Voorbeeldbrief als ouders aan de school van je kind over WIFI

dinsdag, 18 december 2018 - Categorie: Reacties

Bron: www.earth-matters.nl/11/14486/verborgen-nieuws/voorbeeldbrief-als-ouders-aan-de-school-van-je-kind-over-wifi.html
18 dec. 2018

(Earth Matters | door Arjan Bos) Als bewuste ouder is het nog niet zo gemakkelijk om je zorgen over allerlei onderwerpen zo over te brengen dat je niet gelijk weggezet wordt als gekkie, complotter, azijnpisser of een lastig (lees vervelend) aanhangsel van het kind dat leraren geacht worden te onderwijzen.

Een paar weken geleden werd op de school van onze dochter een mededeling gedaan over privacy en opslag van gegegvens over haar dossier in het Kind Volg Systeem. Er stond letterlijk in dat we altijd inzagerecht hebben in dossiers van ons kind en dat we als ouder het recht van correctie, overdraagbaarheid en verwijdering van de gegevens hebben.

Dat was voor ons aanleiding om de inzage eens op te vragen en daarnaast om onze zorgen kenbaar te maken over de stralingsbelasting in de school. We hebben in een genuanceerd gesprek openheid ontmoet en er zijn ballen gaan rollen. Of die met afdoende maatregelen ook de juiste kant op gaan rollen is nog te vroeg om te zeggen, maar het feit dat het onder de aandacht komt is al waardevol. Des te meer mensen dat doen, des te makkelijker worden die gesprekken en zijn veranderingen sneller in zicht. Als je niets zegt ga je akkoord (wie zwijgt stemt toe) en als je weet wat straling specifiek met kinderen doet wil je niet akkoord gaan.

Om de drempel te verlagen heb ik een voorbeeldmail opgesteld die je als ouder kunt gebruiken om bij de school van je kind vragen neer te leggen met betrekking tot het stralingsbeleid.

Maak er vooral je eigen versie van, maar kaart het zeker aan als je overtuigd bent van de gevaren!

We horen graag je ervaringen, je kunt die mailen naar: info@earth-matters.nl
Enne... wat de uitkomst ook gaat worden, het voelt goed om daadwerkelijk iets te DOEN! Succes   

Arjan Bos
---------------------------
Onderwerp: WIFI op school

Beste ...,

Als ouders van ... zouden we graag weten of er intern beleid is op wifi en blootstelling van kinderen aan straling. Mocht dat zo zijn, dan zouden we dat graag inzien als dat mogelijk is. Wij maken ons in dat verband namelijk zorgen over de gezondheid van ons kind.

We weten dat het een controversieel onderwerp is omdat wetenschappelijke informatie en de Nederlandse Gezondheidsraad blijven aantonen dat de stralingsbelasting van zowel masten buitenshuis, als de WIFI routers binnenshuis, ruimschoots binnen veiligheidsnormen vallen. Als je wilt, kun je dus met een gerust hart alle verhalen die mogelijke gevaren aantonen naar het land der fabelen verwijzen.

In de praktijk is er echter aanleiding om ons ernstige zorgen te maken. Over de redenen waarom is er een gigantische hoeveelheid informatie beschikbaar en er zijn gelukkig vele mensen, organisaties en overheden wereldwijd die deze zorgen delen. Zeker voor kinderen omdat die significant dunnere schedels dan volwassenen hebben en hun zenuwstelsel is nog volop in ontwikkeling. Straling van Wifi en mobieltjes dringt dus ook veel verder in hun hoofd door.
We willen je niet met informatie overladen, daarom volgen hier wat beknopte verwijzingen naar diverse gevestigde bronnen die rapporteren over een alarmerend aantal chronische ziektebeelden die annex zijn met stralingsbelasting:

Een Nederlandse folder, specifiek voor scholen die moeten beslissen over WIFI of bedraad:

www.stichtingehs.nl/publicaties/folders-en-brochures/doc_download/53-folder-wifi-op-school

Een indrukwekkend document met een lange lijst waarin is opgesomd wat er wereldwijd door overheden gebeurd om straling voor kinderen op scholen te verminderen (soms zelfs te verbieden), met links naar de artikelen en onderzoeken:

www.stopumts.nl/pdf/Kinderen%20-%20overzicht%20van%20maatregelen.pdf

Een lijst met een compilatie van maatregelen, adviezen en uitspraken van overheden, internationale organisaties en rechtbanken over toepassing van elektromagnetische (EM) straling van zendmasten, smartphones, snoerloze (DECT) telefoons en WiFi (met links naar de originele publicaties):

www.stopumts.nl/pdf/Compilatie-RF-straling-2018.pdf

Omdat lijsten niet voor iedereen de manier is om zich erin te verdiepen, is dit een zeer goede docu over het onderwerp:

Resonance: Beings of Frequency (wel in het Engels)

www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=FttrOK1ec4Q

of een Nederlandse docu van de VPRO: Ubiqity

www.vpro.nl/programmas/2doc/2018/ubiquity.html

Voor ieder welvoelend mens zijn de gevolgen niet meer ter zijde te schuiven, maar alle straling bevindt zich nog steeds binnen de zogenaamde veilig vastgestelde normen... Deze normen zijn zo hoog opgeschroefd dat overheden, de media en vooral de industrie met vermeende legitimiteit hun gang kunnen blijven gaan. Hopelijk sta jij als hoofd van de school er voor open om er toch iets van binnen te laten komen.

Waar neem je als school de verantwoordelijkheid en waar leg je die neer bij de overheid. Straling is het asbest van deze eeuw en er zijn mensen nodig die dat willen erkennen en hun eigen maatregelen gaan nemen. Zeker als schooldirecteur met vele kinderen onder je dagelijkse hoede. Steve Jobs stuurde tenslotte zelf zijn kinderen naar een Wifi-vrije school...

We zouden het enorm op prijs stellen als er een meting verricht zou worden om de stralingsbelasting in de school vast te stellen (ik denk dat het schrikken is). Er zijn daar allerlei professionals voor die dat doen, maar je kunt zelf ook metingsapparatuur huren voor 85 euro (de goedkopere versies meten niet alles). Wellicht is het interessant om er bijvoorbeeld met groep 8 een klein project van te maken. Het draagt in potentie allerlei onderzoeksmogelijkheden met zich mee.

We horen graag van je en dank je wel voor je moeite!

De hartelijke groeten van ... (en ...)

PS De stichting Electro HoogSensitiviteit geeft informatie en presentaties aan schoolbesturen over dit onderwerp. Email: info@StichtingEHS.nlMocht je succes hebben met je brief, hier is een website met wifi-vrije scholen:
www.wifi-freeschools.info
Suleika voegt er graag scholen aan toe en hoort graag van je. Je kunt haar bereiken via de mail: wifi-infokaart@kpnmail.nl

Bron: Earth MattersLees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie