Digiziek, het nieuwe boek van Manfred Spitzer

donderdag, 20 oktober 2016 - Categorie: Reacties

Naar aanleiding van dit nieuwe boek, waarover een uitgebreid artikel stond in Vrij Nederland, is op 19 okt. 2016 de volgende mail naar Vrij Nederland gestuurd. Deze mail is in het 5 november nummer 44 van Vrij Nederland gepubliceerd.


Spitzer en Digiziek

Na het in 2012 uitgekomen boek van de psychiater Manfred Spitzer, Digitale Dementie, is nu zijn volgende boek Digiziek verschenen (VN 41/42). Spitzer stelt dat digitale media gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Niet alleen cognitieve en psychische problemen kunnen er door veroorzaakt worden, maar men kan er volgens Spitzer ook lichamelijke ziekten van krijgen, zoals diabetes type 2, hoge bloeddruk en obesitas. Hij heeft ongetwijfeld gelijk als hij stelt dat digitale media niet gezond zijn. Wat me echter verbaast, en wat Spitzer kennelijk niet weet (ik kan me dat trouwens niet voorstellen) of niet wil weten (ligt meer voor de hand) is dat ook de elektromagnetische straling van draadloze communicatie, zoals wifi, zendmasten, smartphones, DECT telefoons enz. schadelijk is voor de gezondheid.

Er is al veel geschreven over het overmatig gebruik van digitale media, vooral over verslaving en het gevaar in het verkeer. Maar dat de straling van deze apparaten schadelijk is voor de gezondheid, weten de meeste mensen niet. Wereldwijd zijn er echter duizenden peer-reviewed onderzoeken gepubliceerd die schade aantonen. Ook zijn er legio ervaringsverhalen van mensen die ziek zijn geworden door deze straling. In veel landen wordt het voorzorgsprincipe toegepast om vooral kinderen, die al van jongs af aan worden blootgesteld, te beschermen. Helaas vindt de Nederlandse overheid het niet nodig het voorzorgsprincipe te hanteren of de burger te waarschuwen voor de mogelijke gezondheidsrisico’s. Economische belangen gaan kennelijk voor en er wordt nu nog goed aan verdiend.

Maar om terug te komen op Spitzer en zijn onderzoeken, helaas heeft hij zich niet verdiept of wil zich niet verdiepen in de effecten van elektromagnetische straling die tot dezelfde en andere ziekteverschijnselen kunnen leiden. Jammer dat sommige wetenschappers oogkleppen op hebben en niet verder kijken dan hun eigen straatje.

Eke Vriens

Knegsel


Ook in diverse andere media is aandacht geschonken aan dit nieuwe boek, onder meer in de Telegraaf. Daar is op 20 oktober de volgende mail naar toe gestuurd:

Spitzer en Digiziek

In het artikel ‘Schrijven, niet vegen’ (de Telegraaf, 17 oktober) stelt de Duitse psychiater Manfred Spitzer in zijn onlangs uitgekomen boek Digiziek dat kinderen door het gebruik van smartphones en tablets minder goed leren omdat zij hun motorische vaardigheden niet oefenen. Ook heeft hij het over verslaving aan de smartphone die tot concentratieverlies leidt.

Niet alleen cognitieve en psychische problemen kunnen door digitale media veroorzaakt worden maar volgens Spitzer wordt ook de fysieke gezondheid bedreigd. Slapeloosheid, overgewicht en een verhoogde kans op diabetes kunnen het gevolg zijn. Ook in Vrij Nederland (15 oktober) is een artikel gewijd aan het nieuwe boek van Spitzer. In zijn in 2012 verschenen boek Digitale dementie schrijft hij over de achteruitgang van ons geheugen door digitale media. In Digiziek gaat het over de schade voor het hele lichaam. Hij heeft ongetwijfeld gelijk als hij stelt dat digitale media niet gezond zijn; en ook dat de motoriek en zintuigen van kinderen niet goed ontwikkeld worden als ze niet meer schrijven maar alleen over hun tabletschermpje vegen. In andere onderzoeken is aangetoond dat de lesstof beter beklijft als er geschreven wordt.

Wat me echter verbaast, en wat Spitzer kennelijk niet weet (ik kan me dat trouwens niet voorstellen) of niet wil weten (ligt meer voor de hand) is dat de elektromagnetische straling van draadloze communicatie, zoals wifi, zendmasten, smartphones, DECT telefoons enz. schadelijk voor de gezondheid is. Deze straling kan ook slapeloosheid, concentratiegebrek en andere fysieke en psychische schade veroorzaken.

Er is al veel geschreven over het overmatig gebruik van digitale media, vooral over verslaving en het gevaar in het verkeer. Maar dat de straling van deze apparaten schadelijk voor de gezondheid is weten de meeste mensen niet. Wereldwijd zijn er echter duizenden peer-reviewed onderzoeken gepubliceerd die schade aantonen. Ook zijn er legio ervaringsverhalen van mensen die ziek zijn geworden door deze straling. In veel landen wordt het voorzorgsprincipe toegepast om vooral kinderen, die al van jongs af aan worden blootgesteld, te beschermen. Helaas vindt de Nederlandse overheid het niet nodig het voorzorgsprincipe te hanteren of de burger te waarschuwen voor de mogelijke gezondheidsrisico’s. Economische belangen gaan kennelijk voor en er wordt nu nog goed aan verdiend.

Maar om terug te komen op Spitzer en zijn onderzoeken, helaas heeft hij zich niet verdiept of wil zich niet verdiepen in de effecten van elektromagnetische straling die tot dezelfde en andere ziekteverschijnselen kunnen leiden. Jammer dat sommige wetenschappers oogkleppen op hebben en niet verder kijken dan hun eigen straatje.

Eke Vriens

KnegselLees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie