Mail naar Brandpunt over de bijensterfte (19 mei 2018)

woensdag, 23 mei 2018 - Categorie: Reacties

Betreft uitzending van Brandpunt op 17 mei 'de Bijenkoning'

Geachte redactie van Brandpunt,

In de uitzending van Brandpunt op 17 mei over de bijenkoningin wordt de indruk gewekt dat de pesticiden nauwelijks invloed hebben op de afname van het aantal bijenvolken. De varroamijt is de boosdoener, dus die moet worden bestreden. Bart Jan Fernhout is waarschijnlijk ter goeder trouw, maar ook hij vindt dat de pesticiden niet zo’n grote invloed kunnen hebben omdat die maar een klein deel van het jaar worden gebruikt. Monsanto kan rustig slapen!
Er zijn ook berichten dat zowel de varroamijt, als pesticiden en voedselschaarste de oorzaak kunnen zijn van de afname van het aantal bijen. Maar wat nooit ter sprake komt is dat de straling van draadloze communicatie ook één van de oorzaken is. Uit onderzoeken is gebleken dat elektromagnetische straling voor mobiele telefonie, het navigatiesysteem van de bijen beïnvloedt, waardoor ze de weg terug naar hun korven niet meer kunnen vinden en de koningin onbevrucht blijft.
Daarom is het van groot belang om ook aan deze oorzaak aandacht te besteden. Helaas zijn de schadelijke effecten van elektromagnetische straling op plant, dier en mens in Nederland nog steeds een impopulair onderwerp. We kunnen en willen kennelijk niet meer zonder onze smartphone. Maar eerst zullen nog meer insecten moeten verdwijnen en ook nog meer mensen ziek moeten worden voordat de ernst van de situatie zal doordringen. Het is te hopen dat men gaat inzien dat de natuur, en in dit geval de bijenpopulatie in stand houden, belangrijker is dan overal te kunnen internetten.

Hierbij enkele links naar onderzoeken over de invloed van elektromagnetische velden (c.q. radiofrequente straling) van draadloze communicatie op insecten.
ehtrust.org/science/bees-butterflies-wildlife-research-electromagnetic-fields-environment/
Een literatuuroverzicht, 78 publicaties met samenvattingen van de belangrijkste daarvan. In de eerste paar publicaties staat al een verwijzing naar het oriëntatievermogen van bijen en daarna komen een aantal publicaties speciaal gericht op bijen en vlinders waarin onder meer hun navigatie aan de orde komt. Verstoorde navigatie is echter niet het enige negatieve effect van de straling op de bijen. Na het hoofdstuk “bijen en vlinders” komen andere onderwerpen aan de orde: “vogels”, “planten en bomen”, en “andere dieren”, kortom een goed overzicht van allemaal “peer-reviewed publicaties”.
Enkele verdere publicaties op dit gebied:
www.buergerwelle.de/assets/files/Favre_Disturbing%20Honeybees%20with%20RF-EMF_2017.pdf
www.scribd.com/document/364177957/Mt-Nardi-Wildlife-Report-to-UNESCO-FINALpdf
Tot zover de bijen en andere insecten, en nog wat meer. Ook mensen zijn interessant, daarover één link:
pdf/Literatuur%20over%20gezondheidseffecten%20van%20de%20radio.pdf

Met vriendelijke groet,
Eke Vriens
Mede namens dr. Leendert Vriens natuurkundige en webmaster van www.stopumts.nl .Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie