Reacties


06/09/2021'Antivaccinatie-kraaiers vormen een bedreiging voor de gezondheid'
 
19/08/2021Info over 5G uit Zwitserland en andere landen
 
18/05/2021Brief aan gemeente(n); voorbeeldbrief
 
24/03/2021Brief aan de fracties van de CU en de SGP van de Tweede Kamer
 
28/01/2021Schriftelijke vragen van het lid Stoffer (SGP) aan EZK en aan MZS over de uitrol van 5G
 
13/11/2020Brief van een lezer van StopUMTS aan de CU en de SGP in de Tweede Kamer
 
12/04/2020Brief Duitse artsen en psychotherapeuten aan Angela Merkel om 5G te stoppen
 
11/04/2020Oproep aan gemeenten: stop alle 5G activiteiten nu het democratisch proces stagneert!
 
09/02/2020Brief aan de Tweede Kamer, verstuurd op 28 jan. 2020
 
16/01/2020De reactie van Eerlijk over Straling op de voorgestelde Veiling Frequentiebanden
 
30/12/2019Beantwoording-Kamervragen over de uitrol van 5G; Mona Keijzer
 
07/10/2019Trouw: e-mail aan de heer Edwin Kreulen, ombudsman van Trouw
 
29/08/2019Uit de mailbox: 5G, wat moeten we er mee?
 
19/08/2019Brieven aan de overheid
 
15/08/2019Brief van een lezer aan onze overheid en vele anderen
 
17/07/2019Mail d.d. 17 juli 2019 aan de Raadsleden van de Gemeente Den Haag
 
20/06/2019Reactie van de Stichting EHS op de 'Kabinetsreactie 5G en gezondheid'
 
14/06/2019Reactie Let's Talk about Tech op de kabinetsreactie ‘5G en gezondheid’
 
12/06/2019Mail d.d. 11 juni 2019 aan mevrouw Laura Bromet lid van de Tweede Kamer
 
12/06/20192-de mail d.d. 11 juni 2019 aan mevrouw Laura Bromet lid van de Tweede Kamer
 
30/05/2019Brief Regering over 5G en Gezondheid aan de Tweede Kamer, met commentaar
 
23/05/2019Brief naar de commissie EZK over 5G en antwoord van de griffier dat het debat over 5G openbaar is
 
26/04/2019Tweede E-mail StopUMTS naar leden Tweede Kamer betrokken bij 5G
 
19/04/2019E-mail StopUMTS naar leden Tweede Kamer betrokken bij 5G
 
27/03/2019Bezwaar 5G; voorbeeldbrief voor gemeenten
 
08/03/2019Brief aan de gemeente Zutphen
 
18/02/2019Voorbeeld brieven, posters en flyers
 
28/01/2019Brief van 'Let's Talk About Tech' aan alle gemeenten (B&W en gemeenteraadsleden) en kamerleden
 
20/12/2018Open brief aan Mark Rutte naar aanleiding van zijn pagina grote advertentie in het AD op 17 december
 
18/12/2018Voorbeeldbrief als ouders aan de school van je kind over WIFI
 
05/12/2018Bezwaarschrift (brief) naar de Gemeente; Súdwest-Fryslan
 
13/11/2018Geplaatst in het Eindhovens Dagblad (rubriek opinie) 13-11-2018
 
12/10/2018Geplaatst in Eindhovens Dagblad (rubriek Opinie) op 12 oktober 2018
 
02/10/2018Tweede Kamer mailadressen 2018
 
02/10/2018St. EHS brief naar Tweede Kamer; Digitalisering: iedereen moet mee kunnen doen
 
02/10/2018E-mail StopUMTS naarTweede Kamer sept. 2018
 
27/09/2018Bezwaar locatie zendmast Haarlo; voorbeeldbrief (en tweede bezwaar)
 
07/07/2018E/mail naar alle raadsleden van de gemeente Leeuwarden
 
07/07/2018E-mail naar de TV redactie van EenVandaag
 
28/05/2018Elektromagnetische velden als nieuwe milieufactor in de Omgevingsvisie
 
23/05/2018Mail naar Brandpunt over de bijensterfte (19 mei 2018)
 
04/05/2018Ingezonden brief (mail) naar The Nation
 
29/04/2018Mail naar: het kerkbestuur van de Sint-Antonius en Corneliuskerk Den Hoorn
 
05/04/2018Brief naar Monique Beerlage (Kennisplatform EMV & G)
 
04/04/2018E-mail naar Monique Beerlage (Kennisplatform EMV&G)
 
04/04/2018E-mail naar Eric van Rongen (Commissie EMV van de Gezondheidsraad)
 
04/04/2018Volkskrant: e-mail naar de redactie
 
30/03/2018Brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer
 
18/03/2018Contact opnemen met politici
 
01/03/2018Mail naar de raadsleden van de gemeente Utrechtse Heuvelrug
 
20/02/2018Voorbeeldbrief Gemeenteraadsverkiezingen 2018
 
11/02/2018Open brief aan KPN na onderzoek | Humanitaire crisis door straling
 
19/01/2018Brief aan Agentschap Telecom over reclame KPN en uitspraak Stichting Reclame Code
 
18/01/2018Brief naar de gemeente Utrechtse Heuvelrug i.v.m. de geplande plaatsing van 'slimme' lantaarnpalen
 
10/07/2017Brief naar de gemeente C.
 
14/06/2017Mail naar 'De Monitor' naar aanleiding van een oproep om onderwerpen te melden
 
09/06/2017Letters From Doctors on WiFi in Schools
 
01/06/2017Open brief aan KPN na onderzoek | Humanitaire crisis door straling
 
21/05/2017Brief naar de Fractievoorzitters en de Tweede Kamerleden van het CDA, de CU en de SGP
 
21/05/2017Brief naar de Koning
 
16/05/2017Brieven naar de Paus en naar de Raad van Kerken, en een oproep
 
16/04/2017Mail naar Marianne Thieme 12 april 2017
 
05/03/2017Brief aan de gemeente Epe: Gezondheidsschade door zendinstallaties
 
05/03/2017Mail naar ''kunnenwepraten.nl'' initiatief Joris Luyendijk e.a.
 
17/02/2017Stralingsgevaar: e-mail naar 'De Monitor' KRO-NCRV
 
25/01/2017Brief naar de President van de USA
 
03/01/2017Twee e-mails naar alle GGD regio's (juni / nov. 2016) en de GGD ''handreiking'' (dec. 2016) + SOLK
 
12/12/2016Mail StopUMTS naar Provinciale Staten Gelderland; bereikbaarheid 112
 
02/12/2016Letters From Doctors On WiFi In Schools
 
10/11/2016Europäische EHS Betroffenen-Organisationen zur Situation; brief aan de Paus
 
21/10/2016Vraag aan de overheid?
 
20/10/2016Digiziek, het nieuwe boek van Manfred Spitzer
 
08/10/2016CPLD vereniging: correctie onjuiste informatie
 
27/06/2016E-mail naar alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer
 
14/05/2016E-mail naar alle leden van de Tweede Kamer
 
10/05/2016Brief naar de Kinderombudsman verstuurd op 9 mei 2016
 
16/04/2016Brief met klacht naar de Nationale Ombudsman
 
20/02/2016Voorbeeldbrief voor (geen ?) WiFi op school
 
19/02/2016Brief van StopUMTS verstuurd naar alle leden van de Tweede Kamer
 
06/01/2016Voorbeeldbrief aan arts
 
30/11/2015Brief aan de heer Segers van de CU
 
20/10/2015Brief naar de Koning
 
01/10/2015Klacht indienen bij ConsuWijzer
 
06/09/2015Zeeuws Platform Stralingsrisico's (ZPS), Kadernota Herziening Omgevingsplan 2012-2018
 
28/08/2015EHS recognition, the EESC and the European Ombudsman
 
04/07/2015ME/CVS: brief naar fractievoorzitters Tweede Kamer en leden v/d commissie VWS
 
22/05/2015Brief naar MAX
 
09/05/2015Briefwisseling met gemeente, ervaringsverhaal, Wmo
 
20/03/2015Kinderoffers: Brief aan de fractievoorzitters
 
10/02/2015ALARA principe, brief naar het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, vervolg
 
02/02/2015ALARA principe; brief naar de ministeries, met bedroevend antwoord, en vervolg
 
28/11/2014'Lerarenbrief' - juni 2014 (verspreid onder alle Vrije Scholen in Nederland).
 
27/11/2014European Multilateral Law Service group
 
17/11/2014Er was een tijd dat 's nachts alle televisie zenders uitgingen
 
29/10/2014Fractievoorzitters e.d.
 
27/10/2014Brief aan gemeente en GGD over elektrogevoeligheid
 
24/10/2014Antennebureau: Erkenning klachten
 
05/10/2014GESOND: ingezonden brief met commentaar op de opzet van het onderzoek
 
04/09/2014Noodnummer 112 mail Marja Geelhoed naar Tweede kamer
 
03/09/2014Letter to EU Ombudsman regarding SCENIHR Suppression of Science
 
03/09/2014Noodnummer 112 mail StopUMTS naar Tweede Kamer
 
28/08/2014Beperk de Straling stuurt nieuwe brief naar NMBS i.v.m. wifi-plannen
 
27/08/2014Gezellig, kom eens op visite…………….
 
04/08/2014Briefwisseling met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
10/07/2014Mijn smartphone is dichtbij ; een psalm
 
10/07/2014SP: Brief naar de politieke partijen en antwoord van de SP
 
27/06/2014Een treffend gedicht toegestuurd aan de fractieleiders van de CU, de SGP en het CDA
 
16/04/2014Het SCENIHR rapport - 2
 
20/01/2014Portugal: mail over mogelijkheden om stralingsarm te wonen
 
06/11/2013Protestbrief tegen ons gezondheidssysteem
 
22/08/2013Staatssecretaris over ''Advies Gezondheidsraad over mobiele telefoons en kanker''
 
27/06/2013Open brief Rutte Samson
 
05/05/2013Website en brief naar B&W Culemborg
 
31/03/2013STRALING (EMV), EEN POLITIEKE KWESTIE
 
24/11/2012Milieuziektes aan ZonMW: diagnosemiddel en remedie EHS bekend bij niet-wetenschappelijk instituut.
 
21/08/2012Partij voor de Dieren in Brabant lijkt serieus geïnteresseerd in stralingsproblematiek.
 
02/07/2012Beuningen: Omwonende schrijft brief aan college van B&W inzake plaatsingsbesluit zendmasten.
 
18/06/2012Brief St. Milieuziektes aan Kennisplatform EMV
 
05/06/2012Brief van 4 NGO's aan voorzitter Kemnisplatform EMV ivm reactie op Zembla-uitzending.
 
28/05/2012Open brief aan de burgemeester van Bergen.
 
23/05/2012Reactie Nationaal Platform Stralingsrisico's op het Kennisbericht EHS.
 
01/04/2012Brief Nederlandse meettechnicus aan voorzitter Kennisplatform Elektromagnetische Velden.
 
31/10/2011Brief Nederlands stralingspastoraat aan staatsbosbeheer voor de instelling van een witte zone.
 
19/10/2011Open Brief verzonden aan Zeeuwse instanties. s men in Zeeland de draad kwijt''?
 
14/10/2011Open brief aan de Raad van State.
 
26/09/2011Brief aan gemeenteraadsleden gemeente de Marne (Eenrum)
 
16/09/2011Groen Links pleit voor afstand van zendmasten tot woningen en scholen.
 
27/08/2011Jurist schrijft wake-up call aan politieke partijen Tweede Kamer.
 
20/07/2011Meetdeskundige schrijft Kennisplatform EMV over betere opzet onderzoek EHS. (Upd. Ext.)
 
22/06/2011Woedende correspondentie tussen onderzoeksjournalist/stralingsslachtoffer en provider.
 
05/06/2011Brief van 4 NGO's aan voorzitter Kemnisplatform EMV ivm reactie op zZembla-uitzending.
 
17/05/2011Stralingsactivist schrijft woedende brief aan het antennebureau.
 
02/03/2011Tynaarlo: PvdA wil niet in debat over plaatsing UMTS antenne. Gemeenteraad wel.
 
22/02/2011Gezondheidsraad beantwoordt een stralingsslachtoffer.
 
11/02/2011Brief aan minister president Rutte, geschreven door een stralingsslachtoffer.
 
09/12/2010Brief van een fervent treinreiziger aan Prorail resp. NS. (Update met antwoord NS)
 
15/09/2010Brief van Sandalfon aan de Burgemeester van Groningen inzake WiFi.
 
14/09/2010Brief aan de nieuwe voorzitter van de Gezondheidsraad inzake ontbinding Cie. EMV (Upd)
 
02/09/2010NS reageert niet op voorstel reiziger stralingsniveau in treinen te beperken.
 
27/07/2010Correspondentie Gezondheidsraad lachwekkend, als het niet zo ernstig zou zijn. (Upd met correctie)
 
22/07/2010Brief Juridisch kantoor BAWA aan de Voorzitter van de Tweede Kamer inzake NEN-normen EMV
 
03/07/2010Aan de Voorzitter van de Gezondheidsraad: herhaald verzoek tot ontbinding Commissie EMV
 
11/02/2010Rekest ingevolge de WOB aan de Vaste Tweede Kamer Commissie VWS
 
02/02/2009Reactie Min. Cramer op kamervragen Poppe (Met commentaar Stopumts)
 
28/01/2009Open brief aan WHO
 
15/12/2008Reactie Min. VWS inzake archief
 
06/12/2008Open brief aan mevrouw Cramer van het Nationaal Platform Stralingsrisicos
 
02/12/2008Verweerschrift Ministerie VWS ivm bezwaarschrift BAWA
 
02/12/2008Brief van Minister Cramer van VROM aan de Tweede Kamer.
 
10/11/2008Chronologisch overzicht briefwisselingen na het Zwitsers onderzoek
 
04/11/2008Reactie VROM op WOB verzoek en reactie BAWA Bekijk of beluister het mediafragment
 
03/11/2008VWS: Bevestiging hoorzitting
 
31/10/2008Ontvangstbevestiging brief aan minister VROM
 
29/10/2008Gezondheidsraad reageert op WOB verzoek BAWA (Updated ivm het belang van de inhoud)
 
28/10/2008Herinnering voor Minister van VROM
 
27/10/2008Bezwaarschrift van BAWA voor de minister van VROM
 
21/10/2008Memorie van Bawa voor Min. VWS
 
06/10/2008VROM verdaagt beslissing op rekest BAWA
 
02/10/2008Aanvullende aansprakelijkheid ivm juridische doorbraak
 
18/09/2008BAWA vraagt rapport Kennisplatform op bij minister VROM
 
14/09/2008Brief van Minister Cramer (over boomaantastingen en EM velden) aan de Tweede Kamer
 
03/09/2008BAWA reageert op advies Gezondheidsraad inzake Bioinitiative
 
24/07/2008Mededeling Europese Verzoekschriftencommissie n.a.v. rekest Baakman
 
24/07/2008Brief BAWA aan Tweede Kamer inzake reactieEuropese Verzoekschriftencommissie
 
24/07/2008Minister van EZ voldoet aan sommatie van BAWA
 
18/07/2008Agentschap Telecom bericht BAWA dat T-Mobile bezwaarschrift intrekt
 
10/07/2008Agentschap bericht over bezwaar T-Mobile op openbaarmaking meetgegevens
 
10/07/2008Brief BAWA aan Min. EZ: Verzoek om toepassing bestuursdwang
 
23/05/2008Beslissing Gezondheidsraad op WOB-verzoek en bezwaarschrift BAWA
 
22/05/2008Bezwaarschrift BAWA n.a.v. beschikking min. VWS 8 mei 2008
 
22/05/2008Reactie min. VWS op WOB-verzoek BAWA d.d. 25 maart 2008
 
05/05/2008Informatie Agentschap Telecom n.a.v. verzoek BAWA
 
26/04/2008Bezwaarschrift voor Minister van VWS
 
18/04/2008Agentschap Telecom reageert op W.O.B.-verzoek BAWA
 
09/04/2008Gezondheidsraad reageert op brief BAWA van 21 februari 2008
 
09/04/2008WOB-verzoek voor Gezondheidsraad
 
07/04/2008BAWA informeert bij min. VWS naar maatregelen m.b.t. fijnstof / elektromagnetische velden
 
03/04/2008WOB-verzoek voor minster E.Z. m.b.t. metingen t.b.v. controle dekkingsverplichtingen UMTS
 
29/03/2008Minister van volksgezondheid vraagt om uitstel m.b.t. WOB-verzoek
 
25/03/2008WOB-verzoek voor minister van V.W.S.
 
17/03/2008Onderzoeksprotocol TNO COFAM 1
 
06/03/2008Uitspraak Europees Verzoekschriftencommissie: rekest BAWA ontvankelijk
 
22/02/2008Brief BAWA aan Gezondheidsraad inzake mededeling veiligheid UMTS,DECT
 
07/02/2008Ontbindingsverzoek van de Gezondheidsraadscommissie Elektromagnetische Velden
 
03/02/2008Brief BAWA aan Gedeputeerde Staten Noord Holland inzake o.a. mast Middenmeer
 
31/01/2008WOB-rekest voor TNO
 
07/01/2008Petitie BAWA/Baakman ontvangen bij griffie Europarlement
 
02/01/2008Bezwaarschrift BAWA voor Min. VWS inzake WOB-verzoek Gezondheidsraad
 
20/12/2007Gezondheidsraad reageert op WOB-verzoek BAWA
 
27/11/2007BAWA dient bezwaarschrift in bij Gezondheidsraad
 
23/11/2007Gezondheidsraad reageert op WOB verzoek
 
21/11/2007Beroepschrift BAWA m.b.t. beschikking op bezwaar Min. van E.Z.
 
19/11/2007Burger stelt T-Mobile aansprakelijk
 
16/11/2007WOB-verzoek bij Gezondheidsraad
 
16/11/2007Reactie Min. E.Z. op bezwaarschrift BAWA
 
22/10/2007Reactie BAWA op verslag hoorzitting Min. EZ
 
19/10/2007Verslag telefonische hoorzitting Economische Zaken
 
04/10/2007Min. E.Z. nodigt BAWA uit voor hoorzitting inzake overleggen onderzoeken ICNIRP
 
28/09/2007BAWA stelt Callmax aansprakelijk
 
27/09/2007Brief BAWA aan Deventer Ziekenhuis
 
20/09/2007Hoorzitting WOB procedure BAWA-TNO
 
14/09/2007Europees Parlement kent rolnummer toe aan rekest BAWA
 
13/09/2007Min. EZ reageert op bezwaarschrift BAWA d.d. 5/9/07
 
11/09/2007Rechtspraktijk BAWA gaat niet akkoord met antwoord Min VROM
 
05/09/2007Bezwaarschrift BAWA n.a.v. reactie Min. EZ
 
28/08/2007Reactie VROM op WOB-verzoek BAWA
 
28/08/2007Bezwaarschrift BAWA n.a.v. reactie VROM op WOB-verzoek
 
27/08/2007Reactie BAWA op brief Min. E.Z. d.d. 24 aug 2007
 
24/08/2007Brief Min. E.Z. inzake rectificatie persbericht d.d. 31 juli 2007
 
21/08/2007Raad van State adviseert klanten BAWA om zich tot ministeries en politieke partijen
 
20/08/2007Reactie BAWA op afwijzing WOB-verzoek TNO
 
18/08/2007Reactie TNO op WOB-verzoek BAWA
 
16/08/2007WOB Verzoek minister EZ inzake wetenschappelijke basis blootstellingslimieten ICNIRP
 
10/08/2007Brief Bawa aan Raad van State inzake nieuwe wetgeving
 
08/08/2007Brief BAWA aan Min. E.Z. inzake verzoek tot rectificatie
 
07/08/2007Brief BAWA aan Tweede Kamer inzake art. 5 Grondwet
 
02/08/2007VROM verdaagt antwoord WOB-verzoek met 2 weken
 
01/08/2007WOB-rekest voor min. VROM inzake onderzoeksdata Zwitsers Onderzoek
 
26/07/2007Rekest Arrondisementsrechtbank Almelo inzake WOB-rekest Commissie VWS
 
25/07/2007TNO verdaagt beslissing op het WOB-rekest van BAWA met 2 weken
 
20/07/2007TNO stuurt verzoek door aan TNO Defensie en Veiligheid te Delft
 
19/07/2007WOB-verzoek Tweede Kamer inzake Gezondheidsraad
 
19/07/2007Rekest EU Parlement inzake ICNIRP
 
17/07/2007WOB-verzoek TNO inzake onderzoeksgegevens COFAM II
 
04/07/2007RvS: Gem. Noordoostpolder mag vertrouwen op advies Gezondheidsraad
 
03/07/2007VROM verdaagt WOB verzoek met 2 weken
 
29/06/2007Brief BAWA aan tweede kamer ivm objectiviteit Gezondheidsraad
 
23/06/2007Gem. Wijchen onderzoekt situatie zendmast
 
20/06/2007Raad van State verdaagt uitspraak in de zaak Noordoostpolder
 
20/06/2007VROM zal binnen twee weken op W.O.B. rekest beslissing nemen
 
17/06/2007Brief BAWA aan VROM i.v.m. WOB in de zaak C2000 A'dam Tuindorp Oostzaan
 
11/06/2007Brief VROM aan BAWA en reactie BAWA
 
05/06/2007Brief BAWA aan 2e kamer i.v.m. belangenverstrengeling Gezondheidsraad
 
12/05/2007Rechtspraktijk bawa vraagt om nader onderzoek bij de Raad van State
 
12/05/2007Briefwis. BAWA / Prov. Friesland inzake UMTS-mast Mantgum
 
29/03/2007Brief BAWA aan Prov. Zeeland
 
27/03/2007VWS verwijst naar VROM, BAWA reageert
 
14/03/2007Nijkerk legt Orange dwangsom op van 1.500 euro p/week
 
14/03/2007Verzoekschrift (+toelichting) BAWA na reactie VWS
 
26/02/2007Rekest Europees Parlement ivm proefproces BAWA
 
19/02/2007Brief aan Monet van Comit Gilze en Rijen stralingsvrij
 
07/02/2007Brief minister president
 
07/02/2007Reactie Van Geel op verzoek commissie om inzage data Zwitsers Onderzoek
 
12/01/2007Brief BAWA aan College Haaksbergen inzake hoorzitting UMTS De Greune
 
04/01/2007Informateur wordt ingelicht door BAWA
 
28/12/2006BAWA vraagt onderzoeksgegevens direct bij dhr. P. Achermann op
 
21/12/2006FSM weigert onderzoeksrapport openbaar te maken
 
15/12/2006Brief BAWA aan gemeenteraad Haaksbergen (2)
 
15/12/2006Inspraakverslag raadscommissievergadering BME Haaksbergen
 
14/12/2006Brief BAWA aan college Haaksbergen
 
05/12/2006Gezondheidsraad: WOB verzoek ongegrond verklaart
 
01/12/2006Balkenende maakt excuses aan mevrouw
 
30/11/2006VWS: bezwaarschrift wordt 12 dec. 06 behandeld
 
29/11/2006Open brief aan de W.H.O. door Jean-Luc Guilmot
 
17/11/2006Balkenende liegt over stand der wetenschap
 
16/11/2006VROM bevestigt navraag onderzoeksrapport bij wetenschappers
 
16/11/2006MONET beschuldigt zieke mensen van sensatie
 
06/11/2006Reactie BAWA op brief VNG
 
03/11/2006Reactie VNG op vragen BAWA
 
31/10/2006Brief VROM: Aanhouding WOB verzoek vraagbrief Zwitsers Onderzoek
 
30/10/2006Mail VNG aan BAWA: Vragen zullen uiterlijk 3 november beantwoord worden
 
27/10/2006Brief Monet aan alle gemeenten
 
27/10/2006Herinnering voor VNG van BAWA (2)
 
17/10/2006Brief VROM aan BAWA en reactie BAWA
 
12/10/2006Herinnering voor VNG van BAWA
 
04/10/2006Griffie EZ+VROM: Bevestiging verspreiding brief BAWA onder leden
 
04/10/2006Juridische Informatie BAWA
 
26/09/2006Brief BAWA aan VNG (3)
 
25/09/2006Brief BAWA aan VNG (2)
 
21/09/2006Brief VNG aan BAWA
 
18/09/2006Brief BAWA aan VNG
 
15/09/2006Brief BAWA aan VROM inzake verstrekking informatie aan leden
 
12/09/2006Open brief van BAWA aan 2e kamer leden
 
07/09/2006Bevestiging ontvangst brief BAWA m.b.t. straling door griffie Economische Zaken
 
01/09/2006Brief BAWA aan VROM ivm overleg 7 september 2006
 
31/08/2006Pleitnota BAWA inzake Haaksbergen versus Vodafona Libertel NV
 
30/08/2006Brief VNG aan VROM
 
29/08/2006Ministerie van VROM: Hoorzitting 5 sept. 2006
 
29/08/2006Min. Volksgezondheid verdaagt WOB-procedure RIVM met 4 weken
 
25/08/2006BAWA: Europees Proces ingeleid
 
18/08/2006Bezwaarschrift BAWA ivm onvolledige gegevens WOB RIVM
 
17/08/2006RIVM: Bezwaarschrift ivm W.O.B.
 
16/08/2006Reactie GGD op brief BAWA en tegenreactie BAWA
 
15/08/2006Min. VW&S: Openbaarmaking gegevens en bezwaarschrift BAWA
 
09/08/2006VROM verdaagt WOB verzoek 5 juli
 
07/08/2006Antwoorden Van Geel op vragen Van Dam
 
04/08/2006Brief BAWA aan VROM ivm naammelding COFAM II
 
03/08/2006BAWA aan VROM: Nadere memorie
 
28/07/2006Verzoek voorlopige voorziening BAWA
 
24/07/2006BAWA vraagt stukken Zwitsers Onderzoek op bij RIVM
 
21/07/2006Brief BAWA aan leden 2e kamer: verzoek tot uitrolstop
 
19/07/2006BAWA: Pleitnota kort geding WOB Details Zwitserse onderzoek
 
19/07/2006Brief BAWA aan GGD, 19 juli 2006
 
17/07/2006Brief BAWA aan UMC
 
17/07/2006Pleitnota en uitspraak voorlopige voorziening W.O.B., 17 juli 2006
 
09/07/2006Brief gemeente Amsterdam aan VROM (2 februari 2006)
 
06/07/2006BAWA: W.O.B. Details Zwitsers Onderzoek
 
05/07/2006VROM: Geen rapport aanwezig
 
24/06/2006Vragen van Van Dam aan Van Geel
 
23/06/2006BAWA vraagt rapport op van Zwitsers Onderzoek
 
06/06/2006Brief BAWA aan 2e kamer i.v.m. voorbarige conclusies van Geel
 
28/04/2006Brief BAWA aan 2e kamer m.b.t. aansprakelijkheid gezondheidsschade
 
27/04/2006Reactie BAWA op brief van Geel
 
26/04/2006Brief van Geel n.a.v. vragen BAWA
 
24/02/2006Brief van Comit Gilze en Rijen stralingsvrij aan VROM/EZ
 
17/02/2006Brief van Land Salzburg aan scholen, kleuterscholen en peuterspeelzalen
 
23/01/2006Brief BeBez aan Minister Brinkhorst
 
07/01/2006Brief BAWA aan tweede kamer
 
10/10/2005Brief aan alle Gemeenteraden
 
09/10/2005Brief van VROM en Economische Zaken aan alle gemeentes
 
20/10/2004Brief aan Gezondheidsraad: Toelichten onderzoeksmethodiek
 
20/10/2004Reactie op kamervragen van Velzen (SP)
 
20/10/2004Reactie op kamervragen van Dam (PvdA)
 
18/10/2004Overzicht reacties van de politiek en instanties
 
22/09/2004Reactie van de S.P.
 
15/09/2004Reactie van de Gezondheidsraad
 
28/08/2004Reactie Monet namens providers
 
28/08/2004Reactie Koningin Wilhelmina Fonds Kankerbestrijding
 
23/08/2004Brief aan alle tweede kamer fracties
 
22/08/2004Brief aan KWF Kankerbestrijding en St. NFtK
 
20/08/2004Reactie van Orange - Verwijzing naar Monet
 
17/08/2004Brief aan alle tweede kamer fracties (nogmaals)
 
23/07/2004Brief aan de Gezondheidsraad
 
20/07/2004Brief aan de directeuren van de 5 telecomproviders (aangetekend)
 
26/02/2000xx
 


Terug naar homepage | Lees de introductie