StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
17/05/18Slimme meter: overheidsre
02/05/18Wet kwaliteit, klachten e
Artikelen
25/05/18Deel 1: Straling meten To
24/05/18Cell Phones as Cigarettes
22/05/18Electromagnetic radiation
22/05/18Selected studies on elect
19/05/18Planetary Emergency
15/05/18Pall letter to California
Berichten Nederland
23/05/18WiFi-vrije school Meander
22/05/18Mobiele telefoons veroorz
22/05/18'Met de huidige insectens
17/05/18Slimme meter: Energie bes
17/05/18LTE in april goed voor 39
Berichten België
10/05/18Persbericht: Parlementsle
03/05/18Wallonië ziet af van gro
Berichten Internationaal
21/05/18USA: Kalispell School Boa
18/05/18Geschiedenis van de ontwi
11/05/18Cyprus: Derde video om de
05/05/18COMPILATION of measures t
Ervaringen | Appellen/oproepen
23/05/18Energieverbruik 2 keer zo
29/04/18Huismeting bij een famili
25/04/185 GHz WiFi en hoofdpijn:
Onderzoeken
19/05/18The Effect of the Mret Wa
10/05/18Mathematical Structure fo
10/05/18Exposure of Insects to Ra
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
15/05/18Brit dad sues Nokia for u
02/03/18Formal Complaint to the E
26/02/185G From Space & Santa Fe
Oproepen
24/05/18Lezing in Westerhoven: Sm
25/04/18Workshop: EHS en omgaan m
19/04/18Lezing: Smartphones, WiFi
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
23/05/18Mail naar Brandpunt over
04/05/18Ingezonden brief (mail) n
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
RIVM: Informatie onderzoek EMV en gezondheid    
Ga naar overzicht berichten in: Oproepen

RIVM: Informatie onderzoek EMV en gezondheid
woensdag, 15 oktober 2014 - Dossier: Algemeen


Bron: www.rivm.nl/Onderwerpen/E/Elektromagnetische_Velden/Informatie_onderzoek_EMV_en_gezondheid .

We hebben al eerder over dit onderzoek geschreven. EHS-ers zullen (kunnen) hier niet aan deelnemen omdat van de deelnemers gevraagd wordt ongeveer acht keer per dag op een smartphone een aantal vragen te beantwoorden. Je moet ook registreren wanneer je mobiel belt of gebeld wordt. EHS-ers bellen niet mobiel en sturen hooguit SMSjes omdat die slechts uiterst korte pulsen geven.

Gezien het feit dat een vertegenwoordiger van het RIVM zeven jaar lang lid is geweest van het Kennisplatform EMV & Gezondheid en geacht mag worden op de hoogte te zijn van de ernstige situatie waarin veel EHS-ers zich bevinden, wekt deze opzet van een onderzoek de indruk dat vooral getracht wordt EHS-ers niet te laten meedoen om aldus zo weinig mogelijk resultaat te krijgen en het bestaan van EHS te bagatelliseren of ontkennen. Ditzelfde kan gezegd worden van het onderzoek GESOND waarover we kort geleden rapporteerden.
Hieronder de tekst van de oproep.


Waarom dit onderzoek?
Het RIVM voert dit onderzoek uit om de vraag te beantwoorden of er een verband bestaat tussen elektromagnetische velden (EMV) waar mensen in het dagelijks leven aan blootstaan en bepaalde lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid en huidproblemen.

Wie kunnen deelnemen?
Iedereen die lichamelijke klachten krijgt in de buurt van zendmasten en apparatuur met draadloze verbindingen (bijvoorbeeld bij radio, televisie, mobiele telefonie, draadloos internet).

Wat houdt deelname in?

Registratie van elektromagnetische velden
Meetinstrumenten voor elektromagnetische veldenWij vragen u om gedurende vijf dagen een meetapparaat en een GPS-logger bij u te dragen. Het meetapparaat meet de aanwezigheid en sterkte van EMV in uw omgeving. De GPS-logger registreert waar u zich bevindt en geeft ons een beeld van welke bronnen de EMV afkomstig zijn, bijvoorbeeld van een zendmast.

Het meetapparaat weegt 450 gram en wordt op de heup in een cameratas gedragen (zie foto). De GPS-logger is iets groter dan een luciferdoosje en wordt op de schouder gedragen.

Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig. Het RIVM verzamelt en verwerkt uw gegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Tijdsbesteding
Tijdens deze dagen vragen wij u ook om overdag ongeveer acht keer op een smartphone (die u van ons te leen krijgt en die zelf geen EMV uitzendt) in een elektronisch dagboekje een aantal vragen te beantwoorden. De vragen gaan onder andere over uw gezondheid en uw stemming op dat moment. U wordt daar gemiddeld elke tweeënhalf uur aan herinnerd. Het beantwoorden van de vragen duurt per keer ongeveer twee minuten. Ook vragen wij u om bij te houden wanneer u zelf mobiel belt of gebeld wordt. Mobiele telefoons zijn namelijk een belangrijke bron van elektromagnetische velden.

Na afloop van de vijf dagen verzoeken wij u een vragenlijst in te vullen, onder meer over hoe u uw gevoeligheid voor elektrische apparatuur ervaart. Dit duurt ongeveer 20 minuten.


Samenvatting deelname
Samengevat houdt deelname in dat u gedurende vijf opeenvolgende dagen:

ongeveer acht keer per dag een aantal vragen over onder andere lichamelijke klachten en uw stemming beantwoordt in een dagboekje;
een tas draagt met een meetapparaat voor radiofrequente EMV en een GPS-logger;
registreert wanneer u mobiel belt of gebeld wordt;
na afloop van het onderzoek een vragenlijst invult.

Als u deelneemt, ontvangt u als dank € 50 aan cadeaubonnen! Bovendien krijgt u een verslag dat u inzicht geeft in uw persoonlijke blootstelling aan EMV.
Wanneer wordt het onderzoek uitgevoerd?
Het onderzoek wordt uitgevoerd in het voorjaar en de zomer van 2014. Als u besluit deel te nemen, overleggen we met u welke week voor u het meest gelegen is.

Zijn er risico’s verbonden aan deelname?
Nee. Deelname aan het onderzoek heeft geen enkele invloed op uw gezondheid of op de sterkte van EMV om u heen. Het meetapparaat, de GPS-logger en het elektronische dagboekje veroorzaken zelf geen meetbare EMV. Het is de bedoeling dat u tijdens de onderzoeksperiode gewoon uw dagelijkse bezigheden blijft doet.

Hoe kunt u zich aanmelden?
Indien u wilt deelnemen aan het onderzoek, kunt u telefonisch of via de e-mail contact opnemen met onderzoekster Wendy Vercruijsse van het RIVM. Als u vragen heeft over mogelijke deelname, kunt u ook bij haar terecht.

Telefoon: 06-46848376 (bereikbaar tijdens werktijden)
E-mail:  nderzoekemv@rivm.nl">onderzoekemv@rivm.nl .


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer