Volkskrant: e-mail naar de redactie

woensdag, 04 april 2018 - Categorie: Reacties

Verstuurd op 4 april 2018

Aan de redactie van de Volkskrant

Beste redactie,

Op 29 maart publiceerde u het artikel ‘Zeven vragen over 5G - is de straling wel of niet gevaarlijk? Eric van Rongen, secretaris van de Commissie EMV van de Gezondheidsraad zegt daarin: ‘er is geen enkel overtuigend bewijs dat elektromagnetische straling voor mobiele communicatie een gevaar voor de volksgezondheid oplevert'. En Monique Beerlage, secretaris van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid (EMV&G) stelt dat er onder de blootstellinglimieten er geen bewijs is voor schadelijke effecten. Het Kennisplatform wordt betaald door zowel de overheid als de energiebedrijven en telecomproviders, dus waarom Beerlage dit verkondigt is duidelijk.
Dat de overheid geen ruchtbaarheid over de eventuele gezondheidsrisico’s die de straling van antennes geeft kan men zien in de onderstaande links:
In een Zembla uitzending van 2004 stellen oud-topmannen P. Smit van KPN en R. van den Hoven van Genderen van Telfort dat de overheid gemeenten en burgers niet ongerust moet maken door de uitrol van een GSM netwerk, anders moet er fl 6 miljard terugbetaald worden, die de overheid voor de veiling van deze frequenties heeft binnengehaald en nog eens fl 6 miljard voor de al gedane investeringskosten. Zie:
Deel 3/5 Duur 8:12 min www.youtube.com/watch?v=azY-5-CaDzE
Deel 4/5 Duur 8:07 min www.youtube.com/watch?v=x-0QMwNZw_8
Deel 5/5 Duur 2:44 min www.youtube.com/watch?v=vET2rJtnalk

Dat de straling van draadloze communicatie schadelijk is voor de gezondheid wordt door Van Rongen en Beerlage dus ontkend, ondanks dat er al wereldwijd duizenden bewijzen (peer-reviewed publicaties) zijn voor gezondheidsschade en er al veel mensen ernstig ziek zijn en niet weten hoe ze moeten overleven.
De foto bij het artikel van Henk de Moei, is al eerder in een reportage met vijf andere personen die in soortgelijke omstandigheden leven, geplaatst in een aantal dagbladen. Waarom deze foto bij het artikel?
Het is beschamend dat er in het artikel geen weerwoord wordt gegeven door een deskundige die wel weet dat deze straling schadelijk is. Op Radio EenVandaag was 27 maart een interview met Monique Beerlager en Leendert Vriens van de site www.stopumts.nl waarin door hem wel ingegaan werd op de gezondheidsrisico’s. Voor een eerder uitgebreid interview met Monique Beerlage met op verzoek van de interviewer commentaar van Leendert Vriens, zie:
Artikelen/10711/interview_monique_beerlage_van_het_kennisplatform_emv_afgenomen_door_pim_christiaans
Wat betreft de schadelijkheid van straling gebeurt hetzelfde wat eerder heeft gespeeld met betrekking tot tabak, asbest, enz., te weten een langdurig proces van volledige ontkenning tot uiteindelijke erkenning.
Tot slot nog relevante artikelen, voor het geval uw wetenschapsredacteur de behoefte zou hebben zich enigszins in dit onderwerp te verdiepen, in plaats van Beerlage en Van Rongen klakkeloos na te praten:
pdf/Literatuur%20over%20gezondheidseffecten%20van%20de%20radio.pdf
Waarom heeft de Volkskrant zo’n eenzijdige kijk op dit onderwerp? Wordt de Volkskrant of worden de betreffende redacteuren van uw krant soms betaald door de telecombedrijven? U zou een voorbeeld kunnen nemen aan de Telegraaf en het AD en de bijbehorende regionale kranten van de Persgroep. Die kranten, evenals enkele andere geven bij herhaling objectieve informatie over dit onderwerp.

Met vriendelijke groet,
Eke Vriens
Dr. Leendert VriensLees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie