Open brief aan KPN na onderzoek | Humanitaire crisis door straling

donderdag, 01 juni 2017 - Categorie: Reacties

Bron: www.earth-matters.nl/61/13712/straling-electrosmog/open-brief-aan-kpn-na-onderzoek-humanitaire-crisis-door-straling
1 juni 2017

(Redactie Nieuwsverlichting) OPEN BRIEF aan KPN en alle andere telecom-providers. De aanleiding voor deze brief:

. KPN heeft gelogen tegen de Nederlandse Overheid en daarnaast onderzoeken verduisterd. Zelfs een vinger in de pap bij de gezondheidsraad, die foutieve informatie over GSM/Wi-FI en zendmasten geeft. Dit, terwijl de gezondheidsraad op de hoogte is van wereldwijde sterfte onder mensen, dieren en planten.
. Wi-Fi blijkt een oorlogswapen te zijn, ontwikkeld door het leger om mensen te bestralen tot kanker. Er zijn nu letterlijk 3 miljoen oorlogswapens geopend in Nederlandse huishoudens. Artsen, GGD en GGZ hebben nog nooit zulke grootscheepse meldingen gehad van mensen die ineens ‘ niet slapen’, ‘ in paniek zijn’, ‘ ziek zijn’, ‘ vreemde koortsen en zieke kinderen. Volgens ons onderzoek direct te herleiden naar het openen van Wi-Fi-Hotspots, in Combinatie van het signaal van 4G, wat bestempeld is door wetenschappers en artsen in rapporten (verstuurd aan Neelie Kroes) als ‘ dodelijk’.
Zowel de gezondheidsraad als de verantwoordelijke minister van destijds,VVD-er Neelie Kroes, hebben rapporten en Medische-Appels binnengekregen, ondertekend door vooraanstaande onderzoekers; deze zijn gewoon van ‘ tafel geveegd’.

. KPN is benaderd door redactie-leden en zegt zelfs dat ze ‘ van niets weten’, ‘ er geen enkele informatie is dat straling de mens aantast’, terwijl er duizenden kanker-meldingen, rechtszaken en appels zijn geweest.
. Nederlandse stralingsnormen zijn in strijd met 1. De Grondwet en 2. De Universele mensenrechten
. KPN meldt niet aan de regering wat al zo’n tien jaar speelt. Ze verduistert opzettelijk informatie, waar de regering en de bevolking recht op heeft. Ze geeft foutieve, misleidende informatie aan journalisten..!

Behalve een wereldwijde test is digitale telefonie ook een verdergaande vervreemding van onze natuurlijk menselijk contacten. De digitale oma en opa hebben definitief hun intrede gedaan.

. KPN heeft geen klachtenloket voor enige klacht of melding over hun producten met betrekking tot letsel of gezondheidsschade. Dit, terwijl er vele meldingen worden gemaakt, zelfs over ziek worden van Wi-Fi, en inmiddels scholen en grote bedrijven over zijn gegaan tot gehele ontruiming van de Wi-Fi routers wegens zieke kinderen en werknemers.

Deze meldingen komen al jaren binnen, en KPN verkoopt dus gevaarlijke apparatuur, met het ‘ weten’ dat er scholen en bedrijven meldingen maken en het hele gebouw ontruimen. Dit betekent dus, met ‘ kennis van zaken’, burgers misleiden en zelfs lekker te maken met reclame ‘ Voel je vrij met 4G en Wi-Fi’
terwijl er inmiddels duizenden mensen meldingen maken dat ze ziek zijn.

. KPN geeft geen informatie op haar website over straling en het gebruik van Wi-Fi en gsm.. Is dit niet bizar..?? Terwijl er zoveel wetenschappelijke aanleiding toe is..??
. KPN verwijdt geen zendmasten, zelfs naar onze inzage, na klachten meerdere buren die ernstig ziek zijn van een geplaatste zendmast. Zelfs niet als de gemeente meldingen maakt aan KPN, met de vraag om de zendmast te verwijderen. Dit betekent dat KPN boven de wet staat. Hoe is dat mogelijk in een land als Nederland? En waarom is Nederland het enige land ter wereld waar de telecom-provider in zowel de politiek, de media en een heel land zo een grote vinger in de pap heeft dat hele straten verkankerd worden, en zelfs de eigen burger geen recht van spreken heeft?
. Hoe kan het dat Nederland 1 van de hoogste stralings-dichtheid ter wereld heeft? De gemeten straling is 1 miljoen maal de toegestane waarde van wat gezond is voor de mens. Het enige orgaan wat dit controleert is de gezondheidsraad en de ICNRIP, en in beide organen zit dezelfde persoon op de stralingsnormen. Niemand controleert deze organen..!!

Enkele bronnen van EMS, elektro-magnetische straling

. De ‘ reguliere’ media in Nederland zijn TE mild geweest. Als tv zenders en kranten al jaren geleden hadden bericht : ‘WI-FI levensgevaarlijk’, zaten we NU niet in 3 miljoen hotspots! Als de media morgen bericht ‘ WI-FI blijkt oorlogswapen te zijn, wat gebruik maakt van magnetrongolven’, kunnen morgen mensen zichzelf en kinderen beschermen. Dit gaat om grootschalige meldingen, wat direct door media dient te worden opgepakt. De journalistieke code is ‘ Eerlijke informatie voorziening’, en die van ‘ De mens heeft recht op een waarschuwing door de media als zij in gevaar is’. Wij doen een beroep op alle collega’s in de journalistiek. Elke dag in het leven met de straling van 4G en WI-FI is ‘ teveel’.

Muizen, kinderen, plankton, en ook mensen hebben directe DNA-schade al in enkele minuten in contact met deze straling. Iedereen is ‘ belazerd’ door de industrie, ook de regering. Wij journalisten moeten ‘ niet meer mild zijn’. In de krant had al lang moeten staan ‘ Wi-FI oorlogswapen’. ‘ KPN gevraagd om persverklaring wegens doofpot affaire straling’. ‘ Telecom-providers belazeren regering en de bevolking’. ‘ Duizenden letselschade meldingen inmiddels gedaan vanwege straling’. De media mag niet meer dienen als tool van de ‘ elite’, maar is een informatie-orgaan voor de bevolking. En zij loopt gevaar. Niet nu, maar alles in ons eco-systeem zal in enkele jaren volledig ‘ kapot zijn’ in deze straling.

. Als er een paar mensen ziek zijn door rotte zalm word alle zalm uit de schappen gehaald, en is het in alle kranten te lezen. Dit gaat om inmiddels honderd duizenden Nederlanders met stralings-klachten, en los duizenden officiële meldingen, en NOG zit KPN te liegen en te bedriegen, en zitten de zieke mensen radeloos thuis.

Beste KPN-directie,

Wij voeren een landelijk mediaonderzoek waarbij alle media betrokken is binnen Nederland. Na tien jaar onderzoek door redactieleden, hebben wij het afgelopen jaar al onze e-mails, telefoontjes en onderzoeken opgestuurd aan uw KPN. De essentie van deze berichten is dat er momenteel duizenden meldingen worden gedaan vanuit heel Nederland aan landelijke en regionale media, door zowel burgers, gemeenten, provinciale staten dat er mensen meldingen maken van:

. Zieke kinderen na het plaatsen van 4G-masten (en opening Wi-Fi/Wi-Fi hotspots)
. Ziek zijn na plaatsen zendmast rondom wijk/woning
. Mensen die niet meer kunnen slapen / functioneren of werken door 4G of Wi-Fi.

Kinderen zijn ook al risicogroep nummer 1 bij draadloze telefonie.

. Mensen die niets anders meer kunnen, dan een rechtszaak beginnen, vanwege letselschade dat hen is toegebracht door uw KPN. Mensen die brieven ontvangen, meldingen en klachten en zelfs rechtszaken winnen; maar nog steeds geeft KPN geen openheid, dat de zendmasten mogelijk dodelijke tot zeer ernstige letselschade aan dieren, mensen en planten toebrengen.
. KPN vermeldt nergens op haar website of in de gebruiksaanwijzing dat de Wi-Fi en de 4G-masten ernstige bijwerkingen hebben zoals kanker, leukemie, hersenletsel, botkanker, slapeloosheid en een lijst van 87 klachten die blijken uit 33.000 erkende wetenschappelijke onderzoeken.
. Wi-Fi word verboden inmiddels, na ernstig letselschade, bewijsbaar door straling van providers in de volgende landen: Zwitserland, Zweden, Duitsland, Japan en zelfs in Frankrijk, België en de UK zijn er inmiddels miljarden toegekend aan letselschadezaken. Providers vanuit de hele wereld keren miljarden (per slachtoffer) uit, omdat het inmiddels bewezen is dat Wi-Fi een magnetronproduct is, wat werkt met magnetronstralingen, die je cellen opkoken. Het blijkt officieel de hoofdoorzaak te zijn van: ADHD onder kinderen, leukemie, hersen-Tia’s, hormoon-disbalanssen, DNA schade, bomen in Nederland hebben massaal kanker na plaatsing van de zendmasten, bijenvolkeren sterven (officieel bewijsbaar) uit door Wi-Fi en zendmasten. De DNA schade van Wi-Fi is onomkeerbaar. Dit betekent, Wi-Fi muteert cellen en DNA: Kinderen en tieners zijn bewijsbaar en aangetoond in groten getale onvruchtbaar na het dragen van een smartphone of het slapen in Wi-Fi. Dit betekent dat door straling (bewijsbaar uit onderzoek) binnen 5 generaties de ‘ mens’ gaat uitsterven door de straling van providers.
. Wij hebben de rapporten van wetenschappelijke onderzoeken waaruit regelrecht blijkt, dat KPN alle informatie kent en hier altijd weet van heeft gehad. Een oud-directeur geeft in Zembla zelfs toe, dat ze op de hoogte zijn van de schadelijke gevolgen van hun masten en apparatuur. Dit was in een tijd van 2G. De masten hebben nu een sterkte die honderden malen sterker is en dus desastreus voor ‘ al het leven’.

Als je autoradio al ernstig gestoord wordt, wanneer je onder of langs zo’n GSM-mast rijdt, wat voor invloed denk je dat die masten en de EMS (elektro-magnetische straling) voor effect op ons en het Aardeveld hebben?

. Het is in strijd met de grondwet dat een provider in openbaar milieu 4G- masten plaatst, waarvan in Rapporten in andere woorden word gesproken als ‘ dodelijk voor vrijwel al het leven’.’ Onomkeerbare gevolgen voor de hele mensheid’, ‘ Misdaad tegen de mensheid’. Dieren, planten en mensen hebben een verwacht eindstadium kanker met 4G!
. Wij hebben meer dan een paar duizend meldingen gelezen van Nederlanders die ernstig ziek zijn van straling, moeten verhuizen of klachten hebben van jullie straling. Normaliter worden klachten geregistreerd, komt dit in de bijsluiter te staan, en komt er eerlijke informatie-voorziening om burgers te beschermen tegen oa. kanker. Dit betekent dat de meldingen bij KPN bekend zijn, en dus ook dat KPN weet dat ze producten verkopen en maken die mensen dodelijk ziek maken. KPN heeft deze meldingen binnengekregen, en vermeldt niets op de gebruiksaanwijzing of hun website. Dit betekent : verduistering met kennis van zaken.

Dit betekent ook gerechtelijk: De grondwet overschrijden op meerdere gebieden, te weten:

. De mens heeft recht op een gezond leefmilieu. (Mensen moeten verhuizen om zichzelf en de kinderen te redden! Dit blijkt uit duizenden officiële meldingen en rechtszaken in Nederland).
. De mens heeft recht op eerlijke informatieverstrekking: KPN houdt medische informatie achter en verkoopt onder valse voorwendselen levensgevaarlijke producten
. In het buitenland wordt wel eerlijk informatie verstrekt over het gebruik van mobieltjes, Wi-Fi en de plaatsing van zendmasten. Er is dus geen leugentje meer mogelijk, en er kan niet omheen worden gedraaid. De regeringen in Europa geven een ernstig negatief signaal af over 4G en Wi-Fi. En KPN zegt openlijk aan onze redactieleden: ‘ Dat ze van niets weten’, dat klopt niet, wij hebben hier duizenden meldingen. Wat heeft u als woordvoerder hier aan toe te voegen?

