Brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer

vrijdag, 30 maart 2018 - Categorie: Reacties

Knegsel, 29 maart 2018

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Betreft: aandacht voor de gezondheidsrisico’s door de straling van draadloze communicatie

Geachte Voorzitter van de Tweede Kamer, geachte mevrouw Arib,

Met deze brief vragen wij aandacht voor de gezondheidsrisico’s die de straling van draadloze communicatie (zendmasten, wifi, smartphones, DECT-telefoons, enz.) veroorzaakt. Al veel mensen zijn ziek en zelfs ernstig ziek geworden door deze straling (EMV, elektromagnetische velden) van de zich almaar uitbreidende draadloze communicatie. Velen van hen zijn arbeidsongeschikt geworden en op zoek naar stralingsarme plekken in ons land of elders. Overal is wifi en elke dag komen er zendmasten bij. Er zijn kinderen die geen onderwijs meer kunnen volgen vanwege wifi in school. Wij maken ons grote zorgen hoe het zal gaan met de kinderen die al in de moederschoot bestraald worden en in hun verdere leven de straling niet meer kunnen ontwijken als er niet snel maatregelen getroffen worden.

Ook maken veel elektrogevoeligen zich bezorgd over de uitrol van 5G waardoor we nog sneller kunnen internetten enz. Ook zijn velen verslaafd aan hun smartphone. In de media wordt steeds meer bericht over slapeloosheid, burn-out verschijnselen, depressies, enz. Wordt het geen tijd om eens stil te staan wat dit overmatige gebruik van draadloze communicatie in de toekomst zal brengen?

Er zullen steeds meer mensen ziek worden en daardoor wordt de gezondheidszorg op hoge kosten gejaagd. Er zijn nu al een miljoen mensen met lichamelijk onverklaarde klachten die grotendeels overeen komen met de klachten van elektrogevoeligen. In Nederland worden geen maatregelen genomen om de burgers en met name kwetsbare kinderen te beschermen, wel in veel andere landen, zie:
pdf/Compilatie-RF-straling-2018.pdf

Elektrogevoeligen moeten eindelijk serieus genomen worden. Ze krijgen geen enkele medewerking van overheidsinstantie en worden van het kastje naar de muur gestuurd door de werkgever, gemeente, artsen, GGD, antennebureau, arbodienst en UWV, zonder dat er een oplossing komt.

In Nederland waar vrijheid hoog in het vaandel staat kan het toch niet zo zijn dat een grote groep mensen uitgesloten wordt, alleen vanwege het feit dat deze mensen ziek worden door EMV. Zij hebben ook rechten maar moeten nu met veel moeite zien te overleven.

Vrijheid voor hen zou zijn:
met het openbaar vervoer kunnen reizen, bus, trein, vliegtuig; vrienden bezoeken; boodschappen in de supermarkt doen; de bibliotheek, museum, arts, ziekenhuis bezoeken; de bioscoop, een terrasje; met je kind naar een speeltuin; en nog meer van die gewone dingen, zonder dat je steeds op je hoede moet zijn of het voor jou wel veilig is met al die smartphones rondom en wifi overal en op elke straathoek een zendmast.

Daarom verzoeken wij u om:

• het onderwerp gezondheidsschade door draadloze communicatie op de agenda te zetten.
• deze ‘handicap’, elektrohypersensitiviteit, te erkennen, iedereen kan op de duur ziek worden door EMV.
• de uitrol van 5G uit te stellen tot meer informatie beschikbaar komt over de gezondheidseffecten
van deze straling.
• de baubiologische normen te hanteren. Door 3G en 4G zijn al veel mensen ziek geworden.
• het voorzorgsprincipe toe te passen, dit houdt o.a. in: burgers voor de gevaren van draadloze
communicatie waarschuwen en hen wijzen op maatregelen om de blootstelling aan deze straling te
verminderen.
• in openbare ruimten, waaronder scholen, ziekenhuizen, bibliotheken, enz. wifi en mobieltjes te
weren (in Frankrijk zijn mobieltjes op scholen verboden, evenals binnenkort in Zweden, in Cyprus is
wifi in scholen verboden).
• voor personen die elektrohypersensitief zijn stralingsvrije of tenminste stralingsarme huisvesting te
regelen of via subsidies de mogelijkheid te bieden om hun huis afdoende af te schermen.
• elektrohypersensitieve personen een passende uitkering te geven.
• en tenslotte: vrijheid voor alle burgers.

Op 9 november 2017 zijn door het Tweede Kamerlid de heer Von Martels kamervragen over dit onderwerp gesteld. Helaas waren de gebruikelijke antwoorden met verwijzing naar de Gezondheidsraad een ontkenning van een bewezen verband tussen radiofrequente EMV (straling) en gezondheidsklachten.

Wat betreft de schadelijkheid van straling gebeurt hetzelfde wat eerder heeft gespeeld met betrekking tot tabak, asbest, enz., te weten een langdurig proces van volledige ontkenning tot uiteindelijke erkenning.

We besluiten ons verzoek met een uitspraak van Dr. Robert O. Becker, tweemaal genomineerd voor de Nobelprijs voor Geneeskunde, die al in het jaar 2000 in een interview zei:
''I have no doubt that at the present time the greatest polluting element in the earth’s environment is the proliferation of electromagnetic fields.''

Sindsdien is het probleem alleen maar erger geworden. Wij rekenen op uw daadkracht.


Met vriendelijke groet,
Eke Vriens
Dr. Leendert Vriens,
- StopUMTS ... www.stopumts.nl
Oude Dijk 6
5511 PA Knegsel
T: 0497 513449
E: eke.vriens@gmail.com


Ons verzoek wordt mede ondersteund door:

- Stichting EHS (Elektrohypersensitiviteit) ......... www.stichtingehs.nl
- Verminder-electrosmog ................................... www.verminder-electrosmog.nl
- Stop Overdosis Straling ................................... www.sosstraling.nl/
- Nationaal Platform Stralingsrisico’s (NPS) ...... www.stralingsrisicos.nl
- Stichting Kennisplatform EMS ......................... www.kennisplatformelektromagnetischestraling.org
- Vereniging Meetspecialisten EMS ................... www.vemes.nl
- Zeeuws Platform Stralingsrisico ...................... www.zeeuwsplatformstralingsrisico.nl
- Stichting MCS (Multiple Chemical Sensitivity) . www.stichtingmcs.nl


Deze e-mail is ook als brief verzonden, wilt u deze e-mail doorsturen naar de Tweede Kamerleden.Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie