Brief naar de Koning

zondag, 21 mei 2017 - Categorie: Reacties

Bron: brief van een lezer
11 jan. 2016

Een beetje verlaat geplaatst, behalve een brief is het een ervaringsverhaal

Geachte Koning Willem-Alexander;
Geachte Koningin Maxima,
Ik ben vanuit een studio (lees: kelder-woninkje) verhuisd naar een 'normale' woning. Mijn naam is G..... S...... (53) en ik ben verhuisd vanuit 'Emmermeer' naar 'Angelslo' binnen de gemeente Emmen; de grootste industriestad v/h Noorden.

Vanaf 1e nacht: (01-03-2013) volledig onderuit gegaan. Puntje v/d tong voelde zoals het 'testen' van een batterij op die wijze. Na 1e nacht (bij het opstaan) dacht ik longontsteking oid te hebben. Zat helemaal 'vol' en het lichaam riep pijnen uit. Vervolgens werd mij duidelijk: 'ja......maar.......dit is 'stroom'.........).
Om een lang verhaal kort te maken: binnen no-time: EHS (Electro-Hyper-Sensitief) geraakt. Sindsdien tot nu toe in erbarmelijke vorm en levensbeëindiging aangevraagd, overwogen, maar toch ingetrokken omdat er een 'taak' ligt.

Mijn verzoek aan U (beiden) is, om Uw Koningsschap in ere te houden, en/of te herstellen vwb het welzijn van 'het volk'.

Ik vraag U om in te grijpen in het roekeloze van het draadloze en verdere (pandemische) gevolgen te voorkomen. Dit verzoek is gebaseerd op mijn diepgaand lijden, welke ik ervaar als martelen/folteren. Ik kan hier niet meer leven; mijn droom (het nieuwe huis op een haast te mooi lijkende (hoek-)plek) is een nachtmerrie geworden middenin een 3-punt van stralende (voorheen UMTS- maar nu LTE-) antennes. Middenin (!) de woonwijk!
Overheid/-heden, weet/weten van geen wijken, en zijn oost-indisch-doof + zien enkel geld; niet het welzijns-ondermijnende van dit gruwelijk experimenteren met gepulste microgolven.

Graag wijs ik u op websites zoals die zijn: StopUMTS (voorop en inhoudelijk de meest gerenommeerde die ik ken) en die van Stichting EHS (waar ook veel duidelijkheid en informatie te vinden valt). Tot op heden is de politiek niet genegen in te grijpen, zoals er ook vele decennia niet is ingegrepen mbt asbest, als enkel een voorbeeld.

Wat mij grote zorgen baart, is dat de weg van 'EHS' via ziekte(n) verloopt, waardoor er geen concrete aanwijzing overblijft om dat te wijten aan 'straling' c.q.: EMV (electro-magnetische velden).

Ik ervaar (en noem) het: 'bio-resonantie i/h kwadraat'. En daarin zit 'm het kwaad. Het is (triggerend) ziekmakend, sluipend geraffineerd en nogal fataal. Maakt mensen stuk, daar de mens zelf een biochemisch-elektrisch systeem is. (Eigenlijk ook: 'EHS').

Dit experiment jegens de mensheid dient vanuit mede-menselijkheid een halt toe te worden geroepen, omdat het inhumaan is; een schending van het grondrecht voor ieder individu binnen Uw Koninkrijk. Het 'wetenschappelijk onderzoek' waarop de norm(en) tav niet-ioniserende-straling(en) zijn gebaseerd is een hoax per definitie. Ik schaam mij daarvoor.

24/7 Is nogal anders tov een 6 minuten-durend-onderzoek adhv een zak water waarin een zoutoplossing. Dat is denigreren van de mens en dient geen ander doel dan macht en geld.

De mens is meer dan dat; ook U bent meer dan dat.

En bij eenmaal opgelopen 'EHS' zijn er geen normen meer; enkel nog de natuurlijke.

Laat dat nou wezenlijk zijn, en een enorme sprong in bewustwording mijnerzijds betekenen.

Majesteit(en), ik heb de indruk (en vrees met grote vreze) dat hier eea buiten proportioneel wordt veronachtzaamd en dat verontwaardigt mij zeer. Nadrukkelijk vraag ik Uw hulp.

Mijn klachten (fysiek en mentaal) zal ik U niet mee vermoeien; ze zijn vindbaar op de genoemde sites en ik kan die meldingen grotendeels onderschrijven.
Heb nog geen kanker; vind echter de weg daar naartoe uiterst moeilijk.
50% v/d Nederlanders kent slaapproblemen. 1/3 v/d Nederlanders krijgt vroeg of laat, te maken met kanker. Hartproblemen schijnt de 'tsunami' v/d nabije toekomst te zijn/gaan worden. Diabetes grijpt om zich heen, zo ook hormonale stoornissen, en zo kan ik doorgaan, maar doe dat niet. Omdat het niet 'normaal' is.

Of het moet al een 'norm' betreffen. (Daar wil ik niet aan; dan zou het een 'doel' zijn).

Wel wil ik U wijzen op het feit dat dit (een gevolg van) beleid is.

Ik doe U dan ook mijn welgemeend, dringend verzoek, hier aandacht aan te schenken toekomen, en hulp te bieden aan mensen met 'EHS' tgv (veelal langdurige) blootstelling aan (te sterke) EMV.

U bijzonder complimenterend met Uw opmerking tijdens een schoolbezoek, nog niet zo lang geleden (2015):

'Kijk elkaar es in de ogen; dat is veel leuker'.

Ik hoop van harte (en ziele) dat dit schrijven in Uw handen mag geraken, dat U daadkracht toont in deze, en de mogelijkheden daartoe heeft.

Dat U voorstander mag zijn van het 'voorzorgs-principe' inzake EMV/draadloos en dat U bijdraagt aan hulp voor de reeds duizenden die daaraan onderuit zijn gegaan. Voor hen geldt:

'vluchten kan niet meer; ik zou niet weten hoe. Schuilen kan nog wel, maar waar naartoe'?

Kan heel veel meer schrijven (en onderbouwen) maar doe dat niet.
Uw agenda is niet aan mij om te belasten. Ik ben inwonend burger van Uw Koninkrijk en heb mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid in deze, genomen en vorm gegeven.

Mijn hoop is niet voor niets. naar ik hoop.

Mijn hoop is ook U. En dat U bespaard mag blijven van wat mij is overkomen.

Met vriendelijke groet,
G.S.

Met als antwoord van het 'Kabinet van de Koning':

Geachte heer S...

Op verzoek van Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin bericht ik u de ontvangst van uw brief van 11 januari jl.

De Koning heeft uw brief ter behandeling in handen gesteld van de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Directeur van het Kabinet van de Koning.
Voor deze
.....
Mw. mr. M.B......

Naschrift van G.S.:
Owh: vwb de reactie v/h kabinet v/d Koning, het volgende:
Nimmer een reactie ontvangen v/h ministerie van VWS.
De keuze v/h Kv/dK richting doorzending naar het ministerie van VWS vond ik opmerkelijk, daar telecom onder EZ valt. Jammerlijk acht ik de conclusie dat de Koning de brief niet zelf onder ogen heeft gekregen.
Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie