CPLD vereniging: correctie onjuiste informatie

zaterdag, 08 oktober 2016 - Categorie: Reacties

Rectificatie

In het CPLD bulletin 'Stralend' van oktober 2016 is een storende fout geslopen. Onder de kop “Reactie van Eke Vriens” is niet haar tekst opgenomen maar een deel van de tekst van het oorspronkelijke artikel waar ze commentaar op had, namelijk:

''Om electrostress tegen te gaan zijn er verschillende methoden.
- Sporten; trainen op de bellicon trampoline met diverse workouts is zeer geschikt,
- Kan men niet sporten dan is een ontspanningsoefening een geheel andere mogelijkheid.
Beide methoden zorgen voor het gelukshormoon (endorfine) zodat de electrosstress het lichaam verlaat.''


Om dit recht te zetten drukken we hierbij de tekst van de e-mail af die zij op 4 juli 2016 naar de CPLD redactie toezond (en die dus niet geplaatst was):

“Elektrostress en maatregelen

In het CPLD bulletin ‘Stralend’ van juni 2016 staat een artikel over een Amsterdamse vrouw die vluchtte wegens elektromagnetische straling. Aan het eind van het artikel wordt beweerd dat er verschillende methoden zijn om elektrostress tegen te gaan zoals springen op de Bellicon trampoline of ontspanningsoefeningen. Daardoor zou elektrostress het lichaam verlaten. Natuurlijk is het goed om te sporten of te ontspannen maar dat je daarmee de gevolgen van de elektromagnetische straling te niet doet is niet waar. Net zo goed als je verbranding door de zon niet door het bovengenoemde tegen kunt gaan. Als je elektrogevoelig bent is het beste om de straling te vermijden.

Een paar mogelijkheden:
- Geen DECT-telefoon maar een bedrade telefoon gebruiken
- Geen mobieltje gebruiken en als het niet anders kan, dan niet ’s nachts naast je bed leggen.
- Bedrade computer, maar als je toch wifi wil gebruiken dan ’s nachts uit.
- Dan zijn er nog verdergaande maatregelen om je huis af te schermen voor de zendmast in de buurt of tegen de wifi en DECT van de buren.

Op StopUMTS zijn veel meer tips te vinden in de rubriek ‘Voorlichting’, bijvoorbeeld:
Voorlichting/9778/10_tips_om_je_stralingsbelasting_te_reduceren

Dit artikel lijkt een reclame voor de Bellicon trampoline en ik weet niet of dat de bedoeling was.

Eke VriensLees verder in de categorie Reacties | Terug naar homepage | Lees de introductie