Proefpersonen gevraagd (maar niet direct), met nieuw commentaar

zaterdag, 01 februari 2014 - Categorie: Oproepen

De oorspronkelijke website van de Universiteit Utrecht is geblokkeerd.
1 jan. 2014

Onderzoek naar het waarnemen van elektromagnetische velden

Een nieuw onderzoek. Het zou goed zijn als (zoveel mogelijk) elektrogevoelige personen, die daartoe in staat zijn, aan dit onderzoek zouden willen meedoen.
Dit was de tekst van gisteren. Ondertussen is er van het onderzoeksteam nadere informatie binnengekomen. Hierbij deze informatie:“Vooraankondiging landelijk onderzoek naar elektrogevoeligheid


In 2014 zal de Universiteit Utrecht in samenwerking met de GGD Amsterdam een landelijk wetenschappelijk onderzoek starten naar elektrogevoeligheid. Doel is om na te gaan of mensen kortdurende blootstelling aan elektromagnetische signalen kunnen herkennen in een dubbelblind experiment. Dit experiment zal bij de vrijwilligers thuis plaatsvinden met een elektromagnetisch signaal dat zij zelf kiezen.

De doelgroep van het onderzoek bestaat uit mensen die vermoeden dat zij snel reageren op elektromagnetische velden en dit vermoeden willen laten onderzoeken. Van belang is dat de vrijwilligers verwachten dat zij snel reageren op blootstelling en dat hun reactie weer snel weg is als de blootstelling kort duurt en stopt zodra zij reageren. Denk bij “snel” aan binnen enkele minuten.

Momenteel is dit onderzoek in voorbereiding. Er vindt onder andere een voorstudie plaats om de onderzoeksapparatuur en procedures te proefdraaien onder gezonde vrijwilligers die juist niet geselecteerd zijn op hun gevoeligheid voor elektromagnetische velden.

Nadere informatie over het daadwerkelijke onderzoek volgt later dit jaar ten tijde van de werving van vrijwilligers.”

Met vriendelijke groet,

Anke Huss, projectleider

namens het onderzoeksteam van de Universiteit Utrecht en de GGD Amsterdam”

De eerder gegeven website is geblokkeerd en elektrogevoelige personen hoeven zich voorlopig niet aan te melden. Wanneer er nieuwe informatie komt zal dat op StopUMTS gezet worden.


Nieuwe informatie
1 febr. 2014

Ondertussen is het nodige commentaar binnengekomen.
Een deel betreft gebrek aan vertrouwen in het onderzoek, c.q. de onderzoekers, met verwijzingen eerdere onderzoeken, onder meer in Engeland en Nederland, waar de resultaten verdraaid zijn weergegeven met als doel tot de conclusie 'geen effect' te komen, en/of 'geen effect dan niet schadelijk'.
Ook de vraag: welke echt gevoelige zal zich voor zo'n onderzoek lenen? Die willen helemaal niet bestraald worden.
En als je niets meet dan kan daar geen enkele conclusie uit getrokken worden. Röntgenstralen en radioactieve stralen voelt men ook niet direct maar die zijn na te langdurige bestraling ziekmakend en mogelijk zelfs dodelijk.

Allemaal waar, maar de redenen waarom ik dit geplaatst heb, zijn dat:
- de blootstelling bij de proefpersonen thuis plaats zal vinden; ongewenste en niet te vermijden blootstelling onderweg naar een proeflocatie wordt dus vermeden,
- de proefpersonen het elektromagnetisch signaal zelf mogen kiezen en
- het feit dat het mij bekend is dat een zeer klein percentage van de EHS-ers EMV binnen enkele minuten inderdaad kunnen waarnemen.
Mijn hoop is dat:
- er een serieuze voorselectie van proefpersonen zal zijn, bijv. door de Stichting EHS, die zijdelings bij dit onderzoek betrokken is,
- de onderzoekers in staat gesteld zullen worden op een integere wijze over het onderzoek te rapporteren.
De vraag blijft wat je er verder aan hebt als er inderdaad uit komt dat er EHS personen zijn die binnen zeer korte tijd EMV kunnen waarnemen. Degenen die goed in dit gebied thuis zijn weten dat allang en direct EMV kunnen waarnemen zegt nog niets over de mogelijke schadelijkheid.

zie ook:
www.milieuziektes.nl/Rapporten/Huss%20-%20Thuis%20testen%20op%20gevoeligheid%20.pdf .
Lees verder in de categorie Oproepen | Terug naar homepage | Lees de introductie