StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
03/10/18LED: Onderzoek naar LED-v
01/10/18Voorlichting voor wie nie
Artikelen
22/10/18Electrohypersensitivity:
19/10/18Prof. Pall's Response to
18/10/18USA: Greenbank, het dorp
12/10/18THE PHYSIOLOGICAL AND ENV
10/10/18COMPILATIE: Maatregelen v
01/10/18Expert waarschuwt voor on
Berichten Nederland
20/10/18Stadspartij Den Helder be
15/10/18Met 5G fors meer antenne-
13/10/18Raad Lingewaal niet akkoo
10/10/18Elektrostress - Milieuaa
09/10/18Mobiele telefoon verboden
Berichten België
03/09/18Waar staan de UMTS (3G) e
23/07/18Brusselse overheid tekent
Berichten Internationaal
21/10/18China bans mobile phones
19/10/18The 'Phonegate Scandal' m
10/10/18COMPILATION of measures t
10/10/18Cuba: Microwave Weapons A
Ervaringen | Appellen/oproepen
17/10/18Ziek door straling, RTL l
01/10/18Dilemma? Baantje met stra
01/10/1827 jaar, elektrosensitief
Onderzoeken
10/10/18Diplomats' Mystery Illnes
06/10/18Low-intensity EMF induce
28/09/18Variation in temporal rel
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
22/10/18Britain's First 5G Court
21/10/18Reconnu victime d’un ac
27/09/18Juridisch café VVM over
Oproepen
23/10/18VNG en 5G: Gezocht: deeln
23/10/18Eindhoven: Burgerinitiati
22/10/18Op maandag 22 oktober wor
Folders
10/09/18Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
12/10/18Geplaatst in Eindhovens D
02/10/18St. EHS brief naar Tweede
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
St. EHS brief naar Tweede Kamer; Digitalisering: iedereen moet mee kunnen doen    
Ga naar overzicht berichten in: Reacties

St. EHS brief naar Tweede Kamer; Digitalisering: iedereen moet mee kunnen doen
dinsdag, 02 oktober 2018 - Dossier: Algemeen


Bron: Stichting EHS
22 sept.-1 okt. 2018
door Corriëlle van Vuuren

Digitalisering gaat economieën en maatschappijen onvoorstelbaar en snel veranderen. Om die digitalisering in goede banen te leiden is door het Rijk een Digitaliseringsstrategie opgesteld. We namen het hele document door, maar kwamen niets tegen wat op een besef van het bestaan van EHS wees. Tijd voor actie.

Industrie en overheid hebben fantastische beelden voor ogen. Ja, digitalisering biedt grote kansen voor de economie en Nederland ruikt die: koploper willen we zijn op dit gebied. Maar het heeft ook minder prettige kanten: problemen met privacy bescherming, cybersecurity, digitale vaardigheden en eerlijke concurrentie: op die problemen moeten we tijdig een goed antwoord vinden. En iedereen moet mee kunnen doen natuurlijk, ook mensen met EHS.

Wij bedachten dat het als het de overheid ernst is dat iedereen mee kan doen, er ook wel iets over onze speciale behoeften in zou moeten staan en men rekening zou houden met elektrogevoeligen, bij die grootste digitaliseringsomwenteling.
Stichting EHS stelde in samenwerking met diverse andere belangenorganisaties een reactie op om dit in het Kamerdebat van de Commissie Economische Zaken en Klimaat onder de aandacht te brengen. Onder de mededeling van de volgende punten werd onze respons aan de commissieleden aangeboden:

. veel burgers maken zich zorgen over de gezondheidseffecten van de toenemende stralingsbelasting
. de overheid geeft feitelijk geen invulling aan het voorzorgbeginsel
. de digitalisering zal de situatie voor mensen met EHS zeker bemoeilijken
. het is een fundamenteel mensenrecht, ons zelfbeschikkingsrecht om stralingsvrij te willen leven: daar mag niet aan voorbij gegaan worden omdat de wetenschappers er onderling nog niet over uit zijn of je ziek kunt worden van straling of niet.

Het debat over de Digitaliseringsstrategie vond plaats op 20 September. Een woordvoerder bij het CDA wilde ons probleem bij de Staatssecretaris onder de aandacht brengen. In die hele korte spreektijd kan niet heel veel gezegd worden, maar begrippen als ‘ethische dilemma’s, waarborgen dat gezondheidseffecten een plaats krijgen in het beleid en grondrechten’ zijn over tafel gegaan. Nee, gezien de antwoorden bleek de Staatssecretaris het nog niet begrepen te hebben. Maar niet getreurd. Hier is het laatste woord nog niet over gesproken. Er komt nóg een debat,


Voor de eindversie van de brief naar de Tweede Kamer (met daarin een goed overzicht en vele links naar relevante publicaties), die op 1 okt. verstuurd is, zie:

www.stopumts.nl/pdf/Brief-%20Actieplan%20Digitale%20Connectiviteit%20-finaal.pdf

en zie verder ook:

www.antennebureau.nl/organisatie/documenten/rapporten/2018/juni/12/eindrapport-informatiebehoeften-doelgroepen-antennebureau

en

www.stichtingehs.nl/blog/174-rapport-doelgroepenbeleid-antennebureau-boven-tafel .


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer