Mail naar: het kerkbestuur van de Sint-Antonius en Corneliuskerk Den Hoorn

zondag, 29 april 2018 - Categorie: Reacties

Verstuurd 29 april 2018

Aan het kerkbestuur van de Sint-Antonius en Corneliuskerk
Hoornseweg 11A
2635 CM Den Hoorn

Knegsel, 29 april 2018

Geacht kerkbestuur,

Op 16 april is er in Den Hoorn (Midden Delfland) een voorlichtingsavond geweest over de plaatsing van antennes op de Sint-Antonius en Corneliuskerk. Veel omwonenden maken zich terecht ernstige zorgen daarover vanwege mogelijke gezondheidsrisico’s door de elektromagnetische straling van de zendmasten. Er was die avond dan ook niemand die zijn arm opstak toen er gevraagd werd of die antennes er moesten komen, er was voldoende bereik vond men. Waarom wil het kerkbestuur dan toch dat die antennes er komen? Mevrouw van Nimwegen gaf zelf al het antwoord: geld.

De functie van een kerktoren is echter een andere dan om mensen en vooral kwetsbare kinderen ziek te maken. Helaas dienen veel kerktorens in deze tijd als drager van antennes en in een aantal steden hebben omwonenden daardoor al klachten gekregen.

De WHO heeft de elektromagnetische straling van draadloze communicatie in 2011 ingedeeld in de categorie ‘mogelijk kankerverwekkend’.

Het Antennebureau stelt echter dat er onder de blootstellingslimieten geen risico’s zijn. Ook Van Rongen, secretaris van de commissie EMV van de Gezondheidsraad wil ons laten denken dat deze straling onder de norm niet gevaarlijk is voor de gezondheid. Maar de praktijk wijst anders uit, er zijn nu al vele duizenden mensen ziek door deze straling, ook onder die norm.

In veel andere landen worden maatregelen genomen om de burgers te beschermen tegen een overdosis straling maar de Nederlandse overheid doet niets. Het gaat hen net als uw kerkbestuur om geld en economische belangen.

Als u uw plan doorzet en de antennes laat plaatsen betekent het dat u de bezorgde burgers niet serieus neemt, want wilt u dat omwonenden ziek worden door uw beleid? Een niet erg christelijk standpunt. Waar blijft uw geweten?

U bent al door velen geïnformeerd over de schadelijke gevolgen voor de gezondheid die kunnen optreden. Dit betekent dat u bij gezondheidsproblemen die na installatie van de antennes bij omwonenden ontstaan door hen aansprakelijk gesteld kan worden.
Hieronder voegen we extra relevante informatie toe.

Met vriendelijke groet,
Eke Vriens
Mede namens dr. Leendert Vriens www.stopumts.nl
Oude Dijk 6
5511 PA Knegsel
0497 513449

Enkele links:

pdf/Compilatie-RF-straling-2018.pdf
pdf/Literatuur%20over%20gezondheidseffecten%20van%20de%20radio.pdf

Petitie. In de link hieronder (pp. 6 t/m 56) een selectie van verhalen die StopUMTS toegestuurd kreeg naar aanleiding van een petitie (2015) voor het behoud van stralingsarme ‘witte zones’. Deze verhalen geven een duidelijk beeld van de ernst van de situatie. Zie:
pdf/Oproep%20behoud%20'witte%20(stralingsarme)%20zones'.pdf

Een citaat hieruit:
… Nog meer zenders in de kerktoren hier tegenover?! We krijgen nu al steken in ons hoofd en trillende benen als we de voordeur uit stappen (snel naar de auto en weg, dat idee...). We zijn benieuwd of er nog tegenop te verven zal zijn, met koolstofverf, om het binnenshuis draaglijk te houden... Daarbij staat hier de kerk op ongeveer 50 meter afstand van de basisschool, waar onze dochter zit (met nog 600 andere kinderen en medewerkers). Zij heeft uitzicht op die toren en heeft nu al duidelijk last van die straling. En de kerk staat pal tegenover (30 meter) een kinderdagverblijf met peuters en baby’s. Die zijn nog gevoeliger voor de invloed van deze straling. Fijn dat er zo leuk geëxperimenteerd wordt. We merken over een jaar of tien wel wat de gevolgen zijn...Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie