E/mail naar alle raadsleden van de gemeente Leeuwarden

zaterdag, 07 juli 2018 - Categorie: Reacties

Knegsel, 3 juli 2018

Aan de raadsleden van de gemeente Leeuwarden
Betreft invoering 5G

Geachte raadsleden,

In de Leeuwarder Courant stond een onlangs artikel waarin de PvdA vroeg of er reden is tot bezorgdheid bij de invoering van 5G. En die is er wel degelijk. Volgens de GGD Fryslân is er echter geen bewijs voor gezondheidsschade door elektromagnetische straling van draadloze communicatie. Dat klopt niet, er zijn wereldwijd duizenden peer-review publicaties van onderzoeken die wel schade aantonen. Ook is er volgens de burgemeester en wethouders geen gevaar voor risicogroepen.

Er zijn in Nederland al duizenden mensen ziek door de straling van 3G en 4G en een miljoen mensen heeft lichamelijk onverklaarde klachten die overeenkomen met die van elektrogevoeligen. Onze Gezondheidsraad stelt dat er onder de blootstellingslimieten geen gevaar is. Deze limieten zijn in Nederland met enkele andere landen de hoogste ter wereld.
De Californische Gezondheidsraad, het ‘California Department of Public Health’ stelt dar er nog wetenschappelijke onzekerheden zijn, maar dat lange-termijn veelvuldig gebruik van mobiele telefoons kan leiden tot:
- hersenkanker en tumoren aan de gehoorzenuw en speekselklieren,
- minder sperma en minder bewegelijk sperma,
- hoofdpijn en effecten op leren en geheugen, gehoor, gedrag en slapen.
Zie: www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/EHIB/CDPH%20Document%20Library/Cell-Phone-Guidance.pdf

Wat 5G betreft verwijzen we naar het “EU 5G Appeal”, een aan de EU gerichte en door meer dan 200 wetenschappers ondertekende waarschuwing betreffende de ernstige gezondheidseffecten te verwachten na invoering van 5G (2017). europaem.eu/attachments/article/120/201708_EU_5G_Appeal_10_August_2017.pdf

De Nederlandse overheid doet niets om de burgers en met name kwetsbare kinderen te beschermen tegen deze straling. In veel andere landen zijn wel maatregelen genomen, zie de Compilatie:
www.stopumts.nl/pdf/Compilatie-RF-straling-2018.pdf

Omdat er al zoveel mensen ziek zijn geworden is het niet verantwoord om klakkeloos 5G te gaan invoeren. Bezint eer gij begint, er is al te veel straling om gezond te blijven. Economische belangen gaan kennelijk voor, helaas (zie asbest, roken, schadelijke verf, aardbevingen, enz.)

Voor meer informatie zie:
pdf/Literatuur%20over%20gezondheidseffecten%20van%20de%20radio.pdf

En tot slot een citaat uit 2000 van Dr. Robert O. Becker, naar verluid tweemaal genomineerd voor de Nobelprijs voor Geneeskunde: ''I have no doubt in my mind that at the present time the greatest polluting element in the earth’s environment is the proliferation of electromagnetic fields.''

Voor meer informatie bent u bij ons welkom.
Met vriendelijke groet,
Eke Vriens
Mede namens dr. Leendert Vriens, webmaster van www.stopumts.nl .Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie