend. Ook voormalig generaal directeur van de WHO, Dr. Brundtland, is duidelijk; volgens haar is er geen twijfel dat straling van draadloze technologie gezondheidseffecten heeft. Ze adviseert bewust om te gaan met draadloze apparaten omdat ze straling uitzenden. Onder deze link vindt u een overzicht van adviezen en maatregelen in andere landen: www.stopumts.nl/pdf/WiFi%20mobieltjes%20kinderen.pdf

De Nederlandse regering daarentegen volgt het standpunt van de Nederlandse Gezondheidsraad die stelt dat onderzoek niet bewijst dat straling schadelijk is voor de gezondheid. Zij hanteert daarmee geen voorzorgsprincipe, en laat na om over mogelijke risico’s te communiceren, neemt geen voorzorgsmaatregelen, en heeft notabene bepaald dat zendmasten hier veel harder mogen stralen dan in andere landen. In landen als Rusland, China, Italië en Israël zijn de stralingslimieten een factor 100 lager dan in Nederland. Er zijn wifi-netwerken uitgerold door het hele land, ook op scholen, iedereen gaat immers met de tijd mee, en er zijn zendmasten geplaatst op bejaardentehuizen, ziekenhuizen, bedrijfspanden die daar weer geld mee verdienen. Maar wie is er ècht op de hoogte van de gezondheidsrisico’s? En heeft daar bewuste keuzes in gemaakt? Zowel in bedrijven, op scholen, in ziekenhuizen, bejaardentehuizen, de lokale politiek, als thuis? Weinigen. Velen gaan ervan uit dat ‘als het onveilig zou zijn, de overheid het wel zou verbieden of inperken”.
Maar de overheid heeft in deze ook andere belangen. Die verkocht de licenties voor de snellere mobiele netwerken voor vele miljarden aan de telecombedrijven, met de belofte dat die bij het uitrollen daarvan geen tegenwerking meer zouden ondervinden door bezwaren vanuit de bevolking.

Nu worden de eerste stappen gezet om weer verder op te schalen, van 4G naar 5G, en dus naar een nog hogere stralingsbelasting. Het is aannemelijk dat de gezondheidseffecten van 5G nog dramatischer zullen zijn omdat er hogere frequenties worden gebruikt en er sprake is van een cumulatie van stralingsbronnen. Omdat het millimetergolven zijn zullen er niet alleen veel grotere zendmasten nodig zijn, maar ook nog eens heel veel kleine zendcellen ter ondersteuning. De millimetergolven van 5G kunnen namelijk niet door muren, niet door bomen en worden geabsorbeerd door de regen. Voor 5G zal er straks een sterke mini-zendmast hangen aan bijna iedere lantaarnpaal, zal het mogelijk geïntegreerd worden in straatstenen en zelfs schoenzolen. Tegelijkertijd wordt in het hele invoeringsdraaiboek van 5G nergens gesproken over wetenschappelijk onderzoek en over veiligheidslimieten. 5G dreigt dus ingevoerd te worden zonder dat er wetenschappelijk onderzoek is verricht naar de gevolgen voor mens, dier en natuur en zonder dat reële veiligheidslimieten vastgesteld zijn.

Wij als bezorgde burgers hebben recentelijk contact gezocht met de gemeente Zutphen met de vraag wat de status is van de plannen van de gemeente met 5G, en welk beleid de gemeente voert in deze. Uit het antwoord maken wij op dat er vooralsnog geen beleid is t.a.v. 5G, dat de gemeente eigenlijk de telecomaanbieders volgt, en dat er (nog) geen kennis noch bewustzijn bestaat bij de gemeente van de gezondheidsrisico’s van elektromagnetische straling, laat staan van de cumulatieve effecten van 3G, 4G en straks 5G samen op ons allen als inwoners van de gemeente Zutphen.

Dat is reden voor ons om u als College van B&W en gemeenteraadsleden middels deze brief te informeren hierover, zodat u tot weloverwogen beslissingen kunt komen als het gaat om de invoer van 5G, the Internet of Things en Smart City-voorzieningen in de gemeente Zutphen. Daarbij vragen we u het voorzorgsprincipe te hanteren; het plaatsen van honderden extra zendcellen – en masten nu niet toe te staan en pas een vervolg te geven aan een 5G netwerk en Smart City in de gemeente als duidelijk is wat de consequenties zijn. Hiervoor is het nodig om alle negatieve effecten van de huidige netwerken t/m 4G in kaart te brengen en gedegen te evalueren door alle betrokkenen, en te onderzoeken wat de effecten zullen zijn van 5G op mens, dier en natuur. Economische motieven mogen wat ons betreft geen reden zijn om de inwoners van de gemeente nog meer bloot te stellen aan ongezonde straling.

Met vriendelijke groet,

Madelon C. …..

Ps: Ondergaand treft u enkele artikelen waarin u meer uitgebreid kunt lezen over de genoemde risico’s en het speelveld waarin deze al dan niet serieus worden genomen. Dit alles met gedegen bronvermelding.

Artikelen en video’s:

1. 5G Space Appeal: www.5gspaceappeal.org/the-appeal/

In het 5G Space Appeal vindt u uitgebreide wetenschappelijke onderbouwing van de schadelijkheid van de straling van wireless technologie. Het appèl is d.d. 11 januari 2019 door maar liefst 31.291 personen en organisaties ondertekend en zal officieel worden aangeboden aan VN, WHO, EU, Raad van Europa en regeringen van alle landen.

2. Artikel Judith Jobse: Brandbrief wetenschappers: 5G risico voor volksgezondheid. judithsblogjes.wordpress.com/2017/09/08/brandbrief-wetenschappers-5g-gevaar-volksgezondheid/

3. Artikel Wendy Schouten: drive.google.com/file/d/0B7QuxW6UEJ_6WXBlSkZwX3dFVm8/view

4. Appeal aan WHO en UN door 221 verontruste wetenschappers in 2015: www.iemfa.org/

5. Deze politieke resolutie uit 2011 met aanbevelingen op grond van de toenmalige wetenschappelijke bewijslast. Die is alleen maar gegroeid sindsdien terwijl het beleid de andere kant op is gegaan: assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994

6. Video lezing dr. Hans Moolenburgh mbt gezondheidsrisico’s van zendmasten: www.youtube.com/watch?v=f4cfGbWA1T0

7. Overzicht van adviezen en voorzorgsmaatregelen die in andere landen worden genomen: pdf/WiFi%20mobieltjes%20kinderen.pdf

8. Video met zeer heldere lezing van gerenommeerde vrouwelijke wetenschapper www.youtube.com/watch?v=BwyDCHf5iCY

9. Studies that show WiFi and Devices Health (73 pagina’s aan informatie!!)

Effects
docs.google.com/viewer?a=v&pid=forums&srcid=MDgxODkwOTk5NjU5OTU4ODQwNTYBMDQyNDIxNzM0NTI2OTM0MTUxNjgBZHhaazZ0LUFCQUFKATAuMQEBdjI .Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie