StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
16/08/18Wifi uitzetten: modems
10/08/18Netkaart hoogspanningslij
Artikelen
18/08/18Check if your mobile phon
18/08/18Eye Damage in the Microwa
17/08/18Monsanto moet 289 miljoen
17/08/18Ware WLAN ein medikament
16/08/18The full story on EMFs: R
11/08/185-10% Elektrosensiblen
Berichten Nederland
17/08/18De volksgezondheid is bli
15/08/18Huisarts ziet aantal stud
06/08/18’Buitengebied Hoogeveen
28/07/18OPEN BRIEF aan KPN en all
23/07/18Bijna 17.000 LTE-antennes
Berichten België
23/07/18Brusselse overheid tekent
16/06/18Scherpenheuvel-Zichem: Be
Berichten Internationaal
15/08/18USA: CDC Finds Brain, Liv
02/08/18Canada: First withdrawal
26/07/18ICNIRP’s public consult
17/07/18Frankrijk: PhoneGate scan
Ervaringen | Appellen/oproepen
29/07/18WMO aanvraag: ervaring
03/07/18Slimme meter ervaring
28/05/18Stralingsarme werkplek
Onderzoeken
18/08/18Exposure of Insects to Ra
04/08/18Occupational exposure to
29/07/18Oxidative stress in elect
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
17/07/18De Omgevingswet en elektr
01/06/18Wetgeving hoogspanningsli
15/05/18Brit dad sues Nokia for u
Oproepen
13/08/18Oproep stralingsarme werk
23/07/18Oproep logeeradres Den Ha
29/06/18Tegenlicht wordt 30% geko
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
07/07/18E/mail naar alle raadsled
07/07/18E-mail naar de TV redacti
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Brief aan Agentschap Telecom over reclame KPN en uitspraak Stichting Reclame Code    
Ga naar overzicht berichten in: Reacties

Brief aan Agentschap Telecom over reclame KPN en uitspraak Stichting Reclame Code
vrijdag, 19 januari 2018 - Dossier: Algemeen


Bron: www.martinevriens.com/2018/01/19/brief-aan-agentschap-telecom-over-reclame-kpn-en-uitspraak-stichting-reclame-code/
19 jan. 2018

Op 17 januari jl. heb ik – mede namens tien organisaties en een aantal personen – een brief gestuurd aan Agentschap Telecom. In deze brief vraag ik Agentschap Telecom om een verbod van een reclame van KPN waarin te zien is dat (jonge) kinderen mobiele telefoons op het lichaam dragen.

Onveilig gebruik van de mobiele telefoon

Dit is namelijk een onveilig gebruik en kan de gezondheid in gevaar brengen, zo staat in de veiligheidswaarschuwing bij de telefoon. En – bij gebruik op het lichaam - worden bij 9 op de 10 telefoons zelfs de blootstellingslimieten ver overschreden. Dit blijkt uit onderzoek van het Franse Antennebureau. Het is onverantwoord zo’n reclame in beeld te brengen, zeker bij kinderen die extra kwetsbaar zijn en niet weten dat dit niet veilig is.

Klacht Stichting Reclame Code

Ik heb hierover geklaagd bij de Stichting Reclame Code. Zij heeft echter niet onderkend dat er sprake is van een onverantwoorde reclame en zelfs foutieve beweringen gedaan. De Stichting Reclame Code gaf namelijk in haar uitspraak aan dat niet vaststond dat boven de limieten schade zou optreden. Als iets vaststaat is dat het wel. En het is de taak van Agentschap Telecom om toe te zien op deze bloostellingslimieten die vastgelegd zijn in wet- en regelgeving. In het verleden is ook een telefoon uit de handel gehaald omdat deze hieraan niet voldeed.

Hoe verantwoord is het dan om kinderen in reclames bloot te stellen aan straling die de grenswaarden ver overschrijden? Peuters met telefoons op hun schoot en jongeren met telefoons in hun broekzak, zoals in reclames van KPN te zien is? En de Stichting Reclame Code die bewust een oogje toeknijpt, zo lijkt het. En het is ook zo’n vanzelfsprekend beeld. Dat geeft de Stichting Reclame Code ook toe in haar uitspraak. Terwijl ouders en kinderen juist geïnformeerd zouden moeten worden over dit onveilige gebruik.

Phonegateschandaal

In Frankrijk pleit men momenteel ook voor meer voorlichting en transparantie over het gebruik van mobiele telefoons en dat deze niet veilig zijn op de manier waarop we ze gebruiken. Dit wordt het Phonegateschandaal genoemd en gaat erover dat 9 op de 10 telefoons niet aan de blootstellingslimieten voldoen als deze op het lichaam gehouden worden. Marc Arazi, arts en klokkenluider, spreekt over een alarmerende situatie. Hij heeft recent een brief gestuurd aan drie Franse ministers en roept hen op tot actie ter bescherming van de volksgezondheid - zeker die van kinderen - en om transparantie te verkrijgen.

Vraag om verbod van reclame

Ook in Nederland is het tijd dat hier aandacht voor is. Met de brief willen we Agentschap Telecom dan ook wijzen op hun taak zodat ze deze onverantwoorde reclames verbieden. Zoals ook in België en Frankrijk waar reclames voor mobiele telefonie gericht op (jonge) kinderen al verboden zijn.


Mede namens: Stopumts, Stichting EHS, SOS Stop-Overdosis-Straling, Zeeuws Platform Stralingsrisico, Verminder Elektrosmog, Nationaal Platform Stralingsrisico’s, Vereniging Meetspecialisten Elektromagnetische Straling (VEMES), Zendmast Anders, Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling, Stralingsbewustzijn, em.prof. Michiel Haas MSc/PhD (founder NIBE), mr. Leon Kraijenbrink.


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer