Brief naar de gemeente Utrechtse Heuvelrug i.v.m. de geplande plaatsing van 'slimme' lantaarnpalen

donderdag, 18 januari 2018 - Categorie: Reacties

Van: Rob Verboog .....
Verzonden: dinsdag 16 januari 2018 23:14
Aan: 'burgemeester@heuvelrug.nl' , college van B & W, alle raadsleden ;
CC: 'griffie@heuvelrug.nl'

Onderwerp: gezondheidsrisico's door straling + Aanbesteding van de openbare verlichting en het kabelnet (2017-494)
Urgentie: Hoog

Geacht College van B & W,
geachte raadsleden,

Hierdoor verzoeken wij u met klem niet te kiezen voor “slimme lantaarnpalen” en derhalve niet akkoord te gaan met het Raadsvoorstel Aanbesteding van de openbare verlichting en het kabelnet (2017-494).

Deze lantaarnpalen zijn helemaal niet “slim”, maar juist erg dom.

Door deze uit te rusten met WiFi en later ook met 5G, dragen deze lantaarnpalen namelijk alleen maar bij aan een continue “overdosis” aan straling, oftewel hoogfrequente Elektromagnetische Velden (HF EMV) en dat is zeer ongezond.

Inmiddels bevestigen 14.000 (!) wetenschappelijke onderzoeken de gezondheidsrisico’s van straling op mensen, dieren, maar bijvoorbeeld ook bomen.

Voor een overzicht van de Top 26 gezondheidsklachten door straling zie o.a. sosstraling.nl/gezondheidsklachten-top-26/.

In november 2017 stelde Tweede Kamer lid CDA/heer Maurits von Martels vragen over o.a. deze gezondheidsrisico’s door straling/EMV aan Staatssecretaris Van Veldhoven, zie o.a. www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2017Z15008&did=2017D31701. Tijdens de Vaste Commissievergadering van 14 december 2017 zegde de Staatssecretaris toe om o.a. na te gaan hoe andere landen preventieve maatregelen hebben getroffen in de omgang met EMV en te kijken naar de situatie van “Elektrosensitieven” in Nederland.

(Ook) Het CDA was met de stralingsproblematiek al veel eerder bezig, maar nieuw Kamerlid Von Martels kende “toevallig” vanuit zijn melkveehouderij de ernstige gezondheidsklachten door straling bij zijn koeien (raar gedrag, ontstekingen, sterfte kalveren, lagere melkproductie).

Zie ook www.rtvoost.nl/nieuws/282796/tweede-kamerlid-von-martels-niet-tevreden-met-antwoorden-over-elektrohypersensitiviteit.

Overigens zijn buitenlandse Overheden véél verder in het nemen van (ook wettelijke) maatregelen om overdosis straling te voorkomen, zoals in Frankrijk waar het verboden is in kinderopvang en lagere scholen WiFi te hebben. Recent werd in Californie/USA met een veto de ongebreidelde uitrol van 5G voorkomen. Zie voor een overzicht: www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/7294/redir.

In Nederland wéten ca. 3.500 mensen, dat hun gezondheidsklachten worden veroorzaakt door overdosis straling. Sommigen zijn inmiddels ernstig ElektroHyperSensitief (EHS). Ook Uw gemeente telt een aantal (bewuste) stralingsgevoeligen.

Ruim 550.000 mensen weten nog niet dat hun gezondheidsklachten worden veroorzaakt door straling. Ook de meeste artsen in Nederland zijn niet bekend met de risico’s van straling.

Ten onrechte worden veel patiënten (meer dan 40%!) bij huisarts en specialist als SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarbare Lichamelijke Klacht) gediagnosticeerd, terwijl de oorzaak straling kan zijn. Door uit die straling te blijven, resp. te zorgen dat er geen “overdosis” straling optreedt, verdwijnen de klachten. Alleen men weet dat dus niet en blijft doormodderen.

In Nederland zijn o.a. Stichting EHS, CPLD-vereniging actief voor de belangen van stralinggevoeligen én voor aandacht voor preventieve maatregelen voor alle burgers.

Helaas geven de Gezondheidsraad en “Centrale Overheid” onjuiste, misleidende en onvolledige informatie over straling: zij hanteren de mantra “Straling is onder de norm + het is niet aangetoond dat straling schadelijk is”.

Dat klopt niet:

. Er zijn dus 14.000 onderzoeken, welke de risico’s aantonen en exact benoemen. De wetenschappers van BioInitiative maakten in 2012 een “mooie” samenvatting: www.bioinitiative.org/report/wp-content/uploads/pdfs/BioInitiativeReport-RF-Color-Charts.pdf.
. Inderdaad is de straling in Nederland “onder de norm”, maar…..de norm in Nederland is de allerhoogste ter wereld! Nergens mag zo veel straling worden uitgestort als in Nederland. Daarnaast zijn er vele onderzoeken, welke ook bij lage veldsterktes aantonen dat er ernstige risico’s zijn. Een recent Advies van de Gezondheidsraad geeft ook aan dat er wel degelijk rekening moet worden gehouden met ook de stralingsrisico’s bij lage dosering.
. Over die “norm”: geheel ten onrechte hanteert de Gezondheidsraad/Commissie EMV een verouderde en achterhaalde norm, welke uitsluitend is gebaseerd op alleen het thermische (opwarmend) effect van straling, terwijl het “biologisch” effect - alom aangetoond - veel ernstiger gevolgen heeft.
. Tot slot en het is echt waar: de norm is gebaseerd op 6 (zes) minuten straling op een zak zout water. Dat is dus representatief voor een stralingsbelasting op mensen 24/7!

Ondergetekenden, Wally & Rob Verboog, hebben op advies van onze destijdse burgemeester Hans Martijn Ostendorp (gemeente Bunnik) vanaf eind 2016 de publiciteit gezocht om o.a. mensen te waarschuwen voor overdosis straling. Je kunt er namelijk wat tegen doen, maar je moet het wel weten!

Eind 2016 hebben wij onze website www.StopOverdosisStraling.nu (verkort www.SOSstraling.nl ) gelanceerd met alle informatie over straling, de gezondheidsklachten, maatregelen, links, documentaires, wat buitenlandse overheden al aan maatregelen hebben getroffen, etc.
Daarop ook een film, waarin Wally haar verhaal doet. Want zij kan vrijwel nergens meer naar toe vanwege de “overdosis straling”, doordat overal aantal + zendfrequenties van zendmasten zijn uitgebreid, vrijwel in ieder winkel en gebouw thans WiFi is, alsmede op drukbezochte plaatsen een groot aantal smartphones (en dus straling).
Afgelopen weekend stond in het AD en hun regionale bladen een fotoreportage over stralingsgevoeligen, waaraan Wally ook heeft meegewerkt: www.ad.nl/binnenlnd/ziek-van-straling~a9f1f801/.

Wij komen vaak in het buitengebied van gemeente Utrechtse Heuvelrug. Wij zijn zelfs bezig met de aanschaf van een nu nog stralingsarme locatie, maar dat zou veranderen met de komst van deze “domme lantaarnpalen”.
Ter info en ter overweging: heer Remco Muijs, projectleider “slimme lantaarnpalen” van Philips verklaarde eind 2017 desgevraagd na zijn presentatie op de Smart City Expo in Barcelona “zich niet te hebben verdiept in de mogelijke gezondheidseffecten voor inwoners”……
Dát klinkt niet echt “duurzaam” qua maatschappelijke verantwoordelijkheid en gezondheid voor de mens.

Trouwens, de 4G/Wifi en 5G van deze lantaarnpalen zijn zelf ook niet echt duurzaam, want alle apparatuur voor draadloze communicatie zijn “energievreters” (elektriciteit).

Kortom, kies voor gezonde en écht duurzame lantaarnpalen!
Nog een advies: neem bij de aanbesteding de bepaling op dat “de aannemer verklaart verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn voor de gezondheidseffecten op inwoners van de te gebruiken lantaarnpalen”.

Graag zijn wij desgewenst bereid tot verdere toelichting.

Met vriendelijke groeten,

Wally & Rob Verboog


Zie ook het door de VVD fractie ingediende amendement:
www.facebook.com/photo.php?fbid=2003027033245676&set=gm.1564631620239256&type=3 .Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie