E-mail naar de TV redactie van EenVandaag

zaterdag, 07 juli 2018 - Categorie: Reacties

Knegsel, 7 juli 2018

Betreft uitzending EenVandaag 6 juli, EHS

Geachte redactie, geachte Gerie de Jong,

Fijn dat EenVandaag een uitzending aan het onderwerp Elektrohypersensitief heeft gewijd. Er zijn al te veel mensen ziek door deze straling en er zijn te veel mensen die nog niet weten dat je er erg ziek van kunt worden. Als het te laat is kun je in Nederland bijna nergens meer terecht en moet je je toevlucht zoeken op een camping zoals in de uitzending of op één van de spaarzame plekken die er nog in Nederland zijn.

Het verhaal van Fred Woudenberg: ‘dat er geen wetenschappelijk bewijs zou zijn’ (de mantra van de Gezondheidsraad, die het hebben over geen consistent wetenschappelijk bewijs) is ons bekend. Ook het Kennisplatform probeert tijd te rekken door niet te erkennen dat elektrogevoeligheid bestaat en veroorzaakt wordt door de straling van smartphones, wifi, zendmasten, e.d.
In veel landen wordt daar meer aandacht aan besteed, zie:
www.stopumts.nl/pdf/Literatuur%20over%20gezondheidseffecten%20van%20de%20radio.pdf

Deze aandacht is onder meer gebaseerd op de duizenden peer-reviewed publicaties van wetenschappelijke onderzoeken die wel degelijk schade aantonen. Verder dient ook de ervaring van elektrogevoeligen meegenomen te worden.

In 2015 heeft StopUMTS met zeven andere organisaties een petitie aan de Tweede Kamer aangeboden voor het behoud van stralingsarme gebieden. Wij kregen toen honderden ervaringsverhalen toegestuurd:
In de link hieronder een selectie daarvan. Deze verhalen geven een duidelijk beeld van de ernst van de situatie. Zie pp. 6 t/m 56 in:
pdf/Oproep%20behoud%20'witte%20(stralingsarme)%20zones'.pdf

Als u www.stopumts.nl benaderd had had u een ander idee gekregen over de wetenschappelijke bewijzen dan wat Fred Woudenberg beweerde. Deze site is in 2000 opgezet en wordt sinds 2013 beheerd door dr. Leendert Vriens (natuurkundige). Het was de moeite waard geweest als u ook hem had betrokken over het item elektrogevoeligheid, dan had u een genuanceerde beeld gekregen dan in het programma werd geschetst.

Vrij Nederland heeft in het novembernummer van 2011 een lang artikel gewijd aan dit onderwerp waarin onder meer Vriens werd geïnterviewd. Dat artikel is nog steeds up to date. Zie:
www.vn.nl/kankermobieltjes/

Met vriendelijke groet,
Eke Vriens
www.stopumts.nl .Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie