E-mail StopUMTS naarTweede Kamer sept. 2018

dinsdag, 02 oktober 2018 - Categorie: Reacties

Op 29 maart 2018 hebben we samen met acht andere organisaties onderstaande brief (ook als mail) naar de voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Arib, gestuurd:
www.stopumts.nl/doc.php/Reacties/11355/brief_aan_de_voorzitter_van_de_tweede_kamer

Zij heeft deze brief op verzoek doorgestuurd aan de Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport die over deze thematiek vergadert.

Ik (Eke Vriens) kreeg van de griffier van de vaste commissie voor VWS, de heer H.J. Post, kort samengevat het volgende antwoord:

Op 26 april is de brief door de vaste commissie voor VWS in een procedurevergadering behandeld en is besloten onze brief voor kennisgeving aan te nemen. Als ik nog verdere informatie zou wensen geeft hij (Post) mij in overweging met die fractie(s) in contact te treden waarmee ik het meeste affiniteit heb en expliciet aandacht te vragen voor de door mij gesignaleerde problematiek.

Als antwoord op de brief van de heer Post heb ik op 27 september een e-mail gestuurd met daarin vele links waarin duidelijk wordt dat ik (we) al vaak een aantal fracties en Tweede Kamerleden benaderd heb. Voor deze e-mail:

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie