Mail naar ''kunnenwepraten.nl'' initiatief Joris Luyendijk e.a.

zondag, 05 maart 2017 - Categorie: Reacties

Bron: decorrespondent.nl/6291/welkom-bij-kunnen-we-praten-zo-kan-jij-meedoen-aan-het-gesprek/2248887731508-132c0ee2
28 febr. 2017

Op initiatief van Joris Luyendijk, het Algemeen Dagblad met een aantal regionale kranten en De Correspondent kan iedereen die dat wil een bijdrage op deze site zetten en mee discussiëren. Het thema is:
''Ook ik ben het vertrouwen in de gevestigde partijen voor een flink deel kwijt''
Het verhaal met de beste citaten en mooiste reacties wordt een verhaal voor de kranten.

Wij (StopUMTS) hebben de volgende bijdrage ingestuurd:Knegsel 5 maart 2017

Betreft: het negeren en niet erkennen door onze overheid van gezondheidsschade veroorzaakt door draadloze communicatie (zendmasten, WiFi, DECT telefoons, enz.)

Beste Joris Luyendijk,

Recent zijn een aantal schadelijke milieufactoren uitvoerig in het nieuws geweest, zoals Q koorts, kankerverwekkende verf bij defensie en aardbevingen in Groningen.
In alle gevallen was sprake van te late voorlichting, ontkenning van verantwoordelijkheid van overheidszijde en vervolgens niet voldoende of geen hulp voor slachtoffers. Dit alles om economische en industriële belangen niet te schaden.

Aan dit rijtje milieufactoren kunnen we elektromagnetische straling van draadloze communicatie toevoegen. Er zijn al veel mensen ziek door deze straling en dat worden er steeds meer, mede door de toenemende stralingsbelasting waaraan voor velen niet te ontkomen is. Dit heeft geleid tot permanent ernstige klachten, verlies van werk, onleefbare woonsituaties en zelfdodingen. Onze kinderen worden al van jongs af aan (zelfs in de moederschoot) blootgesteld aan een hoge dosis straling.

In de media komen herhaaldelijk berichten dat steeds meer mensen, vooral jongeren slecht slapen. Vaak wordt het blauwe licht van beeldschermen en ook de verslaving aan de smartphone als oorzaak gezien, maar de straling van draadloze communicatie die dit mede kan veroorzaken wordt genegeerd.
Er zijn momenteel in Nederland een miljoen mensen met lichamelijk onverklaarde klachten die veelal overeenkomen met die van elektrogevoeligen. Toch weten de meeste mensen door gebrek aan voorlichting niet dat hun smartphone, DECT-telefoon en wifi schadelijk is voor de gezondheid en mede of in belangrijke mate verantwoordelijk kan zijn voor hun klachten.

Om een indruk te krijgen van de ernst van de aan straling toegeschreven klachten zie de ervaringsverhalen die StopUMTS in een half jaar kreeg naar aanleiding van een petitie voor het behoud van stralingsarme ‘witte zones’. Deze petitie is in 2015 aangeboden aan de Tweede Kamer, maar er is niets mee gedaan. Zie pp. 6/56 in:
pdf/Oproep%20behoud%20'witte%20(stralingsarme)%20zones'.pdf

Ook zijn er duizenden wetenschappelijke peer-reviewed publicaties die gezondheidsschade veroorzaakt door deze straling aantonen. Om een indruk te krijgen hierbij de link naar een overzicht:
www.bioinitiative.org/

De normen voor de toegestane stralingsintensiteit zijn in Nederland de hoogste ter wereld. Dit omdat alleen opwarming van ons lichaam door de straling bij ons als mogelijk schadelijk wordt erkend. In de meeste Oostbloklanden, waaronder Rusland en ook China, worden ook niet thermische biologische effecten als schadelijk erkend en daar zijn de toegestane stralingsintensiteiten een factor honderd lager dan bij ons. De officiële Oostenrijkse artsenorganisatie ÖAK gaat veel verder. In haar 17 pagina’s lange richtlijn voor diagnose en behandeling van gezondheidsklachten in verband met elektromagnetische velden (waaronder deze straling), beveelt zij een maximale stralingsintensiteit aan die een factor één miljoen lager is dan de Nederlandse norm.
De Nederlandse overheid doet niets om de burgers goed voor te lichten en tegen deze straling te beschermen, in tegenstelling tot veel andere landen waar wel maatregelen zijn genomen om burgers en met name kwetsbare kinderen te beschermen; voor een overzicht zie:
www.stopumts.nl/pdf/Compilatie-RF-straling-2017.pdf
Hierin o.a.:
- resoluties van het Europees Parlement en de Raad van Europa om de stralingsbelasting te beperken en om elektrogevoeligheid van personen te erkennen en om elektrogevoeligen hulp te bieden.
- de IARC-WHO classificatie van deze straling als mogelijk kankerverwekkend.
- maatregelen in vele landen, vooral ter bescherming van kinderen.

Wij hebben de overheid al herhaaldelijk benaderd over dit onderwerp. Een antwoord dat we twee jaar geleden kregen van Carla Dik-Faber van de ChristenUnie: ‘er is in de Tweede Kamer geen draagvlak voor dit onderwerp.’ Recent was het antwoord van de SP dat ze nog terughoudend zijn om regelgeving in te voeren ten aanzien van wel of geen mobieltjes en blootstelling aan beeldschermen voor kinderen. Verder heeft geen enkele partij gereageerd op onze mails. Elektrogevoeligen hebben in Nederland geen rechten. Erkenning van het bestaan van elektrogevoeligheid van personen met de mogelijk zeer ernstige gevolgen voor de gezondheid, en voorlichting daarover, zou een bedreiging zijn voor de draadloze communicatie en de verdere uitrol daarvan. Hetzelfde scenario wordt gevolgd als in het verleden met roken en asbest: zolang mogelijk ontkennen en ondertussen de winst maximaliseren. De slachtoffers? Daar bestaat de term ‘collateral damage’ voor.

Mede vanwege het voorgaande zijn ook wij het geloof in de politieke partijen kwijt. Het is van groot belang dat er aandacht voor dit onderwerp komt, speciaal bij de overheid, en dat zoals in veel andere landen het voorzorgsprincipe toegepast wordt.

Dr. Robert O. Becker, naar verluid tweemaal genomineerd voor de Nobelprijs voor Geneeskunde, zei in een interview in 2000:
''I have no doubt in my mind that at the present time the greatest polluting element in the earth’s environment is the proliferation of electromagnetic fields.''

Met vriendelijke groet,
Leendert en Eke Vriens
www.stopumts.nl
0497 513449Lees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie