StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
17/07/18Achtergrondinformatie ove
17/07/18Kennisplatform EMV (& Gez
Artikelen
16/07/18Firefighters Suffer Neuro
16/07/18With teen mental health d
16/07/18The inconvenient truth ab
07/07/18'Wifi op speelplaatsen on
30/06/18Countries ban iPads and m
22/06/18SAR waarden, Phones emitt
Berichten Nederland
13/07/18Zelfs VodafoneZiggo-ceo m
10/07/18Update Gemeente Heusden -
09/07/18Ziek door straling: slach
06/07/18Nederlandse providers moe
05/07/18De Omgevingswet en elektr
Berichten België
16/06/18Scherpenheuvel-Zichem: Be
14/06/18Tommelein laat straling d
Berichten Internationaal
17/07/18Frankrijk: PhoneGate scan
11/07/18USA: Berkeley Cell Phone
29/06/18Frankrijk: Appeal for the
28/06/18Ierland: Proposed legisla
Ervaringen | Appellen/oproepen
03/07/18Slimme meter ervaring
28/05/18Stralingsarme werkplek
28/05/18Ervaring in Denemarken
Onderzoeken
12/07/185 G wireless telecommunic
30/06/18Nervous system manipulati
21/06/18Absorption of wireless ra
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
17/07/18De Omgevingswet en elektr
01/06/18Wetgeving hoogspanningsli
15/05/18Brit dad sues Nokia for u
Oproepen
29/06/18Tegenlicht wordt 30% geko
15/06/18Stem voor plan voor een w
24/05/18Lezing in Westerhoven: Sm
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
07/07/18E/mail naar alle raadsled
07/07/18E-mail naar de TV redacti
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Brief naar de gemeente C.    
Ga naar overzicht berichten in: Reacties

Brief naar de gemeente C.
maandag, 10 juli 2017 - Dossier: Algemeen


Bron: lezer van StopUMTS die onderstaande brief naar haar gemeente heeft gestuurd
6 juli 2017

Gemeente C.
t.a.v. College B&W
Postbus ...
.........

Betreft: aandacht problematiek elektro hypersensitieve personen in C.

C., 6 juli 2017


Geachte Burgemeester en Wethouders,

Graag wil ik uw aandacht vragen voor de problematiek van elektro hypersensitieve burgers in C., waar ik er één van ben.

Wat is elektrohypersensitiviteit?
In Fact-sheet nr. 269 van de WHO (2004) staat dat elektrohypersensitiviteit (EHS) gekarakteriseerd wordt door een verscheidenheid aan klachten, die de getroffen personen toeschrijven aan elektromagnetische velden o.a. afkomstig van draadloze communicatiemiddelen zoals mobiele telefoons, zendmasten en draadloos internet. De meest voorkomende verschijnselen zijn huidklachten (roodheid van de huid, tintelingen en branderig gevoel) en neurasthenische en vegetatieve klachten (moeheid, uitputting, concentratieproblemen, duizeligheid, misselijkheid, hartkloppingen en spijsverteringsproblemen). Als mensen uit de buurt van de stralingsbronnen zijn, verdwijnen de klachten.

Erkenning en bescherming elektrogevoelige burgers
Onlangs is in de Belgische Senaat een motie ingediend om elektrogevoeligheid officieel te erkennen en maatregelen te nemen (zie bijlage) ter bescherming van elektro hypersensitieve personen (EHS’ers). Dit is nodig om te voorkomen dat EHS’ers door de almaar toenemende hoeveelheid straling ziek worden en niet meer als volwaardig lid van de maatschappij mee kunnen draaien. Bijvoorbeeld doordat ze niet meer kunnen werken of studeren. De tekst van de motie is zo helder dat ik daaraan niks toe te voegen heb: ik voeg deze bij als onderbouwing van mijn brief.

België volgt met de motie Zweeds voorbeeld: in Zweden is elektrogevoeligheid officieel erkend als functionele beperking. Ook de Raad van Europa adviseert sinds 2011 om aandacht te besteden aan elektrogevoelige personen en maatregelen te nemen om hen te beschermen (resolutie 1815, paragraaf 8.1.4, zie bijlage).

Huidige ontwikkelingen
De huidige draadloze ontwikkelingen zijn voor elektro hypersensitieve personen zeer zorgwekkend. Momenteel worden overal slimme meters geïnstalleerd en ook de slimme watermeter staat op stapel. Onlangs is een nieuw type mast in C. bijgeplaatst: de Iot mast; binnenkort volgen LoRa-masten. In 2025 moet in Nederland een 5G netwerk uitgerold zijn waarvoor heel veel extra zendmasten nodig zijn. De zendmasten voor 5G hebben een kleiner bereik dan de huidige zendmasten doordat het frequentiespectrum hoger ligt. Er zijn dus veel meer zendmasten nodig voor dezelfde dekkingsgraad. Ook worden er steeds meer kleine draadloze verbindingscellen geplaatst om overal draadloze dekking te garanderen.

Gevolgen voor EHS’ers
Voor EHS’ers betekent deze toename in stralingsbronnen beperkingen in de leef- en werksfeer en een toename van gezondheidsklachten. Gelukkig zijn er allerlei producten op de markt om de straling van buitenaf, afkomstig van zendmasten en van draadloze apparatuur van buren, meetbaar te beperken, zoals speciale verf, raamfolie of een stralingsbaldakijn. Dit is een dure business. Veel elektrogevoeligen hebben niet de financiële middelen om de noodzakelijke maatregelen te nemen doordat ze door hun elektrogevoeligheid niet meer in staat zijn om te werken en in een uitkeringssituatie zitten. Of parttime werken doordat fulltime werken niet meer mogelijk is.

En niet altijd zijn bovengenoemde maatregelen een oplossing. Woningen waar nu mensen met EHS wonen zullen door bijplaatsing van masten mogelijk ongeschikt worden voor bewoning. Indien het een huurwoning betreft in de sociale sector kan de EHS’er niet zomaar verhuizen. Er zijn steeds meer verhalen bekend van EHS’ers die moeten kiezen tussen een gezonde stralingsvluchteling zijn in caravan en op campings in the middle of nowhere overal en nergens, of ziek zijn met vaste woon en verblijfplaats. Dat deze problematiek levens en gezinnen kan ontwrichten moge duidelijk zijn.

Eerdere correspondentie met gemeente
Op dit moment is een handjevol inwoners van C. elektrohypersensitief. Een aantal van hen zijn bekend bij gemeente en GGD. Graag ga ik met de gemeente in gesprek om te kijken wat de gemeente voor deze mensen, waaronder ondergetekende, kan betekenen. Ik refereer hier ook aan de brief van de gemeente naar ondergetekende met kenmerk GEM-.......... van 28 juni 2013. Hierin schrijft de gemeente ‘Allereerst willen wij benadrukken dat wij oog hebben voor burgers die gezondheidsklachten hebben als gevolg van elektromagnetische straling. In deze ‘moderne tijd’ waarin steeds nieuwe draadloze toepassingen worden ontwikkeld en toegepast, kan het fenomeen elektrogevoeligheid de kwaliteit van leven werkelijk nadelig beïnvloeden. Wij zijn ons hiervan bewust en zijn daarom ook van mening dat, indien er mogelijkheden bestaan om de negatieve effecten van elektromagnetische velden te verminderen en de gemeente daar invloed op uit kan oefenen, wij daar invulling aan moeten geven’.

Wat kan de gemeente in praktische zin betekenen?
Er zijn voorzieningen waar EHS’ers een beroep op zouden kunnen doen voor de noodzakelijke woningaanpassingen, zoals de WMO. Er zijn al meerdere gemeenten die WMO-aanvragen van elektrogevoeligen hebben gehonoreerd. Ook zou de gemeente bij het plaatsen van masten met de woningen van EHS’ers rekening kunnen houden. En als dat niet mogelijk is kunnen helpen bij het vinden van geschikte vervangende woonruimte. Zodat EHS’ers kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer en zelfstandig functioneren in hun eigen leefomgeving. En niet straks als stralingsvluchteling de gemeente hoeven te verlaten of arbeidsongeschikt in de bijstand te belanden. Voor mij als geboren en getogen C-er die met veel plezier als ZZP’er in C. werkt een absoluut horrorscenario.

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,

J.
.....

Bijlagen:
1. Motie Belgische Senaat erkenning elektrohypersensitiviteit
2. Resolutie 1815 Raad van Europa


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer