Reactie Koningin Wilhelmina Fonds Kankerbestrijding

zaterdag, 28 augustus 2004 - Categorie: Reacties

Telefonisch heeft het Koningin Wilhelmina Fonds Kankerbestrijding (KWF) het volgende laten weten:
  • Het KWF volgt het advies van de Gezondheidsraad en het IARC (International Agency for Research on Cancer): Er bestaat volgens deze organisaties geen wetenschappelijk bewijs voor een oorzakelijk verband tussen straling en het ontstaan van kanker. Om een mogelijk verband definitief uit te sluiten is nader onderzoek nodig.
  • Over mogelijke verbanden tussen straling en andere lichamelijke klachten hebben we geen mening.
  • Voor wat betreft het onderzoek geldt dat KWF Kankerbestrijding voorstellen voor onderzoek op het gebied van kanker ontvangt van onderzoeksinstellingen en deze laat beoordelen door de Wetenschappelijke Raad. KWF Kankerbestrijding voert dus niet dergelijk onderzoek zelf uit en initieert deze ook niet.

Commentaar StopUMTS.nl:
Het is nogal eigenaardig dat ook het KWF besluit kritiekloos achter het ongefundeerde standpunt "geen bewijs voor schadelijkheid" van de Gezondheidsraad te staan, terwijl aanwijzingen voor de schadelijkheid en voor de relatie met kanker volop aanwezig zijn. Een uitgebreid overzicht van aanwijzigen van schadelijkheid van hoogfrequente straling is beschikbaar op deze site. Ook de mening van 1000 ongeruste Duitse artsen en zo'n 130 kinderartsen wordt genegeerd. Deze artsen zien o.a. een relatie tussen de toename van kanker en de blootstelling aan elektromagnetische velden.

Als het KWF werkelijk tegen kanker wil strijden, dan zou het initiatief moeten tonen en de onderzoekspartijen (universiteiten, onderzoeksinstanties) en de overheid moeten motiveren (of zelfs eisen) om bijvoorbeeld het Naila-onderzoek te reproduceren.
Let wel: Het gaat hier om een onderzoek dat een drievoudig risiko op kanker aantoont voor mensen die binnen 400 meter van een zendmast wonen. Tevens zijn er veel studies die kanker bij ratten, muizen, apen en mensen aantonen en studies die biologische effecten die sterk geassocieerd zijn met een verhoogd kankerrisico, zoals DNA-breuken laten zien.
StopUMTS.nl vindt het standpunt van het KWF onacceptabel. Het lijkt erop dat het KWF aan de kant van preventie weinig wil doen en slechts onderzoek wil doen naar de behandeling van kanker en naar symptoombestrijding (waarbij het leed al gedaan is).
Net als de telecomproviders verschuilt ook het KWF zich achter de overheidsinstanties. Zijn er binnen het KWF dan geen mensen die beschikken over een kritisch denkvermogen ?

Lees vooral ook de reactie op de brief van de vijf telecomproviders, vertegenwoordigd in Monet.
Hierin wordt in detail uitgelegd dat volgen van het advies van de Gezondheidsraad getuigt van een afwezigheid van kritisch denkvermogen.

Mocht het KWF na overweging alsnog een andere mening hebben, dan ontvangt StopUMTS.nl deze graag (e-mail).

Typisch is tevens dat het KWF op het gebied van voeding met betrekking tot de preventie van kanker onzorgvuldige conclusies trekt. Lees hier het artikel op Kanker-Actueel.nl.
Een doemscenario lijkt werkelijkheid te worden: Wil het KWF wel echt iets aan kankerpreventie doen ?


Ga terug naar de overige reacties
Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie