Oproep en Video: protest tegen plaatsing van een zendmast te Egmond aan den Hoef; bezwaarschrift

woensdag, 18 juni 2014 - Categorie: Oproepen

Bron: www.youtube.com/watch?v=5YSmmV1slpY&feature=share&list=UUOLGawAQDYtqETkoA0OzutQ .
10 juni 2014


Een uitstekende en informatieve video (PowerPoint presentatie met gesproken tekst) gebruikt bij het bezwaar aangetekend tegen de door de gemeente verleende omgevingsvergunning dd 8 mei 2014 voor het plaatsen van een telecommunicatiemast tegenover Mosselaan 71-73 op ''de Weidjes'' te Egmond aan den Hoef.

Auteur: Nico van Amstel (arts)

Verder de tekst van de begeleidebrief met een oproep bezwaarschriften in te dienen (voor 18 juni) en een voorbeeld van een bezwaarschrift in de pdf onderaan. En later toegevoegd een persbericht.

De begeleidebrief:

Hoi allemaal,

Zoals jullie mogelijk weten is inmiddels de vergunning verleend voor het plaatsen van een telecommunicatiemast op bedrijventerrein ”De Weidjes” in Egmond aan den Hoef. Omdat – onder andere – aannemelijk is gemaakt dat je binnen een straal van 400 meter rond zo’n mast drie keer zoveel kans hebt op het krijgen van kanker proberen wij plaatsing tegen te houden. Middels een onderzoek in Zweden is aangetoond dat UMTS-straling gedurende twee uur vanaf 190 meter bij ratten aantoonbare schade veroorzaakt in de hersenen. Bij mensen is dat uiteraard niet te onderzoeken (want niet ethisch verantwoord) maar het lijkt aannemelijk dat deze straling (en dan zelfs gedurende 7 dagen per week, 24 uur per dag! - Je eigen mobieltje kan je nog uitzetten!), bij mensen ook aantoonbare schade zal opleveren, wat onder andere ook door TNO aangetoond is (zie hiervoor de hieronder vermeldde presentatie) . Daarnaast is deze mast helemaal niet nodig aangezien er momenteel glasvezelkabel aangelegd wordt zodat voor het mobiele bereik op straat de capaciteit van de bestaande masten zal volstaan (want minder nodig voor binnenshuis).
Bij deze dus de vraag om het bijgevoegde bezwaarschrift door zoveel mogelijk mensen in je omgeving in te laten vullen en aan ons te retourneren – wij zorgen dan voor een correcte aflevering bij de gemeente. Uiteraard mag iedereen boven de 18 jaar zelf tekenen – een bezwaarschrift namens het hele gezin telt maar één keer.

De nieuwe (gemeente)-coalitie (waarvoor ik een powerpoint gepresenteerd heb) was bijzonder geïnteresseerd en positief. Deze diapresentatie is te bekijken op internet, zie de link bovenaan.

En nee, dit betreft uiteraard niet alleen de mensen in de directe omgeving van de geplande locatie – wij maken (middels de nog op te stellen motivatie van onze advocaten) bezwaar tegen de steeds meer toenemende hoeveelheid straling. Duitse artsen noemen een percentage van nu al 25% onder hun patiënten met klachten ten gevolge van deze straling. Schrikbarend ja – zelfs indien dit te hoog geschat is.

De Gezondheidsraad die in Nederland adviseert over gezondheidsbeleid bestaat voornamelijk uit natuurwetenschappers (en dus niet uit artsen!). In de gezondheidszorg wordt (als het goed is) veeleer beleid met gezond verstand gevoerd. Dus als iemand ergens ziek van wordt wordt er geprobeerd om die ziekteoorzaak te verhelpen – daar is geen onomstotelijk wetenschappelijk bewijs voor nodig.

Let op: bezwaarschriften kunnen bij ons tot en met volgende week dinsdag (17 juni) ingeleverd worden. Rechtstreeks bij de gemeente kan dat tot en met 19 juni.

Met vriendelijke groeten,

Nico van Amstel, arts – in samenwerking met Lilium Bungener en mijn echtgenote
Praktijk voor Acupunctuur, Homeopathie & Sportduikgeneeskunde
Julianaweg 72, 1934 CH Egmond aan den Hoef
Tevens: Kaapstraat 39, 1796 AE De Koog (Texel)
Tel: 072-5069838
Email: info@amstelhoef.nl
Website: www.amstelhoef.nl

en het voorbeeld van een bezwaarschrift in de pdf onderaan. Inmiddels is er een nieuwe brief van Nico van Amstel binnen met ook een oproep aan niet-bewoners van Egmond om mee te doen aan het protest:

................................
Want dit is uiteraard niet alleen van lokaal belang – we maken een statement in aansluiting aan Hilversum en Heiloo door de ongebreidelde toename van straling tegen te houden. Helemaal als er duizenden bezwaarschriften worden ingediend (en uiteraard mag iedereen bezwaar maken – ik hoor regelmatig het argument “ja, maar ik ben geen inwonende van Egmond”. Maar dat maakt je echt niet ongevoelig voor straling … echt niet. Ook toeristen ervaren straling – of mensen die dagelijks in Egmond werken – of kinderen die dagelijks in Egmond verblijven. Mijn jongste broer woont in Australië – elk jaar komt hij een paar weken naar Egmond met zijn vrouw en dochtertje. Als één van hun overgevoelig is geworden voor deze straling houdt dat op. In Duitsland rapporteren de artsen dat nu al 25% van hun patiënten overgevoelig is geworden – in Nederland zal dat percentage hoger liggen).

Door de vertegenwoordiger van T-Mobile is Egmond al betiteld als het dorpje van Asterix en Obelix vanwege het verzet tot nu toe – laten we deze geuzennaam waarmaken door ons onverzettelijk te tonen tegen deze “Romeinse onderdrukking” middels ongewenste (en onnodige) straling. Dus: dien een bezwaarschrift in – dat geeft weer steun aan andere gemeentes die de plaatsing van een mast willen tegenhouden (het gemeentebestuur is echt niet altijd onwelwillend maar wordt vaak onder druk gezet).

Wij hebben al heel veel gedaan – Lia en Lilium hebben huis-aan-huis al een paar honderd bezwaarschriften verzameld, wat bijzonder arbeidsintensief is (want iedereen wil uitleg – de overheid doet hier immers niets aan. Reken maar uit: 10 minuten per gesprek is niets: score 6 per uur. Alle lof komt hun toe). En verder staat de actie op Facebook, YouTube en op www.zendmast.com , en heb ik ook een aantal bezwaarschriften via mijn praktijk binnengehaald. We zullen ongetwijfeld de pers halen als het lukt om de vergunning ingetrokken te krijgen – daarbij zou MenS een prominente positie kunnen innemen. Dus: als elk MenS-lid een bezwaar instuurt schieten we weer een stukje op – en als die dan ook weer hun familie en kennissen activeren gaat het nog beter en dan wordt het misschien uiteindelijk “bovenaan” ook duidelijk dat het menens is. En misschien dat we dan uiteindelijk de macht van het grote geld enigszins kunnen inperken (sorry, ik heb een positieve instelling)..

Let op: de uiterste inzenddatum is aanstaande donderdag 19 juni! En dan moet het binnen zijn! Alle reden voor een adrenaline-injectie!

Het persbericht:

Egmond aan den Hoef, dinsdag 17 juni 2014

Persbericht

Onvermoeibaar zijn mijn vrouw Lia en buurvrouw Lilium Bungener de laatste weken de huizen in de buurt langsgegaan om mensen te wijzen op de potentiële risico’s van een nieuw te plaatsen UMTS-mast op bedrijventerrein “De Weidjes” in Egmond aan den Hoef.
Inmiddels, met nog twee dagen te gaan (donderdag 19 juni is de laatste dag voor het inleveren), staat de teller al op meer dan 300 bezwaarschriften en we horen de brievenbus steeds vaker klepperen.
Op internet is hiervoor aandacht gevraagd via Facebook en YouTube, maar ook via www.stopumts.nl (bij “oproepen”) en vooral ook via www.zendmast.com , waarop een presentatie over dit onderwerp staat en tevens een voorbeeldbezwaarschrift is te downloaden. Te verwachten valt dat er tevens langs deze wegen bezwaarschriften zijn ingediend.
Meerdere toeristen, en mensen die elders wonen maar hier werken, of mensen die hier familie, vrienden of kennissen hebben wonen (en deze graag nog langer gezond willen zien blijven) hebben getekend. Immers, als je eenmalig overgevoelig bent geworden voor deze straling moet je uit de buurt blijven van die masten. In Duitsland vermelden de artsen al dat 25% van hun patiënten hiervoor overgevoelig zijn geworden – en dat neemt toe.
Uiteraard waren sommige mensen niet thuis op het ogenblik dat de dames langskwamen. Ook die kunnen vanzelfsprekend (uiterlijk donderdag 19 juni) nog steeds een bezwaarschrift indienen bij Gemeente Bergen, tav het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 175, 1860 AD Bergen (NH).

Nico van Amstel, arts
Praktijk voor Acupunctuur, Homeopathie & Sportduikgeneeskunde
Julianaweg 72, 1934 CH Egmond aan den Hoef
Tevens: Kaapstraat 39, 1796 AE De Koog (Texel)
Tel: 072-5069838
Email: info@amstelhoef.nl
Website: www.amstelhoef.nl


.............................

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Oproepen | Terug naar homepage | Lees de introductie