GEZONDHEIDSKLACHTEN door het milieu? Meld het ons!

woensdag, 02 juli 2014 - Categorie: Oproepen

Bron: www.leefmilieu.nl/klachtmelden .

en doorlinken naar het klachtenformulier.

Elektrogevoeligen (EHS) meldt uw klachten. Elektromagnetische Velden staan op het invulformulier vermeld als mogelijke oorzaak en er is een lijst van mogelijke klachten die ingevuld kan worden.

De ingevulde word- of pdf-file kan doorgestuurd worden naar:

burgernetwerk@leefmilieu.nl .

We hadden dit al eerder geplaatst, maar dit ter herinnering, hoe meer elektrogevoeligen zich melden hoe beter. Dat is de enige manier om in de rapportages van de vereniging Leefmilieu vermeld te worden.
Het grootste deel van de klachten in 2013 ging over geluid en specifiek laagfrequent geluid. Overlast door houtstook kwam op de tweede plaats.
Elektromagnetische velden kwam met 16 van de 264 meldingen op de vijfde plaats, maar het aantal meldingen stijgt wel per jaar. Het lijkt ons daarom belangrijk voor een stijging van het aantal klachten over EMV te zorgen.
Ter verdere info de volgende brief die ons werd toegestuurd:


Datum: 10 juni 2014

Onderwerp: Overzicht meldingen milieugerelateerde gezondheidsklachten 2013

Geachte dame/heer,

Mensen, die als gevolg van milieuoverlast gezondheidsschade hebben, kunnen dit sinds 2012 melden op de website van de vereniging Leefmilieu. Deze meldingen worden, anoniem, op een kaart op de website weergegeven. Zo is te zien op welke plaatsen, welke klachten ondervonden worden. Bijgevoegd rapport geeft een overzicht van de meldingen in 2013. De meldingen over de afgelopen jaren en ook die van 2014 tot nu toe zijn te vinden op onze website: www.leefmilieu.nl/kaart.

In 2013, het tweede jaar van de registratie, is het totaal aantal meldingen flink gegroeid van 179 (2012) naar 264 (2013). Het grootste gedeelte van de klachten ging net als in 2012 over geluid en specifiek laagfrequent geluid als milieufactor. Overlast door laagfrequent geluid geeft een breed scala aan ernstige gezondheidsklachten, totaal verlies van woongenot en de situatie is vaak uitzichtloos.
Overlast door houtstook is het tweede grote probleem dat uit de meldingen naar voren komt. Ook hier zijn de gezondheidsklachten vaak ernstig, is er geen sprake meer van woonplezier en blijft een oplossing uit.
Beide problemen kenmerken zich door gebrek aan erkenning, ontbreken van wetgeving en duidelijke meetmethoden. Leefmilieu ondersteunt de melders onder andere met bijeenkomsten om kennis en ervaring te delen en streeft naar erkenning, wetgeving en meetmethoden.
Wij roepen u op om met uw organisatie zich ook voor deze problematiek in te zetten.

Mocht u nadere informatie willen over dit rapport, onze aanpak van de meldingen of mogelijke vervolgstappen, neem dan contact op met Claudia van Steen c.van.steen@leefmilieu.nl of Marga Jacobs m.jacobs@leefmilieu.nl of bel op 024-3780384.Lees verder in de categorie Oproepen | Terug naar homepage | Lees de introductie