Er bestaat officiële oorlogsdocumentatie dat Wi-Fi ontwikkeld is door het leger, om ambassadepersoneel te verkankeren. Dit zijn officiële documenten, zelfs bevestigd door experts die er zelf mee hebben gewerkt en medewerkers van de telecom-industrie. Kortom, gewoon bevestigd. Geen twijfel over mogelijk, en geen ‘ afwimpel-verhaal’. Bestraling van Wi-Fi verkankert dus mensen, wat nu verkocht word als consumentenproduct. Graag hierop uw reactie. KPN is al gebeld hierover en er zijn brieven gestuurd. Geen reactie. Het gaat hier om informatie die gewoon opvraagbaar is, en niet ‘ niet waar’, of ‘ valt wel mee’, ‘ niet bekend’.

“Het zou een fout zijn om nu het zich opstapelende bewijs te negeren, dat aantoont dat er een verband is tussen het gebruik van mobiele telefoons en gezondheidsrisico’s. Met name waarbij het gaat om de kwetsbaarheid van kinderen in dit verband”… !
Neurochirurg Kevin O’Neill,

voorzitter ‘Brain Tumour Research Campaign’.

Het is bekend bij KPN dat Wi-Fi een magnetronstraling is, en dat hiermee de grondwet is overtreden. Bovendien is bekend dat er inmiddels duizenden mensen letselschade hebben dan al niet via kanker, leukemie en hersentumoren door het gebruik van GSM , Wi-Fi, of zendmasten. Waarom geeft u geen persverklaring? Komt er een ernstige waarschuwing in de gebruiksaanwijzing, en waarom ontkent u tot op heden alles, terwijl er 33.000 onderzoeken zijn, en de Europese raad en zelfs onze buurlanden een ernstig signaal afgeven?

. Waarom kunnen alle stervende mensen, zieke mensen geen letselschade indienen bij KPN? Er staat nergens een letselschadeformulier waar deze mensen terecht kunnen.

Waarom bent u inmiddels zelf niet naar de media gestapt om de bevolking te waarschuwen, aangezien we in 3 miljoen oorlogswapens door o.a. KPN zijn gezet, en de Europese Raad zelfs inmiddels een ‘ misdaad tegen de mensheid’ heeft ingediend?

Mogen wij u alvast hartelijk danken voor uw reactie.

Onderstaand enkele bronnen:

dutchamazingnewsblog.wordpress.com/category/straling/
www.wanttoknow.nl/nieuws/schadelijke-straling-doofpot-op-europees-niveau/
onzetaal.nl/taaladvies/advies/misdaden-tegen-de-menselijkheid-mensheid
KPN vertrapt zo’n 4 basale mensenrechten:

www.mensenrechten.nl/wat-zijn-mensenrechten/mensenrechten-op-een-rij
www.mast-victims.org/
Deze website heeft inmiddels vele letselschade verhalen en meldingen binnen!

Voorlichting/8001/tv_dialoog_biologische_effecten_van_ems
Waar gaat dit allemaal om..?!

Onze Mensenrechten.
De mensheid verdient het, om haar Mensenrechten terug te krijgen. Bedrijven verkopen producten die mensen misleiden en ziek maken, om geld te verdienen. Dit heet ‘ coorporate criminals’. Dit is niet gewoon. Het is niet’ normaal’ om vergiftigd te worden, bestraald, verkankerd, gevangen te worden gehouden, een slaaf te zijn, en te worden misleid om vervolgens ziek te worden wegens het moedwillig verkopen van producten of eten die ons ziek maken.


Inhoudelijk klopt niet alles, maar met recht kan je na dit verhaal wel zeggen: ''Uit het leven gegrepen'' (naar het vroeger zeer populaire tv programma ''Farce Majeure''Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie